Νομική Προστασία από τη DAS Hellas για όλους τους επαγγελματίες

Ιατροί με ιατρείο

Με την Νομική Προστασία Ιατρών της D.A.S. Hellas μπορείτε να αντιμετωπίσετε και να αποκρούσετε αποτελεσματικά με όλες τις απαραίτητες εξώδικες ή δικαστικές ενέργειες που απαιτούνται κάθε κατηγορία που τυχόν σας προσάψουν σε σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος σας, αλλά και να αξιώσετε αποζημίωση σε περιπτώσεις ηθικής και επαγγελματικής ζημίας.

 

 

Ιατροί με εξαρτημένη σχέση εργασίας

Με ένα προνομιακό και εξαιρετικά προσιτό ασφάλιστρο η D.A.S. Hellas, ένα πρόγραμμα νομικής προστασίας για να μπορείτε να βρίσκετε πάντα το δίκιο σας!

 

 

 

Super Plan Ιατρών

Επωφεληθείτε από το συνδυασμό διαφορετικών καλύψεων, ανάλογα με τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία που σας προσφέρει η D.A.S. Hellas…

 

 

 

Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές

Η D.A.S. Hellas δημιούργησε το εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή.

 

 

 

Λογιστές – Φοροτεχνικοί

Η D.A.S. Hellas γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν. 3842/2010 αναφορικά με τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς έχει καταρτίσει ένα «Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Λογιστών Φοροτεχνικών».

 

 

 

Σώματα Ασφαλείας Plus

Η D.A.S. Hellas σας στηρίζει και παρέχει εξειδικευμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία για όλα τα θέματα, που μπορεί να προκύψουν στον ασφαλισμένο άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως υπαλλήλου στα Σώματα Ασφαλείας.

 

 

 

Οδηγοί Ο.Σ.Υ.

Η D.A.S. Hellas σας στηρίζει και παρέχει εξειδικευμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία για όλα τα θέματα, που μπορεί να προκύψουν στον ασφαλισμένο άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως Οδηγός Ο.Σ.Υ.

 

 

 

Δημόσιοι Υπάλληλοι

Η D.A.S. Hellas σας στηρίζει και παρέχει εξειδικευμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία για όλα τα θέματα, που μπορεί να προκύψουν στον ασφαλισμένο που σχετίζονται με την ιδιότητά του ως Δημόσιος Υπάλληλος.

 

 

 

Φοιτητές

Η D.A.S. Hellas στηρίζει τους φοιτητές παρέχοντάς τους εξειδικευμένη και αποτελεσματική νομική Προστασία.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]