Η Κυπριακή Trust Insurance εισέρχεται στην Ελληνική Ασφαλιστική αγορά μέσω Παροχής Ελεύθερων Υπηρεσιών

Την είσοδό της στην Ελληνική Ασφαλιστική αγορά με την μορφή ΕΠΥ ως μέρος των μακροπρόθεσμων στόχων της εταιρείας ανακοίνωσε ο Χρίστος Χριστοδούλου, CEO TRUST INSURANCE μέσα από συνέντευξη που παραχωρεί στο inbusinessnews.com.

Αναφέρει συγκεκριμένα πως η γεωγραφική επέκταση της εταιρείας, ξεκινώντας από την Ελλάδα, αποτελεί την αφετηρία επίτευξης ενός εκ των βασικών στόχων, ώστε η Trust να καταστεί η γέφυρα του Ομίλου Nest στην Ευρώπη.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά την συνέντευξη του κ.Χρίστου Χριστοδούλου.

Πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος που ο Κύπριος βλέπει σήμερα τις ασφαλιστικές υπηρεσίες μετά και τα γεγονότα του 2013; 
Γενικά η κρίση έχει επηρεάσει όλους, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η ασφάλιση σήμερα έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αξία και καθίσταται περισσότερο από ποτέ απαραίτητη. Ο κίνδυνος απώλειας περιουσίας ή άλλου αγαθού αυξάνεται σε περιόδους κρίσης, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η ικανότητα αντικατάστασης και διαχείρισης των συνεπειών. Ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι συνειδητοποιούν τη μεγάλη σημασία και την αναγκαιότητα της ασφάλισης, μόνο εάν συμβεί κάτι που να το επιβάλλει. Δηλαδή, όταν είναι πολύ αργά γι’ αυτούς.

Τι ζητάνε σήμερα οι Κύπριοι από μια ασφάλεια;
Σήμερα οι Κύπριοι ζητάνε ολόπλευρη υψηλής ποιότητας κάλυψη σε όσο το δυνατό χαμηλότερη τιμή. Αυτό ισχύει για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες διεθνώς. Το κοινό δεν υπεισέρχεται στη λεπτομέρεια ούτε και γνωρίζει τις πραγματικές ασφαλιστικές του ανάγκες. Ένας καλός ασφαλιστής και μια σωστή ασφαλιστική εταιρεία θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύουν αυτές τις ανάγκες και να προσφέρουν λύσεις. Εμείς διαπιστώνουμε συνεχώς πως αρκετοί πελάτες μας αρκούνται στο «έχω ασφάλεια», θεωρώντας  πως όλες οι ασφάλειες είναι οι ίδιες.  Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα αυτά, η Trust χάραξε τη στρατηγική value for money, βάσει της οποίας αναπροσαρμόζει τις καλύψεις των πελατών της, μεγιστοποιώντας το όφελος και προσφέροντας ολόπλευρη κάλυψη. Η στρατηγική αυτή προσθέτει αξία στα χρήματα που πληρώνει ο πελάτης, διατηρώντας το κόστος στα ίδια επίπεδα, αλλά με περισσότερες καλύψεις.

Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών έχει ταχθεί απερίφραστα κατά ενός μονοασφαλιστικού ΓεΣΥ. Ποια θα είναι τα οφέλη από ένα πολυασφαλιστικό σύστημα υγείας; 
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις γύρω από το ΓεΣΥ με ενδιαφέρον. Η άποψη μας είναι πως ένα γενικό σχέδιο υγείας θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο αποδοτικό, εάν έθετε τις βάσεις του στη γνώση των υφιστάμενων δικτύων ασφαλιστικών εταιρειών. Αυτό όμως που διαφαίνεται είναι ότι η έμφαση δίνεται αλλού, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο η κάθε εμπλεκόμενη ομάδα επηρεάζεται και όχι στο κόστος και την εξυπηρέτηση του πολίτη, σήμερα και μελλοντικά.
Το πολυασφαλιστικό ΓεΣΥ θα εξυπηρετεί καλύτερα τον ασθενή και την οικονομία. Στόχος είναι όμως να εφαρμοστεί ένα σύστημα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Κύπριου πολίτη και θα είναι βιώσιμο.

