ΚΥΠΡΟΣ: Επί τάπητος οι εκθέσεις ασφαλιστικών

Στο μικροσκόπιο της Εφόρου Ασφαλίσεων μπαίνουν οι εκθέσεις αξιολόγησης ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας (Own Risk Solvency Assessment – ORSA) των ασφαλιστικών εταιρειών στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνονται και οι κίνδυνοι από την πανδημία.

Σε δηλώσεις της στη StockWatch, η αναπληρωτής Έφορος Τώνια Τσαγγάρη, ανέφερε ότι οι ORSA έχουν υποβληθεί μέχρι τις 31/12/2020 από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και θα αξιολογηθούν.

«Τα αποτελέσματα των ασκήσεων αντοχής που διεξάγονται στην έκθεση ORSA δεν λαμβάνονται υπόψη για την τωρινή κατάσταση της εταιρείας ούτε απαιτείται οποιαδήποτε επιπρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση σε περίπτωση που λόγω ενός stress η επιχείρηση καθίσταται αφερέγγυα. Είναι μόνο για προληπτικούς σχεδιασμούς και αξιολόγηση καθώς και συζήτηση με το ΔΣ της εταιρείας ούτως ώστε η εταιρεία να είναι προετοιμασμένη σε περίπτωση που συμβεί οποιοδήποτε από τα σενάρια που έχουν ληφθεί υπόψη», σημειώνει η κ. Τσαγγάρη.

«Η Υπηρεσία μας θα αξιολογήσει τα διάφορα σενάρια που έχουν ληφθεί υπόψη από τις ασφαλιστικές εταιρείες και θα προχωρήσει σε συζήτηση με τις εταιρείες στην περίπτωση που είτε τα σενάρια δεν κρίνονται ικανοποιητικά ή η εταιρεία δεν έχει παρουσιάσει ένα πλάνο αντιμετώπισης των διαφόρων σεναρίων στα πλαίσια της προληπτικής εποπτείας που ασκεί η Υπηρεσία μας», τονίζει.

Η Έφορος Ασφαλίσεων σε εγκύκλιό της τον Ιούνιο υπογράμμισε τη σημασία της υποβολής της εποπτικής έκθεσης αξιολόγησης ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας πριν το τέλος του 2020. Σημείωνε ότι η πανδημία του κορωνοϊού έχει επηρεάσει όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και οι επιπτώσεις της είναι ακόμα αβέβαιες τόσο όσον αφορά το μέγεθός τους όσο και τη διάρκεια τους.

Ένα σημαντικό στοιχείο της αναφοράς ORSA είναι η διενέργεια ασκήσεων αντοχής που περιλαμβάνει και το αντίστροφο σενάριο αντοχής. Σε αυτά τα σενάρια πρέπει να αντικατοπτρίζονται, τουλάχιστον η παρούσα κατάσταση και οι αναμενόμενες επιπτώσεις στις αγορές, στην εξέλιξη των απαιτήσεων τόσο στον κλάδο ζωής όσο και στον γενικό κλάδο καθώς και την επίδραση στο λειτουργικό κίνδυνο της εταιρείας. Επίσης, πρέπει να αντικατοπτρίζεται η επάρκεια του επιχειρησιακού σχεδίου για τα επόμενα χρόνια.

Η Έφορος υπογράμμιζε επίσης ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται δύο τουλάχιστον σενάρια, ένα σενάριο για την παρούσα κατάσταση της πανδημίας και μια συνετή προέκταση της και ένα σενάριο με πιο σοβαρή έκταση της πανδημίας.

Επισημαίνεται επίσης ότι η κάθε ασφαλιστική επιχείρηση θα πρέπει να διεξάγει ένα αριθμό σεναρίων σε σχέση με τουλάχιστον τα ασφάλιστρα, τις απαιτήσεις, την απόδοση στις επενδύσεις και τη ρευστότητα.

Σε περίπτωση που η ασφαλιστική επιχείρηση σκέφτεται είτε να κάνει αλλαγές στα ασφαλιστήρια της, είτε να εισαγάγει νέα προϊόντα ή υπάρχουν οποιεσδήποτε αλλαγές στις ασφαλιστικές της συμβάσεις πχ εξαιρέσεις λόγω της πανδημίας, τότε η επίδραση τους στις κεφαλαιακές ανάγκες θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση οποιονδήποτε αλλαγών στη διανομή των προϊόντων ενόψει της πανδημίας, πχ επένδυση σε μηχανογράφηση, απευθείας πωλήσεις.

Με πληροφορίες απο το www.stockwatch.com.cy

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]