Ιστορική μέρα για την υγεία

Ιστορική μέρα για την υγεία αποτελεί η ομόφωνη ψήφιση την Παρασκευή από την ολομέλεια της βουλής του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ), ένα σημαντικό κοινωνικό ωφέλημα το οποίο αποτελούσε αξίωση εδώ και δεκαετίες από την κοινωνία.

Βουλευτές έκαναν λόγο για ιστορική μέρα και έδωσαν τελικά το πράσινο φως στη σταδιακή εφαρμογή του ΓεΣΥ που ξεκινά από το 2019 και τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το 2020.

Κατά τις τοποθετήσεις των βουλευτών ξεχώρισαν αναφορές στη μακροχρόνια συζήτηση του γενικού σχεδίου υγείας, σε εμπλεκόμενα συμφέροντα ενώ, αφέθηκαν αιχμές αναφορικά με τις κατά καιρούς προσπάθειες από διάφορες πλευρές, για ανατροπή της προσπάθειας μεταρρύθμισης του τομέα της υγείας.

Ορισμένοι βουλευτές εξέφρασαν την άποψη ότι η διαπλοκή θα ενισχυθεί μετά την ψήφιση των νομοσχεδίων ενώ, οι πλείστοι ισχυρίστηκαν ότι τα νομοσχέδια, τα οποία ψηφίστηκαν τελικά, δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την εφαρμογή ενός τέλειου ΓεΣΥ.

Τα κόμματα επεσήμαναν την ανάγκη παρακολούθησης της εφαρμογής των νομοσχεδίων και δήλωσαν ετοιμότητα παρέμβασης για διόρθωση των αδυναμιών που θα προκύψουν στην πορεία εφαρμογής του συστήματος υγείας.

Την ίδια στιγμή, έδωσαν εύσημα στον υπουργό υγείας Γιώργο Παμπορίδη για τη βούληση και την αποφασιστικότητα που επέδειξε στην προσπάθεια εφαρμογής του ΓεΣΥ.

Ο κ. Παμπορίδης ήταν παρών στην αίθουσα της Ολομέλειας καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης.

Η πρώτη φάση εφαρμογής του ΓεΣΥ αναμένεται από την 1η Ιουνίου του 2019 με τις συνεισφορές να ξεκινούν τρεις μήνες προηγουμένως.

Η δεύτερη φάση και η πλήρης εφαρμογή του ΓεΣΥ θα ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2020.

Οι συνεισφορές για την πρώτη φάση της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης θα ξεκινήσουν από το Μάρτιο του 2019 ενώ, οι συνεισφορές για τη δεύτερη φάση θα ξεκινήσουν το Μάρτιο του 2020.

Συγκεκριμένα, οι συνεισφορές σε πρώτη φάση θα ανέρχονται για τους εργαζόμενους στο 1,70% του ακαθάριστου μισθού, για εργοδότες στο 1,85%, για το κράτος στο 1,65%, για αυτοεργοδοτούμενους στο 2,55%, συνταξιούχους, εισοδηματίες και αξιωματούχους στο 1,70%.

Στη δεύτερη φάση, οι εργαζόμενοι θα καταβάλλουν το 2,65% του μισθού τους, οι εργοδότες το 2,9%, το κράτος, το 4,7%, οι αυτοεργοδοτούμενοι το 4% και οι συνταξιούχοι, εισοδηματίες και αξιωματούχοι 2,65%.

Τι προβλέπουν τα νομοσχέδια

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου που ψήφισε η βουλή είναι η ίδρυση οργανισμού δημόσιου δικαίου, ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη της λειτουργίας όλων των δημόσιων νοσηλευτηρίων και των κέντρων παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας και υγείας στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία καθώς και την ευθύνη για την εφαρμογή της διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι να επιτευχθεί η πλήρης εναρμόνιση με ευρωπαϊκή οδηγία για τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τον καθορισμό των τιμών φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους τους στα πλαίσια ασφαλιστικών συστημάτων υγείας.

Παράλληλα, αφορά στη διασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας του ΓεΣΥ με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και πιο λειτουργικού νομοθετικού πλαισίου για την εισαγωγή του ΓεΣΥ, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των ασθενών για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

Ρύθμιση εργασιακού πλαισίου

Σκοπός των κανονισμών που εγκρίθηκαν είναι η ρύθμιση του εργασιακού πλαισίου για το προσωπικό που θα απασχολείται στον νέο αυτονομημένο οργανισμό που θα ιδρυθεί με βάση τις διατάξεις της νέας νομοθεσίας.

Κατά την εφαρμογή του ΓεΣΥ, οι επισκέψεις των δικαιούχων στον προσωπικό τους ιατρό θα γίνονται χωρίς καμία χρέωση ενώ, οι επισκέψεις σε ειδικό γιατρό θα επιφέρουν χρέωση, στο πλαίσιο της εφαρμογής «συμπληρωμών». Συμπληρωμές δεν υπάρχουν για τη χρήση ασθενοφόρου και για την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, αλλά θα υπάρχουν για υπηρεσίες όπως οι εξετάσεις, τα φάρμακα, οι επισκέψεις στα τμήματα πρώτων βοηθειών.

Σε περίπτωση κατά την οποία κατά τη διάρκεια ενός έτους, δικαιούχος κατέβαλε συμπληρωμές το συνολικό ύψος των οποίων ισούται ή υπερβαίνει τη μέγιστη συμπληρωμή που ισχύει για την περίπτωση του, τότε δεν υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε επιπρόσθετη συμπληρωμή για το υπόλοιπο του έτους.

Για τον γενικό πληθυσμό το ανώτατο ποσό που θα πληρώνει ο κάθε δικαιούχος σε συμπληρωμές, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα €300 το χρόνο και για τους χαμηλοσυνταξιούχους και τους λήπτες ΕΕΕ τα €75 ετησίως.

Βάσει των νομοσχεδίων το κράτος θα καλύπτει τυχόν ελλείμματα του αυτονομημένου οργανισμού για τα πέντε πρώτα χρόνια που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά την εισαγωγή και λειτουργία της εξωνοσοκομειακής φροντίδας υγείας του ΓεΣΥ, υπό την προϋπόθεση της ομαλής τήρησης της διαδικασίας της αυτονόμησης.

Παράλληλα, ορίζεται ότι τουλάχιστον ανά τριετία, θα υποβάλλεται έκθεση αξιολόγησης για το ΓεΣΥ στον υπουργό υγείας με εισηγήσεις για τυχόν τροποποιήσεις στη νομοθεσία που αφορά τις εισφορές/συμπληρωμές, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους δικαιούχους του συστήματος, καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται σκόπιμο.

Η έκθεση θα υποβάλλεται στο υπουργικό συμβούλιο για έγκριση, μετά από έγκριση του υπουργού υγείας και του υπουργού οικονομικών.

Της Μαρίας Χαμπή

http://stockwatch.com.cy/nqcontent.cfm?a_name=news_view&ann_id=279434

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]