H INTERAMERICAN της κοινωνίας σηματοδοτεί τη σύγχρονη επιχειρηματική υπευθυνότητα

Του Γιάννη Ρούντου,  Διευθυντή Εταιρικών Σχέσεων και Υπευθυνότητας του ομίλου INTERAMERICAN.

Κατά την κρίση της πανδημίας, που παρατείνεται με την αναζωπύρωση των κρουσμάτων και το δεύτερο «κύμα», αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά πως τη διέξοδο στη διαχείριση του φόβου τη δίνει η κοινωνική συνείδηση, ατομικά και συλλογικά. Άλλωστε, μόνο η συνείδηση μπορεί να φωτίσει την αξία της Ευθύνης και να τη μετατρέψει σε αξία Πράξης.

Για την INTERAMERICAN, η μετάβαση στις Πράξεις κατά τη διάρκεια της μακράς υγειονομικής κρίσης και της συνακόλουθης οικονομικής και κοινωνικής, έχει τρεις άξονες: την ενσωμάτωση του σχεδιασμού των ενεργειών στην εταιρική Στρατηγική Sustainability, την κινητοποίηση των Εργαζομένων και τις Συνεργασίες.

Συνεπώς, οι εταιρικές πρωτοβουλίες φέτος αναπτύχθηκαν και εξελίσσονται με ενέργειες  σε 5 πυλώνες, με τη σύμπραξη  «ενεργών πολιτών»: μαζί με τον Οργανισμό της INTERAMERICAN, ενεργούν το Ανθρώπινο Δυναμικό και οι Κοινωνικοί Εταίροι (επιχειρήσεις, NGOs). Στη λέξη «Συνεργασία», το πρόθεμα «Συν» δεν έχει μόνο το νόημα του «μαζί», αλλά και της προστιθέμενης αξίας, του «επιπλέον». Οι 5 πυλώνες ενεργειών (όπως αποτυπώνονται στο σχέδιο) περιλαμβάνουν, ο καθένας, μια σειρά δράσεων και είναι οι εξής:

  1. Υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της δημόσιας Υγείας ευρύτερα
  2. Ενίσχυση υγειονομικών δομών Τοπικής Ατοδιοίκησης: Δήμος Αθηναίων
  3. Υποστήριξη Ευάλωτων Ομάδων και Ατόμων
  4. Υποστήριξη πρωτοβάθμιας εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης
  5. Φροντίδα για καλύτερη Υγεία και Ευεξία Εργαζομένων και Πελατών.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια της παρούσας κρίσης έχουν τεθεί ως προτεραιότητα 5 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (SDGs):  της καλής υγείας και ευημερίας (Στόχος 3), της αντιμετώπισης της φτώχειας και της πείνας (Στόχοι 1 και 2), της ποιοτικής εκπαίδευσης (Στόχος 4) και των βιώσιμων πόλεων (Στόχος 11).

Οι πρακτικές υλοποίησης

Ήδη, έχουν αναπτυχθεί σημαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (1ος πυλώνας του σχεδίου), με δωρεά 7 κλινών για Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, 5 φορητών υπερηχοτομογράφων (σε συνεργασία με την Philips), υποστήριξη κρατικών νοσοκομείων, ενώ έχει κατατεθεί πρόταση δωρεάς πλατφόρμας για την εξ αποστάσεως διαχείριση συμπτωμάτων COVID-19 στον ΕΟΔΥ. Επιπροσθέτως, έχει υποστηριχθεί χορηγικά με επικοινωνιακό και υγειονομικό υλικό η προσπάθεια της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.), μέσω των 61 Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών που αποτελούν μέλη της, σε συνδυασμό με την κάλυψη της Λαμπαδηδρομίας για την Αιμοδοσία, ενώ σε τακτά χρονικά διαστήματα διενεργούνται αιμοδοσίες μέσω του Συλλόγου των Εργαζομένων της INTERAMERICAN -που διατηρεί τράπεζα αίματος- και των Γραφείων Πωλήσεων, αποδίδοντας ετησίως περί τις 150 μονάδες αίματος.

Επιπλέον, ο Οργανισμός έχει ενισχύσει τις υγειονομικές δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (2ος πυλώνας) και συγκεκριμένα, του Δήμου Αθηναίων, με εστίαση στις ανάγκες του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης, ενώ συμμετέχει και στο εικαστικό πρόγραμμα αστικού περιβάλλοντος «Χρώμα στα Νοσοκομεία» με εξωτερικές επιτοίχιες, μεγάλων διαστάσεων εικαστικές συνθέσεις σε νοσηλευτήρια.

