Η ΟΡΙΖΩΝ είναι δίπλα σου… και στο ERASMUS!

Κάθε χρόνο χιλιάδες φοιτητές αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους παρέχει το πρόγραμμα Erasmus+ με σκοπό να ζήσουν αυτήν τη μοναδική εμπειρία σπουδάζοντας στο εξωτερικό, για κάποιο χρονικό διάστημα. Μέσω του προγράμματος έρχονται σε επαφή με ένα νέο ακαδημαϊκό περιβάλλον, με ανθρώπους διαφορετικής  κουλτούρας, αποκτούν αυτονομία και διευρύνουν τους ορίζοντές τους σε ακαδημαϊκό και προσωπικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, για το διάστημα 2014-2020. Στόχος του είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας αλλά και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης της νεολαίας.

Οι φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus στα πανεπιστήμια άλλων χωρών, δεν καταβάλλουν κανενός είδους αμοιβή όπως δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής, εξέταστρα, δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις εργαστηρίων, σε βιβλιοθήκες κ.λπ. Παρόλα αυτά, οι φοιτητές μπορεί να χρειαστεί να καταβάλουν ορισμένα έξοδα μικρής κλίμακας, όπως π.χ. έξοδα ασφάλισης, συνδρομή για φοιτητικούς συλλόγους και δαπάνες για τη χρήση διαφόρων ειδών όπως φωτοτυπίες, προϊόντα εργαστηρίου, με την ίδια λογική που αυτά χρεώνονται στους εγχώριους φοιτητές.

Ακόμα και αυτά τα έξοδα όμως μπορούν να καλυφθούν! Προς αυτήν την κατεύθυνση και πάντα με γνώμονα την εξασφάλιση των καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τους φοιτητές κινείται και η ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική με το πρόγραμμα για την Ασφάλισης Φοιτητών Εξωτερικού – ERASMUS.

Η ασφάλιση αφορά φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων, οι οποίοι συμμετέχουν στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών Erasmus+ και καλύπτει το Προσωπικό Ατύχημα και την Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων. Το πρόγραμμα επεκτείνεται και μπορεί να δοθεί και σε φοιτητές Ελληνικών Πανεπιστημίων στο πλαίσιο των συνηθισμένων δραστηριοτήτων τους στην εργασία τους, κατά την διάρκεια της παραμονής τους για πρακτική άσκηση σε χώρα επιλέξιμη στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.

Μάθετε περισσότερα για τις καλύψεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Ασφάλισης Φοιτητών Εξωτερικού – ERASMUS από την ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική και επικοινωνήστε μαζί μας στο email: info@orizonins.gr .

Βρείτε ακόμα περισσότερες πληροφορίες στο www.origins.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]