Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητή, ένα συμβόλαιο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Σύγχρονου Επαγγελματία από την Karavias Underwriting Agency

Σε συνεργασία με κορυφαίους και εξειδικευμένους ασφαλιστές Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης από την Αγορά του Λονδίνου, η Karavias Underwriting Agency παρέχει στην ελληνική αγορά τον πληρέστερο συνδυασμό καλύψεων και υπηρεσιών για το Σύγχρονο Επαγγελματία. Aξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών της στον Κλάδο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, η εταιρεία θλετει νέα standards στην Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Διαμεσολαβητή, προσφέροντας σε συνδυασμό με την Ασφαλιστική Κάλυψη, Νομική Προστασία αλλά και μία νέα υπηρεσία Νομικών Συμβουλών Διαχείρισης Απαιτήσεων.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια ένα έτος από την ημερομηνία που θα συμφωνηθεί και η αποζημίωση έχει ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης για τον κάθε Ασφαλισμένο 1.875.927 €.
Απαλλαγή:
10% της ζημιάς με ανώτατο 4,000 € και κατώτατο το 1% επί των ακαθαρίστων εσόδων με ελάχιστο 1,000 € για κάθε ζημιά για τους γενικούς κλάδους και Ευρώ 1.500 για τον κλάδο ζωής / επενδυτικά.

Καλύψεις:

  • Αναδρομική ισχύς : 15/01/2005.
  • Ρήτρα παράτασης χρόνου αναγγελίας ζημιάς.
  • Cyber Risk : Απώλεια Εγγράφων – Παραβίαση εμπιστευτικότητας
  • Δυσφήμιση και συκοφαντική δυσφήμιση.
  • Παραβίαση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Ευρεσιτεχνίας και Κατοχυρωμένου Σχεδίου
  • Απιστία Υπαλλήλων : Καλύπτεται χωρίς επιμέρους όριο
  • Γεωγραφικά Όρια : Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κάλυψη Νομικής Προστασίας

Με το συμβόλαιο της ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης διαμεσολαβητή δίδεται προαιρετικά και η κάλυψη της Νομικής Προστασίας μέσω της Εταιρείας DAS. Για Νομική προστασία δύνανται να καλυφθούν και οι υπάλληλοι των ασφαλισμένων με ειδική τιμολόγηση (κατά περίπτωση).

Σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές δεν επιτρέπεται να καλύπτουν την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη που απορρέει από τη δραστηριότητά τους με τις ίδιες Ασφαλιστικές εταιρίες για τις οποίες διαμεσολαβούν στους πελάτες τους, αφού σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου υπάρχει βέβαιη σύγκρουση συμφερόντων.

 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Karavias Underwriting Agency επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: gkaravias.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]