ΚΥΠΡΟΣ : Τεστ αντοχής στον COVID κάνουν οι ασφαλιστικές

Αντιμέτωπες με τεστ αντοχής βρίσκονται οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες καλούνται από την έφορο Ασφαλίσεων να ελέγξουν τις δυνάμεις τους απέναντι στην πανδημία του κορωνοϊού, υπό δυο σενάρια.

Ειδικότερα, η έφορος Ασφαλίσεων, Τώνια Τσαγγάρη, με εγκύκλιο προς τους γενικούς διευθυντές όλων των ασφαλιστικών /αντασφαλιστικών επιχειρήσεων επισημαίνει πως «η πανδημία του κορωνοϊού έχει επηρεάσει όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και οι επιπτώσεις της είναι ακόμα αβέβαιες, τόσο όσον αφορά το μέγεθός τους, όσο και τη διάρκεια τους. Αυτή η κρίση όμως, έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να αξιολογήσουν την επίδραση των προβλημάτων στις εργασίες τους, για να μπορέσουν να πάρουν τα αναγκαία μέτρα αντιμετώπισής της, όσο καλύτερα μπορούν».

Η έφορος τονίζει στην εγκύκλιο τη σημασία της υποβολής της εποπτικής έκθεσης αξιολόγησης ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας (Own Risk Solvency Assessment – ORSA).

Η διενέργεια της αναφοράς ORSA γίνεται μια φορά τον χρόνο και στην Κύπρο οι περισσότερες εταιρείες επιλέγουν να το κάνουν προς το τέλος του έτους. «Επειδή πλησιάζει το τέλος του έτους, με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία της αναφοράς αυτής, που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από το ΔΣ σαν ένα από τα πιο ουσιώδη εργαλεία στη διαχείριση κινδύνων για την επίδραση της πανδημίας και τους τρόπους αντιμετώπισης της, για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας», τονίζει.

Ένα σημαντικό στοιχείο της αναφοράς ORSA είναι η διενέργεια ασκήσεων αντοχής που περιλαμβάνει και το αντίστροφο σενάριο αντοχής- reverse stressing. Σε αυτά τα σενάρια πρέπει να αντικατοπτρίζονται τουλάχιστον: Η παρούσα κατάσταση και οι αναμενόμενες επιπτώσεις στις αγορές, στην εξέλιξη των απαιτήσεων, τόσο στον κλάδο ζωής, όσο και στον γενικό κλάδο, καθώς και την επίδραση στον λειτουργικό κίνδυνο της εταιρείας (με τα διάφορα μέτρα της εξ αποστάσεως εργασίας). Επίσης, πρέπει να αντικατοπτρίζεται η επάρκεια του επιχειρησιακού σχεδίου για τα επόμενα χρόνια.

Η έφορος θεωρεί ότι στην άσκηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δυο σενάρια: Ένα σενάριο με την παρούσα κατάσταση της πανδημίας και μια συνετή προέκτασή της και ένα σενάριο με μια πιο σοβαρή έκταση της πανδημίας. Τα δυο σενάρια θα πρέπει να είναι επιπρόσθετα των υπολοίπων κινδύνων που εκτιμούνται στην αναφορά ORSA.

Επειδή η πανδημία έχει προκαλέσει μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να βασιστεί σε ιστορικά δεδομένα και το μέλλον είναι απρόβλεπτο, αναφέρει η εγκύκλιος, «η ασφαλιστική επιχείρηση θα πρέπει να διεξάγει ένα αριθμό σεναρίων σε σχέση με τουλάχιστον τα ασφάλιστρα, τις απαιτήσεις, την απόδοση στις επενδύσεις και την ρευστότητα». Επισημαίνεται επίσης ότι σε περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση σκέφτεται είτε να κάνει αλλαγές στα ασφαλιστήρια της, είτε να εισάξει νέα προϊόντα ή υπάρχουν οποιεσδήποτε αλλαγές στις ασφαλιστικές συμβάσεις της, π.χ εξαιρέσεις λόγω πανδημίας κ.λ.π., τότε η επίδρασή τους στις κεφαλαιακές ανάγκες θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Όπως επίσης και η επίδραση οποιωνδήποτε αλλαγών στη διανομή των προϊόντων, ενόψει της πανδημίας. Η κ. Τσαγγάρη καταλήγει ότι σε περίπτωση που, σε οποιοδήποτε από τα σενάρια, η κεφαλαιακή κατάσταση της εταιρείας είναι πιο κάτω από τα επιτρεπτά όρια, τότε θα πρέπει να σχεδιαστούν ενέργειες μετριασμού του κινδύνου ή και ενέργειες της διεύθυνσης που μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση φερεγγυότητας.

Πηγή: https://www.philenews.com/

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]