ΗΑΧΑ στο πλευρό της επιστήμης για την αύξηση του μέσου όρου ζωής που παρατηρείται παγκοσμίως

  • Επενδύει 21 εκατομμύρια ευρώ για 49 ερευνητικά προγράμματα
  • Συνεργάζεται με το επιστημονικό περιοδικό«Scientific American» γιατην προώθηση του έργου πέντε κορυφαίων ερευνητών

HΑΧΑ,ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις που προκύπτουν απ το παγκόσμιο φαινόμενο της αύξησης του προσδόκιμου ζωής και με στόχ οπάντατ ην πρόληψη, συμμετέχει ενεργά στην εξεύρεση λύσεων για τις νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ταμείο Ερευνών της ΑΧΑ, η παγκόσμια πρωτοβουλία για την υποστήριξη ακαδημαϊκής έρευνας, στηρίζει 49 προγράμματα για  σχετικά ζητήματα επενδύοντας συνολικά 21 εκατομμύρια ευρώ.
Επιπλέον το Ταμείο Ερευνών συμβάλλει στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας, σε συνεργασία με το διεθνούς κύρους επιστημονικό περιοδικό«ScientificAmerican» και την αντίστοιχη γαλλική έκδοσή του«PourlaScience».Με τον τρόπο αυτό προωθείτο έργο των επιστημονικών προγραμμάτων που υποστηρίζονται και ήδη πέντε εικονογραφημένα άρθρα με απλές πληροφορίες για σύνθετα επιστημονικά ζητήματα έχουν δημοσιευτεί στα δύο περιοδικά.

  • Τα πέντε άρθρα περιγράφουν τα έργα των παρακάτω διακεκριμένων επιστημόνων:
    AbdulBarakat,Καθηγητή στοEcole Polytechnique τουPalaiseau και κατόχου της έδρας Καρδιαγγειακής Μηχανικής ΑΧΑ, που έχει αναπτύξει έξυπνα«μπαλονάκια»(stents) τα οποία παρακολουθούν την αποκατάσταση των αρτηριών. (http://bit.ly/29WoNmn)
  • MiiaKivipelto, Καθηγήτριας στο Τμήμα Νευροβιολογίας,Επιστημών Φροντίδας και Κοινωνίας τουKarolinska Institutet στη Σουηδία,με έρευνα στην επιβράδυνση της νοητικής ανικανότητας των ηλικιωμένων ατόμων μειώνοντας τον κίνδυνο άνοιας. (http://bit.ly/2amJw13)
  • Carol Jagger,Καθηγήτριας Επιδημιολογίας του Γήρατος στο NewcastleUniversity της Μ.Βρετανίας η οποία μελετά τους παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση του μέσου όρου ζωής των ανθρώπων με καλύτερες συνθήκες υγείας.(http://bit.ly/2ar6YwQ)
  • Pierre Vanderhaeghen, Καθηγητή στοUniversitéLibre de Bruxelles του Βελγίου και κατόχου της έδρας Νευροεπιστήμης και Μακροζωίας AXA, του οποίου η έρευνα περιλαμβάνει τη χρήση βλαστοκυττάρων για τη θεραπεία νευροεκφυλιστικών ασθενειών.(http://bit.ly/2a69AfL)
  • ManamiInoue,επικεφαλής του τμήματος Υγείας και Ανθρώπινης Ασφάλειας AXA στο Tokyo Universityτης Ιαπωνίας, που συμβάλλει στην αποκρυπτογράφηση των μυστικών μακροζωίας τωνΙαπώνων.(http://bit.ly/2a7TztM)

Περισσότερες πληροφορίες για το Ταμείο Ερευνών τηςΑΧΑ
Το Ταμείο Ερευνών δημιουργήθηκε το 2007 με στόχο την υποστήριξη δύσκολων και απαιτητικών ερευνητικών προγραμμάτων και την προώθηση των αποτελεσμάτων τους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Στα 9 χρόνια λειτουργίας του,έχει επενδύσει περισσότερα από 149 εκατομμύρια ευρώ για την υποστήριξη 492 ερευνητικών προγραμμάτων σε 33 χώρες και έχει συμβάλει σημαντικά στην ενδυνάμωση της επιρροής της επιστημονικής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον, την υγεία και την κοινωνικοοικονομική ανάλυση.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]