ΕΙΟΡΑ: Έρευνα για την εφαρμογή της Οδηγίας για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΙΟΡΑ) διενεργεί διαδικτυακή έρευνα για την εφαρμογή της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (Insurance Distribution Directive – IDD), η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον ν. 4583/2018.

Στόχος της έρευνας, όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδας σε σχετική ανακoίνωση, είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εμπειρία των ενδιαφερόμενων φορέων και των συμμετεχόντων στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης από την εφαρμογή της IDD, ειδικά για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης συμβουλής και των πωλησιακών μεθόδων, και την επίδραση της IDD στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μικρού και μεσαίου μεγέθους, καθώς και η συλλογή προτάσεων για περαιτέρω βελτιώσεις.

Η προθεσμία για τη συμμετοχή στην έρευνα λήγει την 1η Φεβρουαρίου 2021 και τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της ΕΙΟΡΑ, μέχρι το τέλος του 2021.

Περισσότερες πληροφορίες και η έρευνα (μόνο στην αγγλική γλώσσα) διατίθενται στον δικτυακό τόπο της EIOPA:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/IDDApplicationSurvey

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]