Οι στρατηγικοί στόχοι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το έτος 2017

Σε επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο έχει ως στρατηγικό στόχο για το 2017,  η υπουργός Εργασίας, κα. Έφη Αχτσιόγλου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η υπουργική απόφαση:

Α. Καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το έτος 2017 ως εξής:

1. Η παρακολούθηση για την εφαρμογή της επαναφοράς, στη πράξη, των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων σε όλα τα επίπεδα (εθνικό και κλαδικό).

2. Η ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και κάθε μορφής παραβατικότητας στους χώρους εργασίας.

3. Η συστηματική παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, συμβουλών και πληροφόρησης για εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και προνοιακά ζητήματα.

4. Η ανάπτυξη στο σύνολο των εργασιακών χώρων (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας) ενός ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στηριγμένο στις προτεραιότητες της νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και στη ριζική αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τους κανόνες πρόληψης και προστασίας.

5. Η αυστηροποίηση των διαδικασιών συμφιλίωσης και διαμεσολάβησης για την αντιμετώπιση προβλημάτων εργοδοτικών αυθαιρεσιών στον χώρο της εργασίας.

6. Η ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων προσαρμογής των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στην αλλαγή και στις επιπτώσεις της κρίσης – με προγράμματα επιχειρησιακής αναδιάρθρωσης και καινοτομίας και επιμόρφωση και επαναπιστοποίηση προσόντων για τους εργαζόμενους.

7. Η ανάπτυξη ενεργητικών πολιτικών για την ένταξη στην αγορά εργασίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας.

8. Η εφαρμογή και θέση σε λειτουργία του νέου ενιαίου οργανωτικού μοντέλου του ασφαλιστικού συστήματος (Ε.Φ.Κ.Α.) για την γρηγορότερη, αποτελεσματικότερη και φιλική προς τους ασφαλισμένους παροχή υπηρεσιών (άμεση απόδοση συντάξεων κ.λ.π.).

9. Η καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ένταξης για όλες τις κατηγορίες των πολιτών που σήμερα είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και αντιμετωπίζουν το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού.

10. Η λειτουργική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) για τη φιλικότερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πτυχών του Υπουργείου και την ουσιαστικότερη αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων που διαθέτει.

11. Η καθιέρωση συστημάτων διοικητικού εκσυγχρονισμού και μεθόδων στρατηγικού σχεδιασμού για όλα τα πεδία αρμοδιότητας του Υπουργείου και για την αξιοποίηση των υποδομών που διαθέτει αυτό και οι εποπτευόμενοι φορείς του, προς όφελος των πολιτών.

12. Η καθιέρωση Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία προς όφελος του πολίτη.

13. Η καθιέρωση Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά. Β.

Β. Οι ανωτέρω στρατηγικοί στόχοι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το έτος 2017 αφορούν:

1) στη Γενική Διεύθυνση Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης και στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου,

2) στα Αυτοτελή Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου,

3) στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας,

4) στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

5) στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

6) στην Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,

7) στην Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά και

8) στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Δείτε εδώ αναλυτικά την υπουργική απόφαση

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]