Κύπρος: Παραιτήσου έστω και τώρα κυρία Έφορε Ασφαλίσεων! Είσαι ανεπαρκής και επικίνδυνη…

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα κληθεί να πληρώσει τεράστιες αποζημιώσεις από τα συνεχόμενα τερτίπια της Εφόρου να μην συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Της Αλεξίας Καφετζή

Σύμφωνα με πληροφορίες της «24» από στελέχη της ασφαλιστικής βιομηχανίας και το MIF, στις 9 Μαΐου η έφορος ασφαλίσεων εξέδωσε ειδική άδεια λειτουργίας της Olympic Ασφαλιστικής για συνέχιση σε ισχύ των υφιστάμενων συμβολαίων της, το διακανονισμό απαιτήσεων και την είσπραξη οφειλόμενων ασφαλίστρων. Επίσης αποφάσισε τον διορισμό ειδικού επιτηρητή συμμόρφωσης. Επιτηρητής της Olympic, η οποία το 2016 εξαγοράστηκε από λουξεμβουργιανή εταιρεία ισπανικών συμφερόντων, ήταν ο οίκος Mazars.

Μέτοχος της εταιρείας έκανε προσφυγή στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος καλείτο να απαντήσει στην έφεση της απόφασης σε 45 ημέρες. Ως εκ τούτου, η Ειδική Άδεια της εταιρείας παρατάθηκε μέχρι την απόφαση του Γενικού Διευθυντή, δηλαδή την 23η Ιουλίου.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών αφού εξέτασε την προσφυγή έκδωσε την απόφασή του στις 17/7/2018, με την οποία επικύρωσε την απόφαση της Εφόρου Ασφαλίσεων για την ανάκληση της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 318(1) του Νόμου η ανάκληση της άδειας ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών της εν λόγω Εταιρείας, υπάγεται την αναγκαστική διάλυση και εκκαθάριση της από το Δικαστήριο.

Ως προς τούτο η Έφορος Ασφαλίσεων κατέθεσε αίτηση για διάλυση και εκκαθάριση της εταιρείας στο Δικαστήριο στις 10/8/2018.

Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας είχαν δεσμευθεί και εξακολουθούν να είναι δεσμευμένα, ενώ δεν συνάπτονται νέα συμβόλαια και δεν ανανεώνονται τα ήδη υφιστάμενα, που έχουν λήξει. Πρακτικά, η εταιρεία δεν μπορεί να προβεί σε οποιεσδήποτε πληρωμές από τις 9 Μαΐου.

Βικτώρια Νάταρ, Έφορος Ασφαλίσεων: Ανεπαρκής και επικίνδυνη για τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα που διοικεί

Η Κυπριακή Ασφαλιστική Βιομηχανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη κεφαλαίων. Την ίδια ώρα αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες κινούνται κυριολεκτικά στα όριά τους, ενώ η Ελεγκτική Αρχή δεν είναι αρκετά επιθετική, με αποτέλεσμα να κινούνται στο ελάχιστο όριο που προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία. Επίσης, το γεγονός ότι η Ελεγκτική Αρχή δεν διαφαίνεται ότι έχει την απαραίτητη επάρκεια, αντικειμενικότητα, δύναμη και ανεξαρτησία ώστε να επιλυθούν χρόνια προβλήματα σε αυτόν τον τομέα, έχει ως αποτέλεσμα οι ίδιες εταιρείες να κάνουν αυτοέλεγχο και να βάζουν τους κανόνες σε αρκετά θέματα.

Αυτό δηλαδή που κάποτε έκαναν οι τράπεζες με τα γνωστά για όλους τραγικά αποτελέσματα…

Η κα Νάταρ, Έφορος Ασφαλίσεων, έχει την ευθύνη του Ελέγχου των Ασφαλιστικών Εταιρειών. Λειτουργεί ως Αυτού Μεγαλειότητας και διευθύνει το τμήμα των Ασφαλιστικών Εταιρειών ως ένα Βασίλειο.

