Κριτήρια και προϋποθέσεις για την συμμετοχή σε θέσεις προέδρου και αντιπροέδρου σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης(TEA)

Συμπλήρωση των προϋποθέσεων και των προσόντων όσον αναλαμβάνουν καθήκοντα προέδρου και αντιπροέδρου σε Επαγγελματικά Ασφαλιστικά Ταμεία (TEA) περιέχει υπουργική απόφαση του υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ Πέτρόπουλου. 

Η απόφαση μεταξύ άλλων προβλέπει:
Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος οφείλουν να διαθέτουν μορφωτικό επίπεδο ή και επαγγελματική προϋπηρεσία που τεκμηριώνει την επάρκειά τους ως προς την επιτυχή εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων τους. Ιδιαιτέρως συνεκτιμώνται η εμπειρία στην άσκηση διοίκησης σε ανώτερη ή ανώτατη θέση ευθύνης στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, το πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης αναγνωρισμένο από το κράτος, καθώς επίσης και η γνώση ξένης γλώσσας
Ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να εκλεγεί «οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ., εφόσον πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δύνανται να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
Τα εκτελεστικά καθήκοντα ανατίθενται στον Πρόεδρο ή/και στον Αντιπρόεδρο που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, είτε και σε άτομο αναλόγων προσόντων που καταλαμβάνει θέση Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή, μετά από προκήρυξη και διαφανείς διαδικασίες και δύναται να είναι μέλος του Δ.Σ. με δικαίωμα ψήφου.
Μέλη του Δ.Σ. που δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες, οφείλουν να διαθέτουν το απαραίτητο μορφωτικό επίπεδο ή και την επαγγελματική προϋπηρεσία που τεκμηριώνει ότι διαθέτουν επαρκείς γνώσεις του τομέα των δραστηριοτήτων του Ταμείου.
Τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος ή Γενικός Διευθυντής δύνανται να ασφαλίζονται προαιρετικά στο ΤΕΑ.

Πηγή: asfalisinet.gr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]