Με 1 δισ. ευρώ ομόλογα εξετάζει να συμμετάσχει ο ΕΦΚΑ στο swap

Tου Δημήτρη Κατσαγάνη

Τη συμμετοχή του ΕΦΚΑ στο swap oμολόγων του Δημοσίου το οποίο ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα  εισηγείται η διοίκηση του στο Διοικητικό Συμβούλιο του ασφαλιστικού υπερ-ταμείου, το οποίο θα συγκληθεί την ερχόμενη Τετάρτη.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr, το χαρτοφυλάκιο του Ε.Φ.Κ.Α. περιλαμβάνει ελληνικά κρατικά ομόλογα ονομαστικής αξίας περίπου 1.011.031.620 ευρώ.

Σύμφωνα με την Πρόσκληση ανταλλαγής, μέσω του προγράμματος, ο Ε.Φ.Κ.Α. μπορεί να λάβει εις ανταλλαγή των ομολόγων αυτών, πέντε νέα ομόλογα όπως ορίζονται παραπάνω με συνολική ονομαστική αξία 1.022.309.421 καθώς και τους δεδουλευμένους τόκους των παλαιών ομολόγων μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού, οι οποίοι εκτιμώνται σε περίπου €23,5 εκατ. (χωρίς την παρακράτηση φόρου και με την υπόθεση ότι η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η 05.12.2017).

Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων ομολόγων όσον αφορά την μέση λήξη, το μέσο κουπόνι και τη μέση τροποποιημένη διάρκεια είναι σχεδόν όμοια με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο.

Η ΕΔΕΚΤ, στα πλαίσια παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, κληθείσα να αξιολογήσει την εθελοντική Πρόταση Ανταλλαγής Ελληνικών Ομολόγων απέστειλε στον ΕΦΚΑ το έγγραφο με το οποίο κρίνει ότι ο Ε.Φ.Κ.Α. έχει συμφέρον να συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων καθότι:

  • Δεδομένου της μεγαλύτερης συγκέντρωσης των νέων ελληνικών ομολόγων αναμένεται αύξηση της ρευστότητας η οποία μπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον των επενδυτών καθώς μειώνεται το ρίσκο της χαμηλής εμπορευσιμότητας.
  • Η ανταλλαγή δεν θα μεταβάλλει το συνολικό ποσό του χρέους ενώ και η τροποποιημένη διάρκεια του συνόλου των ομολόγων δεν θα μεταβληθεί. Επομένως, σε όρους κινδύνου αγοράς, τα νέα ομόλογα θα έχουν σχεδόν την ίδια έκθεση στον επιτοκιακό κίνδυνο καθώς θα κατανέμονται επίσης στην ίδια διάρκεια ανάμεσα στο 2023 και το 2042 αλλά με μεγαλύτερη συγκέντρωση.
  • Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των ομολόγων κρίνεται ότι θα ενισχύσει και την αποτελεσματική διαχείριση του ομολογιακού χαρτοφυλακίου.
  • Η ανταλλαγή μπορεί να θεωρηθεί ως ένα βήμα προς την κατεύθυνση της επανέναρξης κανονικών χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της χώρας.
  • Το γεγονός ότι η ανταλλαγή εντάσσεται στην ευρύτερη αναδιάταξη του ελληνικού δημοσίου χρέους συνεπάγεται ότι δεν θα αντιμετωπιστεί ως συναλλαγή πώλησης και επομένως δεν θα υπάρξει καμία φορολογική επιβάρυνση από την ανταλλαγή.
  • Καθώς δεν υπάρχει κάποια αρνητική επίπτωση από την συμμετοχή στην ανταλλαγή, αναμένεται ότι τα παλαιά ομόλογα που δεν θα ανταλλαχθούν θα αντιμετωπίσουν ακόμα μεγαλύτερη μείωση ρευστότητας έπειτα από την ανταλλαγή, με πιθανότητα περαιτέρω δυσκολιών για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο μέλλον.

Πηγή: capital.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]