Βρίσκεται στο θρόνο της 19 σχεδόν χρόνια και μετά από έρευνα ψάχνουμε ακόμα το έργο και τον ρόλο της.

Ανύπαρκτος μέχρι επικίνδυνος…

Η συγκεκριμένη κυρία είναι ανεπαρκής, άρα και επικίνδυνη για τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα που διοικεί.

Κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες με την ανοχή και την απάθεια της αρμόδιας ελεγκτικής Αρχής παραπλανούν και εμπαίζουν τους πελάτες τους. Η μόνη μεταξύ τους επικοινωνία είναι ο χαρτοπόλεμος με επιστολές, είτε για την πληρωμή του ασφαλίστρου είτε για την ετήσια ενημέρωση για την πορεία και την απόδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου τους.

Πόση παραπλάνηση και πόσος εμπαιγμός στον κόσμο κυρία Έφορε;

Ξέρετε, δεν έχει όλος ο κόσμος τις δικές σας μηνιαίες απολαβές. Κάποιοι άνθρωποι στερούνται βασικών αναγκών, για να πληρώσουν το μηνιαίο ασφάλιστρο τους. Δική σας υποχρέωση είναι να κάνετε απλά τη δουλειά σας. Τους απαραίτητους δηλαδή ελέγχους για προστασία αυτών των ανθρώπων πριν κλάψουμε επί ερειπίων.

Να αναμένουμε ένα νέο κραχ κυρία Έφορε Ασφαλίσεων;

Κυρία Νάταρ, αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, της οποίας προΐσταστε,  είναι η παρακολούθηση της λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων με βάση τους περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμους του 2002 έως 2013 και των σχετικών Κανονισμών του 2002 έως 2009. Οι εν λόγω Νόμοι και οι εν λόγω Κανονισμοί ρυθμίζουν την άσκηση των ασφαλιστικών εργασιών και καθορίζουν τον τρόπο παρακολούθησης και εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, η Υπηρεσία οφείλει να αξιολογεί αιτήσεις για παροχή άδειας ασφαλιστικής επιχείρησης, αναλύει και εξετάζει τους λογαριασμούς των επιχειρήσεων για διακρίβωση της φερεγγυότητας και της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, επιβλέπει τις επενδύσεις τους και γενικά παρακολουθεί ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν πάνω σε υγιείς ασφαλιστικές αρχές.

Κυρία Έφορε, με βάση τα πιο πάνω καθήκοντα τα οποία απορρέουν μέσα από την τόσο σημαντική ιδιότητα σας, την οποία λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι ποσώς τιμάτε, υπάρχει η  απαραίτητη επάρκεια, αντικειμενικότητα, δύναμη και ανεξαρτησία, για να ασκήσετε εποικοδομητικά τον ρόλο σας; Είσαστε ικανή να προστατεύσετε   ανυποψίαστους πολίτες και άτομα τα οποία δεν έχουν τη βασική γνώση και ενημέρωση για τις ασφαλιστικές εταιρείες;

Και εξηγούμε:

Παρακολουθείτε τη λειτουργία των Ασφαλιστικών Εταιρειών;

Αξιολογείτε αξιοκρατικά και χωρίς προσωπικά ή άλλα συμφέροντα αιτήσεις για παροχή άδειας ασφαλιστικής επιχείρησης;

Αναλύετε και εξετάζετε τους λογαριασμούς των επιχειρήσεων για διακρίβωση της φερεγγυότητας και της ικανότητάς τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους;

Επιβλέπετε τις επενδύσεις τους και γενικά παρακολουθείτε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες λειτουργούν πάνω σε υγιείς ασφαλιστικές αρχές;

Η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα, είναι κατηγορηματικά : Όχι!

