Μετοχές της Μυτιληναίος ΑΕ αγόρασε η Εurolife

Σύμφωνα με ανακοίνωση – γνωστοποίηση της Μυτιληναίος ΑΕ προς την επιτροπή κεφαλαιαγοράς η EUROLIFE ERB Life Insurance S.A προέβη σε αγορά 25.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €97.160,63

Δείτε την συγκεκριμένη ανακοίνωση γνωστοποίηση

Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556 / 2007 (άρθρα 3 (ιστ), (ββ) και 21, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της απόφασης 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι η EUROLIFE ERB Life Insurance S.A. προέβη την 01.09.2016 σε αγορά 25.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας €97.160,63, συναλλαγή που γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005. Η γνωστοποίηση γίνεται επειδή ο κ. Wade Burton κατέχει τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της EUROLIFE ERB Life Insurance S.A., ενώ κατέχει ταυτόχρονα τη θέση του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ. της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο εταιρίες έχουν βασικό μέτοχο τον επενδυτικό όμιλο Fairfax, και προφανώς η κίνηση αυτή της ασφαλιστικής εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου με προτίμηση σε εταιρίες του ομίλου της Fairfax

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]