Κάλαμος και Κουδούνης ζητούν 41,7 εκατ. δολάρια από την Exin

Ποσό 41,7 εκατ. δολαρίων, που δόθηκε μέσω οκτώ διαδοχικών δανειακών συμβάσεων, από τον Τζον Κάλαμος στο Ματ Φαίρφιλντ, επικεφαλής του EXIN Group, διεκδικεί ο πρώτος μέσω της αγωγής που κατέθεσε στην κομητεία Cook της πολιτείας του Illinois. 

Από το περιεχόμενο της αγωγής δεν προκύπτει άμεση σχέση των δανείων που χορηγήθηκαν με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, ωστόσο το χρονικό διάστημα χορήγησης των κεφαλαίων συμπίπτει με την έναρξη της διαδικασίας εξαγοράς της μεγαλύτερης ασφαλιστικής στη χώρα και δεν είναι τυχαίο ότι η καταγγελία των δανειακών συμβάσεων συμπίπτει χρονικά με την αδυναμία συγκέντρωσης των απαιτούμενων κεφαλαίων ύψους 718 εκατ. ευρώ που η EXIN Financial Services Holdings B.V. είχε δεσμευθεί ότι θα συγκεντρώσει για την εξαγορά της εταιρείας. Η αγωγή του Τζον Κάλαμος κατά της EXIN και του Ματ Φαίρφιλντ σηματοδοτεί το τέλος εποχής στις σχέσεις των δύο πλευρών, που συνασπίστηκαν υπό κοινό σχήμα για την εξαγορά του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής και πλέον η υλοποίηση της συμφωνίας είναι στον αέρα με καταληκτική ημερομηνία την 28η Μαρτίου, που εκπνέει η προθεσμία για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.

apozimiosi apo exin

Η δανειακή σχέση του Τζον Κάλαμος και Ματ Φαίρφιλντ ξεκινά το στις 26 Φεβρουαρίου του 2016 όταν Κάλαμος και ΕΧΙΝ συμφωνούν ο πρώτος να δώσει στο δεύτερο δάνειο – γέφυρα συνολικού ύψους 15 εκατ. δολαρίων σε δύο δόσεις 5 και 10 εκατ. δολαρίων. Το δάνειο, εγγυητής του οποίου είναι ο Ματ Φαίρφιλντ, θα έπρεπε να αποπληρωθεί σε έξι μήνες, δηλαδή στις 26 Αυγούστου του ίδιου έτους.

Η ΕΧΙΝ δεν εξυπηρετεί το δάνειο. Στις 26 Αυγούστου 2016, συμφωνείται τροποποίηση της αρχικής δανειακής σύμβασης με την οποία παρατείνεται η διάρκεια του δανείου έως τις 31 Οκτωβρίου. Η περίοδος συμπίπτει με την έναρξη της διαδικασίας πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, με συμβούλους την Goldman Sachs και τη Morgan Stanley, οι διερευνητικές επαφές των οποίων έχουν καταλήξει σε 19 πιθανούς υποψήφιους επενδυτές, μεταξύ των οποίων και η Exin.

Στις 30 Νοεμβρίου ένα μήνα μετά τη λήξη του δανείου, κι ενώ η ΕΧΙΝ δεν έχει κάνει καμία πληρωμή, συμφωνείται νέα τροποποίηση και αναθεώρηση της δανειακής σύμβασης. H συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων ότι ο Κάλαμος θα δανείσει με άλλα 15 εκατ. δολάρια την EXIN. Η EXIN πρέπει να αποπληρώσει το δάνειο σε 90 ημέρες, δηλαδή στις 28 Φεβρουαρίου 2017.

Η αναθεωρημένη δανειακή σύμβαση προβλέπει μεταξύ άλλων πως «ο οφειλέτης (ΕΧΙΝ) συμφωνεί να παράσχει στον δανειστή (Κάλαμος) μετά από γραπτή αίτηση του δανειστή πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που καθορίζουν την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της λειτουργίας του δανειολήπτη (οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, κατάσταση εσόδων, κατάσταση ταμειακών ροών). Η νέα σύμβαση δίνει τη δυνατότητα στο δανειστή να μπορεί να ζητάει  χρηματοοικονομικά στοιχεία, χωρίς περιορισμό, περιλαμβανομένων των οικονομικών εκθέσεων που υποβάλλονται από τον δανειολήπτη στις ρυθμιστικές αρχές.

