Κλοπή ή απώλεια πιστωτικής κάρτας

Εάν σας κλέψουν ή χάσετε την πιστωτική σας κάρτα, θα πρέπει να κάνετε τις εξής ενέργειες:

  • Να απευθύνεστε αμέσως στην τράπεζα και δηλώστε την κλοπή ή απώλεια
  • Να ζητήσετε εγγράφως από την τράπεζα τις τυχόν καταχρηστικές χρεώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε βάρος σας και τα παραστατικά στοιχεία που δηλώνουν τον τόπο, τον χρόνο που πραγματοποιήθηκε η όποια συναλλαγή, καθώς και την υπογραφή του κατόχου τη συγκεκριμένη στιγμή
  • Να κάνετε μια αίτηση αμφισβήτησης των φερόμενων σε βάρος σας χρεώσεων ζητώντας τη διαγραφή τους. Από τη στιγμή που ειδοποιήσετε την τράπεζα και έπειτα, δεν ευθύνεστε για οποιαδήποτε συναλλαγή γίνει με την πιστωτική κάρτα. Στην περίπτωση που μέχρι να ειδοποιήσετε την τράπεζα, έχει γίνει κάποια συναλλαγή με την κάρτα, τότε η ευθύνη σας περιορίζεται στα 150€, εκτός και αν αποδειχθεί δόλος ή βαριά αμέλεια. Βρείτε υπόδειγμα αίτησης αμφισβήτησης, εδώ.

Συμβουλές

  • Απομνημονεύστε και αλλάζετε συχνά το μυστικό κωδικό (pin) σας
  • να καλύπτετε με το άλλο χέρι σας τον κωδικό κατά την εισαγωγή
  • να μην ανακοινώνετε σε τρίτα πρόσωπα το pin σας και να μην το χρησιμοποιείτε κατά τις συνομιλίες σας στο διαδίκτυο
  • Ελέγχετε τακτικά ότι έχετε την κάρτα σας

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]