Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ εξαγόρασε ίδιες μετοχές αξίας 8.813,40 ευρώ

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ μέσω ανακοίνωσής της ενημέρωσε ότι αγόρασε 2.004 ίδιες μετοχές συνολικής αξίας 8.813,40 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 27/08/2019, αγόρασε 2.004 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 4,3979 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 8.813,40 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας.

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 24.027 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,0874% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]