Η Φερεγγυότητα ΙΙ αποτελεί ακόμα μια πρόκληση. Η εταιρεία σας πού βρίσκεται σε σχέση με τις αλλαγές που προϋποτίθενται; 
Από την αρχή του 2016 τέθηκε σε ισχύ νέο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων Φερεγγυότητα II (Solvency II). Στην πλειοψηφία τους οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν προετοιμαστεί πλήρως, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι η ασφαλιστική βιομηχανία στην Κύπρο έχει γερές βάσεις και μπορεί να αντεπεξέλθει στα δύσκολα. Σίγουρα τα νέα δεδομένα ευνοούν εξαγορές και συγχωνεύσεις και η πρόκληση είναι να δημιουργηθούν συνδυασμοί και συνεργασίες που να ενδυναμώσουν τον κλάδο ακόμη περισσότερο. H Trust είναι έτοιμη να αντεπεξέλθει σε αυτές τις προκλήσεις, αλλά και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε ό,τι αφορά εξαγορές και να ηγηθεί στην αγορά με στόχο την ενημέρωση του καταναλωτή.

Ποιους στόχους έχετε θέσει για το 2017;
Οι στόχοι μας για το 2017 είναι πολύπλευροι και πολυδιάστατοι και έχουν οριοθετηθεί ως εξής:
• Ανταποκρινόμενοι στην εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των πελατών μας επιφυλάσσουμε σημαντικές και θετικές αλλαγές στη δομή των προϊόντων μας, οι οποίες θα μας διαφοροποιήσουν σημαντικά στην αγορά.
• Θα μεταφέρουμε στον πελάτη μας τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουμε ως μέλος του Ομίλου Nest, που έχει δυνατή διεθνή παρουσία στον τομέα.
• Επιπλέον, ενισχύουμε συνεχώς τα επικοινωνιακά και τεχνολογικά εργαλεία, μέσω σύγχρονων συστημάτων που υιοθετούμε, με αμετακίνητο μας στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και τη διευκόλυνση του πελάτη.
• Συνεχίζουμε το έργο μας προς την κοινωνία και συγκεκριμένα με την έμπρακτη παροχή περαιτέρω υπηρεσιών στους ασφαλιζόμενους. Στοχεύουμε στην ανάπτυξη ενεργειών, όπως για παράδειγμα της τρέχουσας υπηρεσίας «Αν θα πιείς, μην οδηγήσεις», η οποία απευθύνεται σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει αλκοόλ και δεν μπορούν να μεταβούν με ασφάλεια στο σπίτι τους. Η Trust, χωρίς καμία επιβάρυνση του οδηγού, αναλαμβάνει να τον μεταφέρει στον προορισμό του, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων.
• Τα μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα σχέδια μας είναι ο σχεδιασμός δραστηριοποίησης στον κλάδο ζωής και επέκταση των εργασιών μας στην Ελλάδα μέσω παροχής ελεύθερων υπηρεσιών. Η γεωγραφική μας επέκταση, ξεκινώντας από την Ελλάδα, αποτελεί την αφετηρία επίτευξης ενός εκ των βασικών μας στόχων, ώστε η Trust να καταστεί η γέφυρα του Ομίλου Nest στην Ευρώπη.

Facts & Figures 
Έτος ίδρυσης: 1990
Αριθμός προσωπικού:  100
Ασφαλιστικοί αντιπρόσωποι: 200
Μερίδιο αγοράς 9%
Γραφεία στην κυπρο: 5
Σημαντικές διακρίσεις/accreditations:
Investors in People Standard, Η καλύτερη
Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικού Κλάδου από το περιοδικό World Finance 2013, Μάνατζερ (εις μνήμην Άντη Χατζηκωστή) – Χρίστος Χριστοδούλου, IN Business Awards 2016

Διευθυντική ομάδα 
✪ Χρίστος Χριστοδούλου, CEO
✪ Μαρία Φυσεντζίδου, financial controller
✪ Χαράλαμπος Χαραλάμπους, business development manager
✪ Γιώργος Κωνσταντίνου, operations manager
✪ Γιάννος Παλάζης, credit control manager
✪ Κυριακή Πίπη Λοή, claims manager
✪ Πάρης Αργυρίδης, IT manager
✪ Σούλα Γιωρκά, head of HR and administration

Στοιχεία Επικοινωνίας 
TRUST INSURANCE CYPRUS
Διεύθυνση:
Λεωφόρος Λεμεσού 79, Γωνία Κωστή Παλαμά 1 & 3, 2121, Αγλαντζιά
Ταχυδρομικό κιβώτιο: 20344, 2151, Κύπρος
Τηλέφωνο: 22050100
Φαξ: 22050290
E-mail: enquiries@trustcyprusinsurance.com

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]