Η θέση μας επιβεβαιώνεται και από τον Γενικό Ελεγκτή ο οποίος στην τελευταία Έκθεση του όσον αφορά την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, η αρμόδια Αρχή αναφέρει :

«Η Έφορος ανέφερε ότι ελέγχονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία και όχι δειγματοληπτικά όπως είχαμε πληροφορηθεί κατά τον έλεγχο μας από τους αναλυτές. Η Υπηρεσία μας, παρόλο ότι δεν αμφισβητεί την αναφορά της Εφόρου, εντούτοις έχει την άποψη ότι εφόσον δεν τεκμηριώνεται ο έλεγχος με φύλλα εργασίας και ούτε υπάρχουν οποιεσδήποτε ενδείξεις στους φακέλους για το εύρος του ελέγχου που καλύφθηκε, δεν στοιχειοθετείται ο οποιοσδήποτε έλεγχος διεξήχθη.

Η Έφορος μάς ανέφερε ότι οι λειτουργοί ελέγχου στον «έλεγχο τους» αναγράφουν και το τι εξετάστηκε και όχι μόνο τα ευρήματα του ελέγχου τους, χωρίς, ωστόσο να διευκρινίζει τι εννοεί με τον όρο «στον έλεγχό τους». Επιπλέον, η Έφορος μάς απέστειλε και δύο προγράμματα ελέγχου για τους δύο κλάδους

Σύσταση: Όπως διενεργείται αξιολόγηση των ασφαλιστικών εταιρειών βάσει ανάλυσης κινδύνου, η οποία θα βασίζεται σε προκαθορισμένους παράγοντες κινδύνου, με σκοπό την ετοιμασία προγράμματος ελέγχου, δίνοντας προτεραιότητα στις εταιρείες και περιοχές με τον υψηλότερο κίνδυνο. Να εξεταστεί το ενδεχόμενο λήψης συμβουλευτικής βοήθειας για αξιολόγηση κινδύνου. Εν πάση περιπτώσει, στις εταιρείες θα πρέπει τουλάχιστον ανά τριετία να διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι

Η Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, Τμήμα του οποίου ηγείται η κ. Νάταρ, ακολουθεί τις σαφείς διατάξεις του νόμου;

Γίνεται με επάρκεια ο έλεγχος της ικανότητας και καταλληλότητας των διευθυνόντων ή «κλείνει» το μάτι, κατά το δοκούν η κ. Νάταρ;

 – Πόσες άδειες αναμένεται να ανακληθούν λόγω της μη συμμόρφωσης με τα κριτήρια που ορίζονται από την οδηγία Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II);

– Τι προληπτικές ενέργειες έχει λάβει η Έφορος Ασφαλίσεων για να αποφύγει την άτακτη ανάκληση αδειών  (π.χ. έχει δώσει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές σε κάθε ασφαλιστική εταιρεία ξεχωριστά μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων της Άσκησης Αντοχής 2014 και της σχετικής Εκτίμησης Ιδίου Κινδύνου και Φερεγγυότητας);

– Τι επιπτώσεις θα πρέπει να υποστεί ο φορολογούμενος πολίτης από τις αναμενόμενες ανακλήσεις; Ο απλός ασφαλιζόμενος καταναλωτής;

– Έχει προχωρήσει η Έφορος Ασφαλίσεων σε εκτίμηση της επίδρασης στις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις των ασφαλιστικών εταιριών λόγω της εφαρμογής της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ;

Εν ολίγοις πόσες μάνες θα κλάψουν πάλι εντιμότατη;

Να θυμίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν κερδηθεί πολλές υποθέσεις από διάφορους διαμεσολαβητές εναντίον της Εφόρου Ασφαλίσεων στο Ανώτατο Δικαστήριο, αποφάσεις οι οποίες ξεκάθαρα επισημαίνουν τον καταχρηστικό και παράνομο τρόπο που λειτουργεί η Έφορος για τις άδειες των διαμεσολαβητών / ασφαλιστικών συμβούλων και το γεγονός ότι παρερμηνεύει τον Νόμο και τους Κανονισμούς.

Πηγή: 24h.com.cy

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]