Η συνέντευξη του μήνα – Τάσος Χαλέμης – Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ιnsurance Pro

Ο υπεύθυνος Ανάπτυξης της Ιnsurance Pro Τάσος Χαλέμης μας μιλά για τo Virtual ασφαλιστικό γραφείο, μια καινοτόμα εφαρμογή που δίνει ποιότητα και ταχύτητα στην πληροφόριση του ίδιου του χρήστη αλλά και των πελατών του.

Το “insurance pro” διαφημίζεται συνεχώς και προωθείται στην αγορά. Τι ακριβώς είναι και τι προσφέρει σε έναν ασφαλιστικό διαμεσολαβητή;

Στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν  μεσιτικές εταιρείες οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες και εταιρείες software που παρέχουν συστήματα πληροφορικής.

Το insurance pro είναι μία καινοτόμος, ολοκληρωμένη πρόταση συνεργασίας καθώς για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η ίδια εταιρεία αναλαμβάνει να προσφέρει ΚΑΙ την υπηρεσία ΚΑΙ την τεχνολογία (πλατφόρμα).

Το Insurance pro αποτελεί ουσιαστικά ένα virtual ασφαλιστικό γραφείο μέσω του οποίου ο διαμεσολαβητής έχει On line Συγκριτική Τιμολόγηση, Πλήρες Πρόγραμμα Διαχείρισης, Ολοκληρωμένο Σύστημα Εισπράξεων & Παραδόσεων και Προσωποποιημένη Πληροφόρηση ανά Χρήστη.

Ποια είναι τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού;

Αυτός ο συνδυασμός καινοτόμων εργαλείων και υπηρεσιών δίνει στο insurancepro το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το χρήστη καθώς του δίνει την δυνατότητα να τιμολογήσει (προσφοροδοσία) και να  ολοκληρώσει την διαδικασία ασφάλισης του πελάτη του (έκδοση, είσπραξη και παράδοση προ &  μετά συμβατικής ενημέρωσης, online παρακολούθηση χαρτοφυλακίου) σε λιγότερο από 3’!

Το μεγαλύτερο όφελος για τον διαμεσολαβητή είναι η κορυφαία εξυπηρέτηση. Επιπλέον οφέλη είναι η αύξηση του διαθέσιμου χρόνου του, η σημαντική μείωση της ακυρωσιμότητας του χαρτοφυλακίου του, η πολύ αποδοτική διαχείριση των ανανεώσεών του και η αποδεδειγμένη αύξηση των κερδών του!

Ειδικότερα, η ταχύτητα, η ευκολία και η αξιοπιστία της συγκριτικής μας τιμολόγησης και της ολοκληρωμένης διαδικασίας έκδοσης συμβολαίων με το πιο πλήρες και σύγχρονο σύστημα πληρωμών (εξόφλησης συμβολαίων) είναι ασύγκριτη!

Το άγχος των ασφαλιστών στην ερώτηση: «Μήπως θα μπορούσες να μου βρεις κάτι πιο οικονομικό;» για τον συνεργάτη του pro δεν υφίσταται! Με 1 κλικ στην ψηφιακή μας πλατφόρμα κάνει επανατιμολόγηση στις 21 συνεργαζόμενες εταιρείες και έκδοση συμβολαίου σε νέα εταιρεία, χωρίς επιπλέον διαδικασίες ( πχ καταχώρηση νέας πρότασης, ανέβασμα δικαιολογητικών).

Επίσης,  πολύ μεγάλη σημασία έχει το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό. Οι 80 άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από την εταιρεία μας είναι πολύ καλοί γνώστες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και η εκπαίδευσή τους είναι αδιάκοπη και συστηματική.

Τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό, είναι το διευρυμένο ωράριο υποστήριξης του δικτύου που είναι  8πμ – 11μμ, από Δευτέρα έως και Κυριακή καθώς και η 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης των  πελατών του συνεργάτη.

Με ποιόν τρόπο το “αγοράζει” ένας διαμεσολαβητής, ποιο είναι το κόστος του;

Το insurance pro όπως σας ανέφερα, δεν είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα αλλά ένας συνδυασμός καινοτόμων εργαλείων και υπηρεσιών και κατ’ επέκταση δεν μπορεί να αποκτηθεί το ένα χωρίς το άλλο δηλαδή δεν μπορεί να αγοραστεί ως ένα απλό πακέτο εργαλείων διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο!

Ο τρόπος απόκτησής του δε, είναι απλός και χωρίς κανένα κόστος – το insurance pro παρέχεται εντελώς δωρεάν στον διαμεσολαβητή μέσα από τη  σύμβαση διαμεσολάβησης.

