Κύπρος: Ένας στους 4 Κύπριους κάτοχος ιδιωτικής ασφάλισης υγείας

Ερευνα της Cypronetwork για την ασφαλιστική αγορά παρουσιάστηκε στο Ασφαλιστικό Συνέδριο 2017-Ένας στους 3 Κύπριους δεν έχει καμία ενημέρωση για ΓΕΣΥ

Ενα στα δύο νοικοκυριά, το 48%, δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει στις οικονομικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Cypronetwork που παρουσιάστηκε στο Ασφαλιστικό Συνέδριο 2017, το οποίο διοργάνωσε το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου με την υποστήριξη και συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών εταιρειών.

Μάλιστα το 18%, ένα στα πέντε νοικοκυριά, τα βγάζει πέρα «πολύ δύσκολα» και το 30% «αρκετά δύσκολα». Όσοι ανέφεραν ότι τα βγάζουν πέρα «ούτε εύκολα ούτε δύσκολα» αντιστοιχούν στο 39%, με μόνο ένα στα δέκα νοικοκυριά (12%) να παρουσιάζεται ικανοποιημένο από την οικονομική του κατάσταση.

Σε ό,τι αφορά την αγορά ασφαλιστικών προϊόντων, παρά τις δυσκολίες για ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, περίπου επτά στα δέκα νοικοκυριά δεν έχουν κάνει καμία διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά τους συμβόλαια (67%), ποσοστό αυξημένο τόσο σε σχέση με το 2016 (50%) όσο και με το 2015 (40%). Επιπρόσθετα, ένας στους πέντε έχει μειώσει την ασφαλιστική του κάλυψη ή έχει μειώσει τα συνολικά του ασφάλιστρα (20%).

Το ΓεΣΥ

Ένας στους τρεις Κύπριους δεν έχει καμία ενημέρωση σχετικά με το ΓεΣΥ (35%), ενώ ένα ανάλογο ποσοστό (40%) φαίνεται να γνωρίζει «λίγο» τις πρόνοιές του, ένας στους πέντε είναι «αρκετά» ενημερωμένος, με μόλις το 3% να αναφέρει ότι είναι «πάρα πολύ ή πολύ» ενημερωμένο.

Σήμερα, ένας στους τέσσερις Κύπριους είναι κάτοχος ιδιωτικής ασφάλισης υγείας / ασφάλισης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (25%).

Μεταξύ αυτών, το 31% έχει ατομικό συμβόλαιο και επτά στους δέκα ομαδικό (69%). Σε σχέση με τον βαθμό ικανοποίησης από το συμβόλαιο, η πλειοψηφία παρουσιάζεται «αρκετά» ικανοποιημένη (53%).

Ένας στους δύο περίπου (45%) δεν έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν με το συμβόλαιο υγείας που έχουν μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Τέσσερις στους δέκα θα διατηρήσουν το υφιστάμενο συμβόλαιό τους, ενώ αναλογία της τάξης του 8% θα
χρησιμοποιήσει και άλλο σχέδιο προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που θα παρουσιάζει το ΓεΣΥ. Όσοι θα διακόψουν το συμβόλαιο υγείας που έχουν και θα μείνουν αποκλειστικά στο ΓεΣΥ αντιστοιχούν στο 10%.

‘Αγνοια επιχειρήσεων για το ΓεΣΥ

Μία στις πέντε επιχειρήσεις παρουσιάζεται «καθόλου ενημερωμένη» σε σχέση με το ΓεΣΥ και τις πρόνοιές του (26%). Τέσσερις στις δέκα δηλώνουν «λίγο» ενημερωμένες (41%) και σε ποσοστό 22% «αρκετά» ενημερωμένες. Οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ενημερωμένες (πολύ ή πάρα πολύ) δεν ξεπερνούν το 9%.

Το ποσοστό των κυπριακών επιχειρήσεων που παρέχουν ομαδική ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τους εργαζομένους τους ανέρχεται στο 39%, με τη μέση μηνιαία καταβολή να προσδιορίζεται στα 760,5 ευρώ και τη μέση ικανοποίηση από το συμβόλαιο στο 3,6, αφού μία στις δύο επιχειρήσεις (51%) παρουσιάζονται «πολύ» ή «απόλυτα» ικανοποιημένες από το συμβόλαιό τους.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις (77%) δεν έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν με το συμβόλαιο υγείας που έχουν μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Μόλις το 7% θα διατηρήσει το υφιστάμενο συμβόλαιο, ενώ αναλογία της τάξης του 8% θα χρησιμοποιήσει και άλλο σχέδιο προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που θα παρουσιάζει το ΓεΣΥ. Όσες επιχειρήσεις θα διακόψουν το συμβόλαιο υγείας που έχουν και θα μείνουν αποκλειστικά στο ΓεΣΥ αντιστοιχούν επίσης στο 8%.

Οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις (81%) συμφωνούν στο ότι η εικόνα κάθε ασφαλιστικής εταιρείας διαμορφώνεται από τη συμπεριφορά, τις γνώσεις και τις πρακτικές των ασφαλιστών της. Δύο στις πέντε (42%) συμφωνούν με το γεγονός ότι το επίπεδο κατάρτισης των ασφαλιστών είναι υψηλό, ενώ μία στις τρεις επιχειρήσεις δηλώνει ότι οι επενδύσεις σε ασφαλιστικά σχέδια/ταμεία εμπερικλείουν μικρό ρίσκο, άρα είναι πιο ασφαλείς (36%). Επιπλέον, το ποσοστό όσων υποστήριξαν ότι ο τομέας της ασφάλισης προσφέρει πλέον καλές επαγγελματικές ευκαιρίες αυξάνεται από το 26% το 2016 στο 31% το 2017.
Τέλος, περισσότερες από οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις δηλώνουν ότι δεν έχουν κάνει καμιά διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά τα ασφαλιστικά τους συμβόλαια (83%), ποσοστό σαφώς αυξημένο από την αντίστοιχη έρευνα του 2016 (68%). Πολύ λιγότερες (5%) είναι οι επιχειρήσεις που είτε έχουν μειώσει την ασφαλιστική τους κάλυψη είτε έχουν κάνει περικοπές σε ό,τι αφορά τη δαπάνη των συμβολαίων τους, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι αναλογία 6% των επιχειρήσεων έχει αυξήσει τα ασφαλιστικά της συμβόλαια.

Πηγή: politis.com.cy

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]