Ιδιαίτερα παραγωγικό το 2016 για την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή»

Όπως επισήμανε ο κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής “Συνήγορος του Καταναλωτή” σημειώθηκε τεράστια αύξηση του αριθμού των αναφορών σε σχέση με το 2015 κατά 31,2% και υπερδιπλασιασμός τους σε σχέση με το 2010, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής.

Όπως τόνισε ο ίδιος:

Ήταν χρονιά με απτά, θετικά αποτελέσματα για καταναλωτές και προμηθευτές, οι οποίοι είδαν τις διαφορές τους να επιλύονται με τη διαμεσολάβηση της Αρχής σε ποσοστό που ξεπέρασε το 82%, σε σύντομο χρόνο και χωρίς κανένα κόστος.

Η αλματώδης αύξηση των καταναλωτών που προσφεύγουν στην Αρχή αποτελεί αμάχητο τεκμήριο εμπιστοσύνης στον Συνήγορο του Καταναλωτή. Αναδεικνύει την αξία της εξωδικαστικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, ιδίως αυτή την περίοδο της βαθιάς οικονομικής κρίσης που μαστίζει την αγορά και εξουθενώνει τους πολίτες-καταναλωτές. Ο συμβιβασμός, η συμφιλίωση και η εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών είναι επιλογές σαφώς προτιμότερες από συγκρουσιακού τύπου διαδικασίες, που δεν κοστίζουν μόνο σε χρόνο και χρήμα, αλλά είναι και ψυχοφθόρες για τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Ανοίγονται νέοι δρόμοι στη διαμεσολάβηση, εγχώρια και διασυνοριακή. Σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό, την αποσαφήνιση και τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, καταναλωτές και προμηθευτές, από τον Απρίλιο 2017, έχουν ένα νέο, κομβικής σημασίας θεσμικό εργαλείο στη διάθεσή τους. Τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, που εισηγήθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς ο Συνήγορος του Καταναλωτή και κυρώθηκε με Προεδρικό Διάταγμα. Ο Κώδικας θεσπίζει βασικές αρχές συναλλακτικής συμπεριφοράς με δεσμευτική ισχύ και αφορά στο σύνολο των εμπορικών κλάδων.

Παράλληλα, καταρτίστηκε και εγκρίθηκε, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Κώδικας Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, ενώ ήδη από τον Φεβρουάριο του 2016 λειτουργεί πολύγλωσση πλατφόρμα, με σημεία επαφής σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εξυπηρετεί με ηλεκτρονικό τρόπο τη φιλική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών από συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω διαδικτύου. Στην Ελλάδα, σημείο επαφής έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, ενώ η αποτελεσματικότητα του νέου μηχανισμού διαμεσολάβησης είναι εξαιρετικά υψηλή, δεδομένου ότι όλες οι σχετικές αναφορές έχουν επιλυθεί.

Υπάρχουν, όμως, και σημαντικοί εμπορικοί κλάδοι, που αφορούν σε μεγάλο αριθμό καταναλωτών και στους οποίους απαιτούνται περαιτέρω παρεμβάσεις. Πρόκειται για τους κλάδους των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι σημείωσαν αύξηση αναφορών σε σχέση με το 2015 κατά 36,4%, και 35,1%, αντίστοιχα. 4 – Ετήσια Έκθεση 2016

Διαπιστώσαμε ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών του ν. 4224/2013, που θεσπίστηκε για τη διευθέτηση οφειλών φυσικών προσώπων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, δεν δείχνει, ακόμη και μετά την αναθεώρησή του, να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η Αρχή έχει διατυπώσει ανοικτά τη θέση της ότι οι σχετικές προτάσεις εκ μέρους των τραπεζών πρέπει να είναι ρεαλιστικές και βιώσιμες, ώστε η διαδικασία διαμεσολάβησης να μην καταλήγει προσχηματική. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν οι τράπεζες διατυπώνουν, αλλά και αποδέχονται προτάσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες των δανειοληπτών-καταναλωτών. Έτσι, θα υπάρξει ορθότερη αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος των «κόκκινων δανείων».

Προβλήματα εντοπίζονται και στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει την αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή θεώρησε επιβεβλημένη την αλλαγή του. Με τεκμηριωμένες παρατηρήσεις και προτάσεις. Είναι εξαιρετικά θετικό ότι ξεκίνησε και βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση για την αναθεώρηση του Γενικού Κανονισμού Αδειών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Συμπερασματικά, με τις κατάλληλες κανονιστικές παρεμβάσεις, τη διαμόρφωση σωστών νομοθετικών εργαλείων και την αξιοποίηση της τεχνολογίας ανοίγονται νέοι και πιο αποτελεσματικοί δρόμοι στη διαμεσολάβηση, θεσμό που με αξιοπιστία και συνέπεια υπηρετεί περισσότερο από μία δεκαετία η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή».”

Διαβάστε εδώ αναλυτικά το πλήρες κείμενο της Έκθεσης.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]