Ακόμη, φέτος έχουν αναληφθεί  πρωτοβουλίες για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων (3ος πυλώνας) με προσφορά 4,3 τόνων τροφίμων, όπου συνέδραμαν εθελοντικά και εργαζόμενοι, καθώς και με προσφορά υγειονομικού υλικού. Επίσης, έχουν κινητοποιηθεί οι εργαζόμενοι της INTERAMERICAN Assistance για τη διανομή γευμάτων σε άστεγους και για τη συλλογή υγειονομικών μασκών από εθελοντές κατασκευαστές («Μοδίστρες  Έκτακτης Ανάγκης»), που έχουν παραδοθεί σε μονάδες υγείας. Πρόκειται για πρωτοβουλία που συνεχίζεται και κατά τη δεύτερη φάση της κρίσης.

Η Anytime, η direct ασφάλιση της Εταιρείας, έχει προσφέρει στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα (4ος πυλώνας) 1.500 tablets για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών δημοσίων δημοτικών σχολείων, κατ’ επιταγή της πρόσκλησης του υπουργείου Παιδείας.

Τέλος, ο Οργανισμός συνεχίζει να αναπτύσσει σειρά ενεργειών ενημέρωσης και προστασίας της υγείας των εργαζομένων και των πελατών (5ος πυλώνας), με πιο χαρακτηριστική την εφαρμογή medi-ON για την πρωτοβάθμια διαχείριση συμπτωμάτων νόσου με χρήση κινητού κινητού τηλεφώνου.

Είναι αξιοσημείωτο ότι σε ορισμένες ενέργειες, η INTERAMERICAN έχει συνεργαστεί, με γνώμονα τον Στόχο 17 των SDGs για τη Συνεργασία, με άλλες επιχειρήσεις: Philips Hellas, Autohellas-Hertz, Kωτσόβολος, καθώς και με κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς: «Διογένης», Παιδικά Χωριά SOS, Ινστιτούτο Prolepsis, Urban Act κ.ά.. Το συνολικό κόστος των ενεργειών, χωρίς να υπολογίζονται οι εργατώρες των εθελοντών εργαζομένων, έχει ξεπεράσει τις 350.000 ευρώ.

Το ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής για την Εταιρική Ευθύνη

Η αποστολή του Οργανισμού «να βοηθά τους ανθρώπους να ζουν με ασφάλεια, περισσότερο και καλύτερα», στον σχεδιασμό και τις πρακτικές της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας έχει αντίκρισμα στους περισσότερους από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (SDGs), που η INTERAMERICAN έχει υιοθετήσει στη στρατηγική Βιωσιμότητας και Υπευθυνότητας. Οι σχετικές πρακτικές του Οργανισμού σχεδιάζονται και υλοποιούνται στη βάση της ανάλυσης των Ουσιαστικών Θεμάτων, που πραγματοποιείται μετά από διαβούλευση με τους Stakeholders.

Το σχέδιο πρωτοβουλιών για την επόμενη τριετία προβλέπει την ενίσχυση της συνάφειας του business plan με τις ενέργειες Βιωσιμότητας και Υπευθυνότητας του Οργανισμού. Eπισημαίνεται ότι η INTERAMERICAN είχε προχωρήσει το 2019 και σε μελέτη του Socio-Economic Impact.

Αυτές οι πρωτοβουλίες της INTERAMERICAN θα υποστηριχθούν και από την εμπειρία ειδικότερα στα Οικοσυστήματα Μετακίνησης και Υγείας που αναπτύσσει ο Οργανισμός για πιο ποιοτική ζωή, απευθυνόμενος στους πελάτες του, καθώς και με ευρύτερες συνεργασίες με επιχειρήσεις, οργανισμούς, επιστημονικά ινστιτούτα και κοινωνικούς φορείς. Ο Τομέας των Εταιρικών Υποθέσεων & Υπευθυνότητας διοικητικά αποτελεί το κέντρο σχεδιασμού και αναφοράς όλων των σχετικών πρωτοβουλιών για τον Όμιλο INTERAMERICAN.

Η INTERAMERICAN,  ως μια από τις ηγετικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα που μπορούν να λειτουργήσουν υποδειγματικά για τη Βιωσιμότητα και κατά τη διαχείριση της κρίσης (The Most Sustainable Company), κάνει την ευθύνη έργο στην παρούσα συγκυρία, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής που έχει χαράξει και της πρωτοπορίας που τη χαρακτηρίζει στην ελληνική ασφαλιστική αγορά και στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]