Με φορολογική ενημερότητα η ανανέωση για τις άδειες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από το 2017.Αναμένεται θύελλα αντιδράσεων(asfalisinet.gr)

Το κράτος «σφίγγει την θηλιά» στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές με ρύθμιση στο Ν.4364/2016 που προσθέτει στα δικαιολογητικά για εγγραφή η ανανέωση άδειας ασφαλιστικού διαμεσολαβητή και την φορολογική ενημερότητα.

Πρόκειται για μία ρύθμιση που θα ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, καθώς πλησιάζει ο χρόνος για τις ανανεώσεις των αδειών της άσκησης επαγγέλματος για το 2017 από τα οικεία επαγγελματικά επιμελητήρια.

Και αυτό γιατί ήδη ο κλάδος, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, είναι επιβαρυμένος με τα υποχρεωτικά ασφαλιστικά συμβόλαια αστικής ευθύνης, που δεν ισχύουν για κανένα άλλο επαγγελματικό κλάδο, ενώ επίσης είναι γνωστό πως και φορολογικά οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι από τα επαγγέλματα που δεν φοροδιαφεύγουν.

Επιπλέον, όπως αναφέρουν άνθρωποι της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ο κλάδος έχει υποστεί πλήγματα από την οικονομική κρίση και πολλοί ασφαλιστές δύσκολα πλέον επιβιώνουν. Ενώ ένα από τα αιτήματά τους για την υπαγωγή τους στη φορολογία των μισθωτών έχει παραπεμφθεί στις καλένδες του υπουργείου Οικονομικών.

Έτσι, πολλοί ασφαλιστές μπορεί να βρεθούν χωρίς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος , εξαιτίας των όποιων φορολογικών εκκρεμοτήτων τους, όταν είναι γνωστό ότι λόγω της οικονομικής κρίσης πολλοί επαγγελματίες έχουν εκκρεμότητες με την εφορία και κάτι αντίστοιχο δεν ισχύει για άλλους επαγγελματικούς κλάδους.

Η ρύθμιση για την φορολογική ενημερότητα προβλέπεται με το άρθρο 278 παρ.12 Ν.4364/2016,ΦΕΚ Α 13/5.2.2016 (Solvency II) Και συγκεκριμένα αναφέρει:

«β) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4175/ 2013 (Α΄ 170), το οποίο ανανεώνεται ετησίως με μέριμνα του ιδίου και πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης το οποίο αναζητείται αυτεπάγγελτα και ανανεώνεται κάθε δύο έτη από το
οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή το Επαγγελματικό Τμήμα του Ενιαίου Επιμελητήριου και από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για οποιοδήποτε κακούργημα ή για πλημμέλημα για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, πλα−
στογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, καθ’ υποτροπή έκδοση ακάλυπτων επιταγών.»

Πηγή: asfalisinet.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]