Κύπρος: Aσφαλιστικές εταιρείες του κλάδου ζωής επηρεάζονται από το παρατεταμένο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων

Δυο πολύ ενημερωτικές για τα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κύπρου εκθέσεις-αναλύσεις έδωσε στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ).

Η πρώτη αφορά στις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπο το χρηματοοικονομικό σύστημα της Κύπρου και τις εκτιμήσεις της για μειωμένες προοπτικές κερδοφορίας, τόσο για τις τράπεζες όσο και για τις ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου ζωής. Με τη δεύτερη δίνονται στοιχεία για την κάλυψη των στόχων στους τέσσερεις δείκτες που η ίδια η ΚΤ είχε θέσει στις τράπεζες, στην προσπάθειά της να τους δώσει επιπρόσθετα κίνητρα για αύξηση του όγκου και της ποιότητας των αναδιαρθρώσεων δανείων με καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών, αλλά και τη λήψη προληπτικών ενεργειών για τα δάνεια που αρχίζουν να παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των 30 ημερών, ώστε να μη μετατραπούν σε μη εξυπηρετούμενα.

Οι τρεις προκλήσεις

Στην πρώτη έκθεσή της για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι τα ευάλωτα σημεία, οι τρεις προκλήσεις του χρηματοοικονομικού μας συστήματος, που έχουν εντοπισθεί ως οι κύριες πηγές κινδύνου, είναι η χαμηλή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου λόγω της υπερβολικής έκθεσης του τραπεζικού τομέα σε μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις, ο υπερδανεισμός του μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα (νοικοκυριά και μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις) και οι μειωμένες προοπτικές κερδοφορίας για τα πιστωτικά ιδρύματα και τις ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου ζωής σε παρατεταμένο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου

Για την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου η ΚΤ σημειώνει ότι η πτωτική τάση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων συνεχίζεται, καθώς πολλές αναδιαρθρωμένες χορηγήσεις έχουν πλέον καταστεί εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

«Τα πιστωτικά ιδρύματα -αναφέρει- αναδιοργάνωσαν τις δραστηριότητές τους, δημιούργησαν ειδικές μονάδες διαχείρισης ακινήτων και εξετάζουν στρατηγικές προκειμένου να ρευστοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στην κατοχή τους. Κάποια θετικά αποτελέσματα έχουν ήδη αρχίσει να παρατηρούνται και ο ρυθμός των αναδιαρθρώσεων των χορηγήσεων αναμένεται να επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο. Η εντατικοποίηση στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης και η αποτελεσματική εφαρμογή του σύγχρονου πλαισίου αφερεγγυότητας αναμένεται να επιφέρουν επιτάχυνση στη διαδικασία μείωσης των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων».

Παρά ταύτα, η ΚΤ εκφράζει την εκτίμηση ότι το υψηλό επίπεδο δανεισμού των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων πιθανό να δημιουργήσει δυσκολίες στην αποπληρωμή σε περίπτωση απότομης μείωσης των διαθέσιμων εισοδημάτων τους.

Σημειώνει, ωστόσο, ότι η εντατικοποίηση στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης και η αποφασιστική εφαρμογή του νέου πλαισίου αφερεγγυότητας αναμένεται να μειώσουν το συνολικό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και να επιφέρουν επιτάχυνση της αναδιάρθρωσης του χρέους του ιδιωτικού τομέα.

Οι πιέσεις στην κερδοφορία

Η ΚΤ διαπιστώνει, επίσης, ότι οι πιέσεις στην κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ασφαλιστικών εταιρειών του κλάδου ζωής συνεχίζονται και τονίζει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα επηρεάζονται από τα χαμηλά επιτόκια, αφού τα καθαρά έσοδα από τόκους είναι η πιο σημαντική πηγή των εσόδων τους.

«Η κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων μπορεί να μειωθεί περαιτέρω, αν τα πιστωτικά ιδρύματα δεν πετύχουν να την αντισταθμίσουν με αύξηση στον όγκο των χορηγήσεων ή και με τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου», εκτιμά η Κεντρική και προσθέτει ότι και οι ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου ζωής επηρεάζονται από το παρατεταμένο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, αφού περιορίζονται τα έσοδά τους από επενδύσεις.

Τα χαμηλά επιτόκια

«Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα -τονίζεται στην έκθεση- το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων μπορεί να είναι ευνοϊκό για το χρέος του εγχώριου μη χρηματοοικονομικού ιδιωτικού τομέα και για το δημόσιο χρέος, καθότι έχουν μειωθεί τα δανειστικά επιτόκια. Όμως, η διατήρηση των χαμηλών δανειστικών επιτοκίων για μια παρατεταμένη περίοδο απειλεί την κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα πιστωτικά ιδρύματα αναμένεται ότι θα επηρεαστούν αρνητικά από τα χαμηλά επιτόκια λόγω της συρρίκνωσης του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου, καθώς τα καθαρά έσοδα από τόκους είναι η πιο σημαντική πηγή των εσόδων τους, με μερίδιο 75% των συνολικών εσόδων τους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016. Αυτό το επίπεδο είναι υψηλό σε σύγκριση με τα ποσοστά των πιστωτικών ιδρυμάτων άλλων κρατών μελών της ΕΕ. Ίσως τα πιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου να πρέπει να επαναξιολογήσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα».

Πηγή: sigmalive.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]