" /> Κυπριακές Ασφαλιστικές: Επιτυχία στο Solvency II αλλά δυσκολίες στο μέλλον - Insurance Innovation
Περνούν τα τεστ φερεγγυότητας σχεδόν όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Κύπρο αφού σύμφωνα με τις ειδικές εκθέσεις φερεγγυότητας για το 2018 όλες οι εταιρείες ξεπερνούν τον δείκτη 100% που έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2016 με βάση την Οδηγία για το Solvency II. Το Solvency II είναι η Οδηγία που καταδεικνύει την επάρκεια κεφαλαίων για μια ασφαλιστική εταιρεία. Όσο υψηλότερος είναι ο Δείκτης Φερεγγυότητας τόσο μεγαλύτερη είναι η κεφαλαιακή επάρκεια για την εταιρεία.

Κάποιες εταιρείες παρουσιάζονται ενισχυμένες, άλλες διατήρησαν την κεφαλαιακή τους θέση ενώ κάποιες άλλες έχουν απολέσει  κεφάλαια με αποτέλεσμα ο Δείκτης Φερεγγυότητας να παρουσιάζεται μειωμένος. Επομένως, σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός πως πολλές ασφαλιστικές εταιρείες παρουσιάζουν ανομοιομορφίες όσον αφορά τα κεφάλαιά τους με κάποιες να υπερέχουν κατά πολύ έναντι κάποιων άλλων εταιρειών.

Τη μεγαλύτερη κεφαλαιακή επάρκεια παρουσιάζει η KLPP νεοεισερχόμενη εταιρεία ρωσικών συμφερόντων η οποία στο τέλος του 2018 ο δείκτης φερεγγυότητας ήταν στο 781% και τα ίδια κεφάλαια στα 286.5 εκατ. ευρώ. Η KLPP εισήλθε στην κυπριακή αγορά το 2015 και είναι εγγεγραμμένη στον Έφορο Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου.
Ακολουθεί, η CNP Cyprialife με δείκτη που φτάνει στο τέλος του 2018 το 343% και με ίδια κεφάλαια 130,2 εκατ. ευρώ ενώ στην τρίτη θέση είναι η Hellenic Alico με 322% και ίδια κεφάλαια 19,9 εκατ. ευρώ. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ancoria με Δείκτη Αφερεγγυότητας 275% και με ίδια κεφάλαια 32,4 εκατ. ευρώ, ακολουθεί η Εθνική Ασφαλιστική με 250% και ίδια κεφάλαια ευρώ 18,1 εκατ. ευρώ  και η Hellas Direct  με Δείκτη Αφερεγγυότητας 249% και 9,7 εκατ. ευρώ κεφάλαια. Στην 7η θέση είναι η Eurolife με 241% και κεφάλαια 129,1 εκατ. ευρώ.
Οξύς ο ανταγωνισμός 
Ο ασφαλιστικός τομέας παρουσιάζει οξύ ανταγωνισμό καθώς με βάση τα στοιχεία του Εφόρου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου υπάρχουν 30 ασφαλιστικές Γενικού Κλάδου, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στη βάση των ασφαλιστικών/αντασφαλιστικών υπηρεσιών ενώ υπάρχουν και 9 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές.  Οι συνολικά 40 ασφαλιστικές εταιρείες είναι αρκετές, με τους παράγοντες της αγοράς να επισημαίνουν πως οι εξαγορές κάποιων εταιρειών να θεωρούνται μονόδρομος. Να υπενθυμίσουμε πως το όριο ώστε μια εταιρεία να μη χρειάζεται επιπλέον κεφάλαια είναι το 100%. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας λίγο πιο πάνω από το 100%.  Αξίζει να σημειωθεί πως η ασφαλιστική εταιρεία Prime βρίσκεται σε διαδικασία βελτίωσης του δείκτη φερεγγυότητας, ενώ η Cosmos ασφαλιστική έχει προχωρήσει σε κινήσεις βελτίωσης των δεικτών της. Ο δείκτης της Cosmos ασφαλιστικής έφτασε στο τέλος του 2018 το 112,3% συγκριτικά με 102,7% στο τέλος του 2017 και με τα ίδια κεφάλαια να φτάνουν τα 8,1 εκατ. ευρώ από 7,5 εκατ. ευρώ αντιστοίχως. Από την πλευρά της η Prime στο τέλος του 2018 είχε δείκτη κεφαλαίων 91% και ίδια κεφάλαια 26,1 ενώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019 ο συγκεκριμένος δείκτης ανήλθε στο 100%. Ωστόσο, όπως σημειώνει η εταιρεία στην ειδική έκθεσή της για το Solvency II, θα προβεί σε ένα στρατηγικό σχέδιο για αύξηση του δείκτη μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Γιατί δεν είδαμε μέχρι στιγμής εξαγορές; 
Όπως μας ανέφερε πηγή της αγοράς οι συγχωνεύσεις μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών είναι συγκριτικά πιο δύσκολες να συμβούν για πολλούς και διάφορους λόγους. Και αυτό γιατί τα πράγματα στον ασφαλιστικό τομέα κινούνται πολύ πιο αργά σε σχέση με τον τραπεζικό τομέα και έχουν να κάνουν τόσο με προβληματικές ως ένα βαθμό αξιολογήσεις περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών όσο και με διαφορές στις ασφαλιστικές απαιτήσεις από τη μια χρονιά στην άλλη. Η ίδια πηγή μας ανέφερε πως σε αντίθεση με άλλες χώρες της Ε.Ε. στις οποίες αν κάποια εταιρεία πέσει έξω στις προβλέψεις τότε υπάρχουν και οι ανάλογες ποινές στην περίπτωση της Κύπρου το εκσυγχρονιστικό πλαίσιο να προχωρεί πιο αργά με αποτέλεσμα πολλές εταιρείες απλά να επιβιώνουν στην ασφαλιστική αγορά. «Υπάρχουν εταιρείες όπου ξεπερνούν τον πήχη του 100% μετά δυσκολίας και αυτό υποδηλώνει πως ενδεχομένως με ένα πιο αυστηρό εποπτικό πλαίσιο να δημιουργηθούν πιέσεις για συγχωνεύσεις και εξαγορές», μας υποδείχθηκε. Επιπλέον, όπως μας ανέφερε η ίδια πηγή, υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο λειτουργεί ως τροχοπέδη σε συγχωνεύσεις και αφορά το γεγονός πως πολλές ασφαλιστικές εταιρείες είναι οικογενειακές και επομένως είναι πιο δύσκολο να προχωρήσουν οι συγχωνεύσεις και εξαγορές κυρίως για θέμα γοήτρου και για το ποιος θα ελέγχεις την εταιρεία.

Από την έκδοση του επιχειρηματικού περιοδικού Insider Ιουλίου που κυκλοφορεί στα περίπτερα
Πηγή: philenews.com
Print Friendly, PDF & Email