Ίδρυση Σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος» (ΣΕΚΑΣΕ)

Το Σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος» (ΣΕΚΑΣΕ) ανακοινώνει την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών σύστασης και λειτουργίας του και την έναρξη των ουσιαστικών δραστηριοτήτων του όπως αυτές καταγράφονται στο καταστατικό του.

Σκοπός του ΣΕΚΑΣΕ είναι να αποτελέσει την επαγγελματική και θεσμική έκφραση των στελεχών της Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance) σε όλους τους κλάδους και οργανισμούς στους οποίους αυτή λειτουργεί (π.χ. χρηματοοικονομικό, ασφαλιστικό, τηλεπικοινωνίας, ενέργειας, κ.λπ.). Ειδικότερα, ο ΣΕΚΑΣΕ παρέχει στα μέλη του συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και πληροφόρηση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, τους κανόνες λειτουργίας και τις μεθοδολογίες της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και προωθεί θέματα των μελών του που σχετίζονται με την ευρύτερη λειτουργία της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΚΑΣΕ, κ. Ευάγγελος Τσεκρέκος:

«Ο ΣΕΚΑΣΕ φιλοδοξεί να διαδώσει της σημασία της Κανονιστικής Συμμόρφωσης, δηλαδή της συμμόρφωσης με το νομικό, κανονιστικό πλαίσιο, και τους κανόνες δεοντολογίας, τόσο για τα νομικά πρόσωπα, είτε η λειτουργία της σε αυτά προβλέπεται είτε όχι, όσο και για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Παράλληλα, ο ΣΕΚΑΣΕ θα επιδιώξει την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και τον προσδιορισμό αρχών (principles) και προτύπων (standards) που την προάγουν, προς όφελος αυτών των νομικών προσώπων και, τελικά, όλων όσοι εργάζονται ή συναλλάσσονται με αυτά».

Η ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Συνδέσμου, www.compliance.gr, θα αποτελέσει ένα από τα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης τόσο των μελών του ΣΕΚΑΣΕ, όσο και όσων επιθυμούν να ενημερωθούν για τις δραστηριότητές του.

Επιδίωξη του ΣΕΚΑΣΕ είναι η σύναψη συνεργασιών με επαγγελματικούς και θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η συμμετοχή σε θεσμικές διαδικασίες, όπου η τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών του θα ήταν πολύτιμη.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]