«Μαύρη» λίστα με τα ΑΦΜ, για όσους βρεθούν με ανασφάλιστο αυτοκίνητο, για να πληρώσουν το πρόστιμο(asfalisinet.gr)

Προ εκπλήξεων θα βρεθούν κάτοχοι οχημάτων που κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση όταν γίνει ο κεντρικός έλεγχος από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και σταλούν ειδοποιητήρια με πρόστιμα.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, από την σχετική διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία έχει ανατεθεί στην ΓΓΔΕ ο κεντρικός έλεγχος των δεδομένων του Taxis με τα δεδομένα των ασφαλιστικών εταιριών, θα δημιουργηθεί «μαύρη λίστα» με τα ΑΦΜ κατόχων ανασφάλιστων αυτοκινήτων.

Αυτή η λίστα θα είναι διαθέσιμη μέσω web εφαρμογής στην οποία θα ανατρέχουν οι ασφαλιστικές εταιρίες για να ελέγχουν αν το ΑΦΜ του κατόχου προς ασφάλιση οχήματος είναι στη λίστα αυτή.

Έτσι, δεν θα είναι εφικτή η ασφάλιση του οχήματος αν πρώτα και στις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος δεν πληρωθεί το πρόστιμο που συνοδεύει την ειδοποίηση. Αυτό σημαίνει ότι ο κάτοχός κινδυνεύει με νέα πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος.

Μόνο αν κάτοχος του ανασφάλιστου οχήματος κάνει την πληρωμή του προστίμου θα ξεμπλοκάρεται το ΑΦΜ και θα μπορεί να προχωρήσει στην ασφάλιση του.

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει ο νόμος

Η Γ.Γ.Π.Σ. του υπουργείου Οικονομικών αναλαμβάνει με ηλεκτρονικό τρόπο τη διασταύρωση και την επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τη ζεύξη των κάτωθι αρχείων (ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων):

– του αρχείου Κέντρου Πληροφοριών, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων που είναι ασφαλισμένα και των αυτοκίνητων οχημάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης,

– του αρχείου της Γ.Γ.Π.Σ. του υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκίνητων οχημάτων που η άδεια κυκλοφορίας τους εκδίδεται από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

-των αρχείων οιασδήποτε άλλης δημόσιας Υπηρεσίας ή Υπουργείου που νομιμοποιείται σύμφωνα με τη νομοθεσία να εκδίδει άδεια κυκλοφορίας οχημάτων, στα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των οχημάτων αυτών.

Για το σκοπό αυτό, το Κέντρο Πληροφοριών και οι παραπάνω δημόσιες υπηρεσίες ή υπουργεία υποχρεούνται να θέτουν, σε διαρκή βάση, στη διάθεση της Γ.Γ.Π.Σ. τα παραπάνω αρχεία και στοιχεία τους.
Σε περίπτωση που προκύπτει ανασφάλιστο αυτοκίνητο, η Γ.Γ.Π.Σ. συντάσσει σχετική ειδοποιητήρια επιστολή προς τον ιδιοκτήτη του οχήματος αυτού, με την οποία τον καλεί να προβεί άμεσα και το αργότερο εντός οκτώ ημερών από την παραλαβή αυτής είτε στην παροχή εξηγήσεων σχετικά με την εκ μέρους του τήρηση ή μη της υποχρέωσης προς ασφάλιση.
Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση στην ασφαλιστική επιχείρηση της Ειδοποιητήριας Επιστολής και παραβόλου υπέρ του ελληνικού Δημοσίου ύψους 250 ευρώ.
Σε περίπτωση μη εμφάνισης, μη παροχής ικανοποιητικών εξηγήσεων και μη συμμόρφωσης ιδιοκτήτη οχήματος με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει τα στοιχεία αυτού και του οχήματός του στην Αστυνομική Αρχή του τόπου διαμονής του ιδιοκτήτη του οχήματος, η οποία επισπεύδει τη σε βάρος του επιβολή των κυρώσεων και ποινών.
Η Γ.Γ.Π.Σ. εκτελεί την προβλεπόμενη διαδικασία ετησίως, σε τακτά χρονικά διαστήματα, και τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, μετά και από αίτηση του Επικουρικού Κεφαλαίου.

Πηγή: asfalisinet.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]