Η μελέτη της ΕΑΕΕ για την ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2016!

Στη δημοσιότητα δόθηκε η μελέτη της ΕΑΕΕ για την Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2016, τα βασικά σημεία της οποίας συνοψίζονται ως εξής:

Συνολικά 966 συμβόλαια αναφορικά με την ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων ήταν σε ισχύ το 2016 (σχετικά σταθερά σε σχέση με το 2015). Το αντίστοιχο πλήθος των ασφαλισμένων θέσεων εργασίας ανήλθε στις 19.536 (αυξημένο κατά 0,8% έναντι του 2015). Δηλώθηκαν 1.727 ζημιές (1.819 το 2015) για τις οποίες πληρώθηκε 0,8 εκατ. € και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων 1,6 εκατ. €. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2015 ήταν 1,3 εκατ. € και 1,7 εκατ. €.

Από τα ανωτέρω πλήθη και ποσά, υπολογίζονται οι μέσοι δείκτες αποζημιώσεων και προσεγγίζεται η μέση συχνότητα ζημίας (υπολογισμός με βάση τις ασφαλισμένες θέσεις εργασίας).

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2016

Σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν για το 2016, διαπιστώνεται ότι η κατανομή των πληρωθεισών αποζημιώσεων ανά αιτία δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά. Το 36% των αποζημιώσεων έχει σχέση με την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και το 34% αντίστοιχα οφείλεται σε αίτια που έχουν σχέση με την πρόσκαιρη ανικανότητα.

Παρομοίως, η κατανομή των εκκρεμών αποζημιώσεων ανά αιτία δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά. Οι περισσότερες εκκρεμείς αποζημιώσεις αφορούν σε αίτια σχετικά με την πρόσκαιρη ανικανότητα (37%) ενώ μεγάλη συμμετοχή έχει και η νοσοκομειακή περίθαλψη (23%).

Ο μερισμός της παραγωγής του κλάδου ανά κανάλι διανομής είχε ως εξής: τα ανεξάρτητα δίκτυα (μεσίτες, πράκτορες) συμμετέχουν κατά 71,8%, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι (ιδιόκτητο δίκτυο) 21,3% και οι απευθείας πωλήσεις 6,9%.

Σύμφωνα με την μελέτη των αποζημιώσεων, το συνολικό ύψος της αποζημίωσης για τις ζημιές κάθε έτους είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ικανοποιητικά μετά από 4-5 έτη από την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τη μελέτη της ΕΑΕΕ για την Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2016.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]