Το χαρτοφυλάκιο του κάθε Διαμεσολαβητή που θα επιλέξει το “insurance proποιος το διαχειρίζεται και πόσο κατοχυρωμένο είναι; Τι κίνδυνοι υπάρχουνε;

Το insurance pro έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης το οποίο παρέχεται στον ασφαλιστή για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς του και για την οργανωμένη και άρτια εξυπηρέτηση των πελατών του.

Σε κάθε συνεργάτη μας, το pro προγραμματίζεται και παρέχει προσωποποιημένη πληροφόρηση. Δηλαδή, ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα της δομής του γραφείου, το insurance pro παρέχει customization σε επίπεδο χρήστη.

Ειδικότερα, όλη η επικοινωνία με τον πελάτη (urls, emails, sms) έχει τα προσωπικά στοιχεία και το λογότυπο του συνεργάτη ασφαλιστή και καθ’όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας, ο πελάτης επικοινωνεί μόνο με τον ασφαλιστικό του σύμβουλο.

Δεν  πρέπει εξάλλου να ξεχνάμε ότι ο Έλληνας είχε, έχει και θα έχει προσωπική σχέση με τον σύμβουλό του. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ποσοστά online αγορών μας σαν χώρα είναι από τα χαμηλότερα στον κόσμο!

Όσον αφορά την κατοχύρωση του χαρτοφυλακίου, καθορίζεται ρητά από τη σύμβασή μας ότι ο πελάτης ανήκει στον διαμεσολαβητή και μόνο.

Στην περίπτωση που ο συνεργάτης αποφασίσει να διακόψει τη συνεργασία, έχουμε τη συμβατική υποχρέωση όχι μόνο να μεταφέρουμε το χαρτοφυλάκιό του όπου μας υποδείξει αλλά και να του δώσουμε ό,τι υλικό μας ζητήσει πχ  έγγραφα, δικαιολογητικά και αρχεία στην μορφή που επιθυμεί (πχ excel), άμεσα και με ασφάλεια.

Πέραν της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που του παρέχεται, τι άλλα οφέλη έχει ο Διαμεσολαβητής;

Σημαντικό όφελος είναι το  επιτελείο ειδικών σε κάθε τομέα και κλάδο, το οποίο μετράει τον παλμό της αγοράς και προσαρμόζει τα προϊόντα και τις συνεργασίες μας.

Επίσης, τα εξειδικευμένα προϊόντα μας και οι συμφωνίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς, η  ταχύτητα εξυπηρέτησης και απάντησης όλων των αιτημάτων (με SLA το αργότερο εντός 3 ωρών) άμεσα και ολοκληρωμένα και η συνεχής εκπαίδευση του δικτύου μας.

Επιπλέον,  ο κανονισμός αμοιβών μας είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός!

Σήμερα, ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής είναι ουσιαστικά ένα «ηλεκτρονικό γραφείο» με υποχρεώσεις έναντι του Πελάτη, των Εταιρειών και της Εποπτικής Αρχής. Καλύπτονται όλες οι ανάγκες του από το “insurance pro”;

Το insurance pro είναι η πληρέστερη πλατφόρμα υποστήριξης του σύγχρονου ασφαλιστή ΚΑΙ στο κομμάτι της τήρησης όλων των υποχρεώσεών του.

Οι διαδικασίες τηρούνται αυστηρά και ευλαβικά σε κάθε φάση της διαδικασίας πώλησης!

Να αναφέρω κάποιες από αυτές:

  • Ξεκάθαρη και αναλυτική αποστολή προσφοράς στον πελάτη που ελαχιστοποιεί τις πιθανές μελλοντικές διαφωνίες με συνημμένο έντυπο αναγκών
  • Real time ενημέρωση του πελάτη σε κάθε στάδιο
  • Ολοκληρωμένο Σύστημα Εισπράξεων & Παραδόσεων
  • On line παράδοση του Συμβολαίου μαζί με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που ορίζει η πράξη του Διοικητή της ΤτΕ & απόδειξη παραλαβής
  • Αρχείο ηλεκτρονικής παραλαβής συμβολαίων (opt-in)

Το insurance pro καλύπτει απόλυτα τις υποχρεώσεις του διαμεσολαβητή έναντι του πελάτη, των ασφαλιστικών εταιρειών και της εποπτικής αρχής και πιστεύω ακράδαντα ότι είναι ένας ασυναγώνιστος τρόπος διαφοροποίησης και εξέλιξης του ασφαλιστή του μέλλοντος!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]