Ασφάλιση φωτοβολταϊκών συστημάτων από την Interasco

Η εξασφάλιση ενέργειας μέσα από τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη πηγή ανανεώσιμης ενέργειας, ειδικά στη χώρα μας η οποία καλύπτεται με ηλιοφάνεια τις περισσότερες μέρες του χρόνου. Η συγκεκριμένη τεχνολογία, είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για ενέργεια και γίνεται ολοένα και περισσότερο προτιμότερη σε σχέση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι και ρυπογόνες για το περιβάλλον. Τα συστήματα αυτά, μπορούν να είναι εγκατεστημένα είτε στην ύπαιθρο ελεύθερα είτε ακόμη στις στέγες και προσόψεις κτιρίων. Για τους ιδιοκτήτες που ενδιαφέρονται να καλύψουν πλήρως από πιθανούς κινδύνους τα φωτοβολταϊκά τους συστήματα, είτε κατά τη διαδικασία συναρμολόγησης και εγκατάστασής τους, είτε κατά τη λειτουργία τους, η Interasco προσφέρει πλήθος ασφαλιστικών καλύψεων.

Πιο συγκεκριμένα, καλύπτονται οι υλικές ζημιές προς τρίτους που ενδέχεται να προκύψουν ως συνέπεια των εργασιών συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης και αντικατάστασης φθαρμένων υλικών και παρακολούθησης της λειτουργίας των φωτοβολταϊκών πάρκων. Οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι αναλυτικότερα:

 • Πυρκαγιά και αστική ευθύνη συνεπεία αυτής
 • Άμεση πτώση κεραυνού
 • Ευρεία έκρηξη και αστική ευθύνη συνεπεία αυτής
 • Πτώση αεροσκάφους (ή / και αντικειμένων που πέφτουν από αυτό)
 • Ζημιές από καπνό
 • Πρόσκρουση οχημάτων τρίτων
 • Απεργίες, Στάσεις, Πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα
 • Ζημιές από χιόνι, χαλάζι, παγετό
 • Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως ή / και αναρριχήσεως (& ζημιές από κλοπή)
 • Σεισμός
 • Καθίζηση, κατολίσθηση
 • Αστική ευθύνη επί της ασφαλιζόμενης αξίας Υλικών ζημιών
 • Αποκομιδή συντριμμάτων
 • Δαπάνες απαραίτητες για έξοδα/ αμοιβές αρχιτεκτόνων κλπ
 • Δαπάνες απαραίτητες για την ελαχιστοποίηση και περιορισμό της καλυπτόμενης υλικής ζημίας
 • Αυτόματη ανασύσταση κεφαλαίων κατόπιν υλικών ζημιών με καταβολή αναλογούντος ασφαλίστρου
 • Αξία αντικατάστασης (αξίας καινούργιου)
 • Απώλεια κερδών

Επιπλέον καλύπτονται:

 • Ζημιές σε τρίτα πρόσωπα από τους υπεργολάβους ή άτομα μη εξαρτώμενα από εσάς ως ασφαλισμένο.
 • Ευθύνη του Κ.τ Ε. που απορρέει από το άρθρο 922 του Αστικού Κώδικα
 • Ευθύνη εργοδότου πέραν του ΙΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Interasco επισκεφτείτε την ιστοσελίδα interasco.gr.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]