Κύπρος – ΣΑΕΚ: Οι αλλαγές στις ασφάλειες

Τις αλλαγές που επιφέρει η νέα οδηγία της εφόρου ασφαλίσεων σχετικά με την είσπραξη και απόδοση ασφαλίστρου καθώς και για το πώς διαμορφώνεται το τοπίο για τους ασφαλιζόμενους, τους διαμεσολαβητές και τις ασφαλιστικές εταιρείες παρουσίασε σήμερα ο σύνδεσμος ασφαλιστικών εταιρειών (ΣΑΕΚ).

Η γενική διευθύντρια του συνδέσμου Στέφη Δράκου, μιλώντας κατά τη διάρκεια διάσκεψης Τύπου εξήγησε ότι η νέα οδηγία στοχεύει στην κατοχύρωση των ασφαλιζομένων και ήδη εφαρμόζεται από τη μεγάλη πλειοψηφία των διαμεσολαβητών.

Στη συνέχεια η κ. Δράκου αναφέρθηκε εκτενώς στη νέα οδηγία της εφόρου ασφαλίσεων και στο τι αλλάζει σε σχέση με την πληρωμή ασφαλίστρου.

Υπογράμμισε ότι με την οδηγία αυτή, καθορίζεται μια διάφανη διαδικασία σε σχέση με την πληρωμή του ασφαλίστρου από τον ασφαλιζόμενο στο ασφαλιστικό διαμεσολαβητή και την απόδοση του στο δικαιούχο, που δεν είναι άλλος από την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία παρέχει την κάλυψη.

Αναλυτικότερα ανέφερε πως η οδηγία επιβάλλει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να περιλαμβάνουν στο ασφαλιστικό συμβόλαιο όλες τις σχετικές πληροφορίες, όπως:

  • το ποσό του ασφαλίστρου
  • τον τρόπο αποπληρωμής του
  • τις συνέπειες σε περίπτωση μη αποπληρωμής

Διευκρίνισε ακολούθως ότι με όλα αυτά ο ασφαλιζόμενος θα έχει πλήρη γνώση και εικόνα για αυτό που συμφωνείται μεταξύ του και της ασφαλιστικής εταιρείας.

Πρόσθεσε επίσης, ότι με τη νέα οδηγία, η πληρωμή του ασφαλίστρου σε μορφή άλλη από μετρητά π.χ. επιταγή, πιστωτική κάρτα, γίνεται στο όνομα της ασφαλιστικής εταιρείας κι όχι του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή.

Στις περιπτώσεις που το ασφάλιστρο καταβάλλεται σε μετρητά, ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να κατακρατεί το ασφάλιστρο και θα πρέπει να παραδίδει τα χρήματα στο δικαιούχο (δηλαδή την ασφαλιστική εταιρεία), εντός προκαθορισμένου από την οδηγία χρόνου συγκεκριμένα εντός 7 εργάσιμων ημερών.

Επίσης, η απόδειξη πληρωμής που θα λαμβάνει ο ασφαλιζόμενος θα είναι η επίσημη απόδειξη της ασφαλιστικής εταιρείας. Σε αυτή θα περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο του, το ποσό που κατέβαλε και αναφορά στο ασφαλιστικό συμβόλαιο για το οποίο γίνεται η πληρωμή, ώστε να είναι πλήρως κατοχυρωμένος ο ασφαλιζόμενος.

Με τον ίδιο τρόπο, η ασφαλιστική επιχείρηση, σε περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος δικαιούται επιστροφή ασφαλίστρων, οφείλει να επιστρέφει το σχετικό ποσό εντός επίσης προκαθορισμένου χρόνου, που επίσης καθορίζεται στις 7 πρώτες εργάσιμες ημέρες του μήνα, που ακολουθεί το μήνα που γίνεται η ακύρωση/αλλαγή, σημείωσε η κ. Δράκου.

Περαιτέρω, διευκρίνισε ότι η νέα οδηγία δεν επηρεάζει τη δυνατότητα παροχής ευκολιών πληρωμής και ότι ο καταναλωτής στο εξής θα απολαμβάνει τις διάφορες επιλογές που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στους πελάτες τους,είτε αυτοί είναι απευθείας ασφαλισμένοι είτε μέσω ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεθόδους που ίσχυαν μέχρι σήμερα δηλαδή μετρητά, επιταγή, τραπεζική κάρτα κλπ.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της είπε ότι ο ΣΑΕΚ συμφωνεί πλήρως με την οδηγία και τις αλλαγές που θα ισχύσουν από 1/1/2018, παρά τις σημαντικές υποχρεώσεις που επιβάλλει στις ασφαλιστικές εταιρείες.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΑΕΚ Ανδρέας Κρητιώτης ανέφερε ότι οι νέες ρυθμίσεις που θα ισχύσουν με το νέο χρόνο, λειτουργούν προς όφελος όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή ασφαλιζομένων, διαμεσολαβητών και ασφαλιστικών εταιρειών.

Πιο συγκεκριμένα, είπε ότι αυτή η οδηγία, με τελικό γνώμονα την προστασία των καταναλωτών, επιλύει ένα διαχρονικό πρόβλημα υιοθετώντας ουσιαστικά μια πρακτική που ίσχυε και εφαρμοζόταν από τη μεγάλη πλειοψηφία των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.
Κατοχυρώνει και προστατεύει τους καταναλωτές, χωρίς ταυτόχρονα να πλήττει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των εμπλεκομένων.

Ως υπεύθυνοι φορείς της ασφάλισης, πρόσθεσε ο κ. Κρητιώτης, στηρίζουμε και ενθαρρύνουμε κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας του καταναλωτή να λαμβάνει συνειδητές αποφάσεις, γιατί θέλουμε ένα ενημερωμένο καταναλωτή, που να γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Ανακοινώθηκε επίσης ότι ο ΣΑΕΚ θα αναλάβει τις επόμενες μέρες πρωτοβουλίες για ενημέρωση των ασφαλιζομένων και προς το σκοπό αυτό έχει προχωρήσει στην έκδοση ειδικού ενημερωτικού εντύπου, το οποίο θα αποσταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους αλλά και στους ασφαλιζόμενους.

Οι αλλαγές που προωθούνται προκάλεσαν την αντίδραση των εμπλεκόμενων φορέων οι οποίοι ζητούσαν εξηγήσεις.

Πηγή: stockwatch.com.cy

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]