Οι Βαβυλουσάκης και συνεργάτες παρέχει τη τεχνογνωσία της στην Union Insurance Agents

Σε προηγούμενο δελτίο μας είχαμε επισημάνει ότι η Union Insurance Agents σε συνεργασία με τον κύριο Βαβυλουσάκη είχε συμπράξει σε ανεξάρτητη βάση, προκειμένου με τις εμπορικές δυνατότητες της UIA και την τεχνική συμβουλή του προαναφερόμενου.Προχωρήσαμε στη συγχώνευση και εξυπηρέτηση ασφαλιστικών γραφείων που ήθελαν να μετάσχουν σε ένα μεγαλύτερο σχηματισμό, την  UIA, εναρμονισμένο στα σημερινά ζητούμενα της αγοράς, ασπαζόμενο ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας, συνεργαζόμενο μόνο με εταιρίες ικανές να αναλάβουν και να υποστηρίξουν εργασίες αυξημένων απαιτήσεων πέραν του κλάδου αυτοκινήτων  και μόνο με συνεργάτες όπου με την φερεγγυότητα τους συμβάλουν στους στόχους της UIA.

Το παραπάνω εγχείρημα συνεχίζεται και στη διάρκεια εφαρμογής του απέκτησε αναγνωρισιμότητα και στέφθηκε με αρκετά καλά αποτελέσματα και όχι μόνο παραγωγικά.

Αποφασίσαμε και σας ανακοινώνουμε ότι η UIA, εξειδικεύοντας σε μία μεγαλύτερη βαθμίδα τη συμμετοχή της σε ειδικούς ασφαλιστικούς κινδύνους, συνεργαζόμενη και με την αγγλική , ελβετική και βελγική  αγορά, ζήτησε και πάλι τη συνεργασία των γραφείων Βαβυλουσάκης & Συνεργάτες Διαχειριστές Κινδύνων εν παραλλήλω με την προηγούμενη παράγραφο, πράγμα το οποίο και συμφωνήθηκε και ήδη η τεχνογνωσία αυτή τυγχάνει κοινής αποδοχής και εφαρμογής.

Η UIA συνεχίζει την παράδοση ετών αναπτυξιακής και θετικής πορείας, καθιερωμένη πια στις αξιόπιστες εταιρίες διαμεσολάβησης με όλες τις προδιαγραφές που εξασφαλίζουν μακρόχρονες συνεργασίες σε όλους τους κλάδους της ασφαλιστικής αγοράς, ακόμα και σε πελάτες με ιδιαίτερων απαιτήσεων ανάγκες, με μία παρουσία σχεδόν στο σύνολο της επικράτειας.

Η εταιρία Βαβυλουσάκης & Συνεργάτες Διαχειριστές Κινδύνων, γνωστοί στον ασφαλιστικό και όχι μόνο τομέα, σε ανεξάρτητη βάση υποστηρίζει, όπως καλά γνωρίζετε, και ομοειδείς της UIA εταιρίες με άριστα κοινά αποδεκτά αποτελέσματα, τιμώντας τον ανεξάρτητο, εμπιστευτικό και ιδιαίτερα λεπτό ρόλο που της ανατίθεται. Στη συνέχεια του εγχειρήματος της UIA, ο Δρ Β. Βαβυλουσάκης παρά τις αυξημένες συμβουλευτικές και εμπορικές του δραστηριότητες, υποσχέθηκε την προσωπική του επιστασία με πίστη των συνεργατών του και του ιδίου στους θεσμούς.

Στη διάθεσή σας για κάθε επιπρόσθετη πληροφορία, για να αυξήσουμε από κοινού την αναπτυξιακή μας πορεία. Είναι πρόκληση για τη UIA και πρόσκληση για εσάς οι συνεργασίες με ‘’ανοιχτά’’ και τίμια ‘’χαρτιά’’. Αυτό εφαρμόζουμε με όλους τους υφιστάμενους και νέους συνεργάτες μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για τη Union Insurance Agents

Παπαπέτρου Π. Απόστολος

Εμπορικός Διευθυντής

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]