Επίσης, καθορίζεται ότι στον δανειστή θα πληρώνονται και τυχόν μερίσματα ή μεταβιβάσεις που προέρχονται από το 51% της εταιρείας «Y». To ετήσιο επιτόκιο του δανείου ορίστηκε σε 8% και σε περίπτωση αθέτησης αυξάνεται στο 12%.

Στις 3 Μαρτίου 2017, η EXIN δεν έχει κάνει καμία πληρωμή και γίνεται νέα τέταρτη συμφωνία με τον Κάλαμο να δίνει επιπλέον δάνειο 5 εκατ. δολαρίων. Νέα ημερομηνία λήξης του δανείου είναι η 30 Ιουνίου του 2017.

Στις 14 Ιουνίου 2017, πριν από την λήξη του δανείου έρχεται νέα (5η) συμφωνία μεταξύ των δύο. Ο Κάλαμος δίνει άλλα 3 εκατ. δολάρια δάνειο το οποίο φτάνει πλέον στα 38 εκατ. και παρατείνει τη λήξη του στις 31 Δεκεμβρίου.

Στις 24 Ιουλίου, συνάπτεται 6η συμφωνία με την οποία ο Κάλαμος δίνει άλλα 2 εκατ. ανεβάζοντας το συνολικό ύψος της οφειλής στα 40 εκατ. δολάρια.

Στις 18 Σεπτεμβρίου με 7η συμφωνία δίνονται επιπλέον 300.000 δολάρια και το συνολικό δάνειο φτάνει στα 40,3 εκατ. δολάρια.

Στις 3 Οκτωβρίου υπογράφεται 8η συμφωνία και εμφανίζεται μια εταιρεία που δεν κατονομάζεται αλλά αναφέρεται ως εταιρεία «X» η οποία «είχε προηγουμένως συμφωνήσει να εγγυηθεί έως 15 εκατ. δολάρια της βασικής οφειλής». Στην 8η συμφωνία προβλέπεται ότι η ΕΧΙΝ παρέχει στον Κάλαμος και στην εταιρεία «X» κάποια ενέχυρα και ειδικότερα την παραχώρηση κατά προτεραιότητα κάθε τίτλου και δικαιώματος, υφιστάμενου ή μελλοντικού στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Y» μαζί με κάθε έσοδο, χρηματοροές, κέρδη και ρευστότητα που προέρχεται από αυτή.

Με την 8η συμφωνία ο Κάλαμος δίνει 1,4 εκατ. δολάρια ανεβάζοντας στο συνολικό δάνειο στο τελικό ποσό που διεκδικεί με την αγωγή, δηλαδή στα 41,7 εκατ. δολάρια.

Η ΕΧΙΝ δεν παρείχε πληροφορίες και χρηματοοικονομικά στοιχεία που ζητούσε επανειλημμένα γραπτώς ή προφορικώς ο Κάλαμος, ο Κουδούνης και εκπρόσωποί της τόσο για την ίδια, όσο και για την εταιρεία «Y». Στην αγωγή αναφέρονται πολλές προσπάθειες τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο για ενημέρωση.

Από την αγωγή φαίνεται ότι τα μεγαλύτερα ποσά που δόθηκαν ήταν 30 εκατ. δολάρια με δύο δανειακές συμβάσεις, το Φεβρουάριο και το Νοέμβριο του 2016, δηλαδή πριν και στο αρχικό στάδιο του διαγωνισμού για την Εθνική Ασφαλιστική. Στη συνέχεια με τις επόμενες δανειακές συμβάσεις χορηγούνται από τον Κάλαμος στην EXIN μικρότερα ποσά – κάποια της τάξης των 300.000 δολαρίων – ενώ μια από τις οκτώ συνολικά συμβάσεις, φαίνεται να αφορά τόκους των δανείων που κεφαλαιοποιήθηκαν.

Πηγή: Καθημερινή

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]