Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει βέλτιστες πρακτικές για την ελάφρυνση καταναλωτών και επιχειρήσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορονοϊού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη δημοσίευση καταλόγου βέλτιστων πρακτικών για το χρηματοπιστωτικό τομέα, με στόχο να προτρέψει τους συμμετέχοντες στην αγορά να στηρίξουν περαιτέρω πολίτες και επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού.

Οι βέλτιστες πρακτικές συμφωνήθηκαν από τον χρηματοπιστωτικό τομέα και από καταναλωτικές και επιχειρηματικές οργανώσεις ως συμβολή στην αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού και αφορούν τους εξής τομείς:

 • τραπεζική και μη τραπεζική δανειοδότηση προς καταναλωτές
 • τραπεζική και μη τραπεζική δανειοδότηση προς επιχειρήσεις
 • ασφαλιστική αγορά

Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τις βέλτιστες πρακτικές για τους ασφαλιστές, συμφωνήθηκαν 9 βασικές αρχές οι οποίες είναι διαθέσιμες και στα αγγλικά εδώ.

 1. Οι ασφαλιστές ενθαρρύνονται να λάβουν υπόψη διάφορες πρακτικές συνέπειες της κρίσης του COVID-19 στις καθημερινές δραστηριότητες των καταναλωτών και να επιδείξουν ευελιξία απέναντι στους πελάτες καταναλωτές ή επιχειρήσεις , που δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις ή σε αυτούς που υποχρεώθηκαν να αλλάξουν τη συνήθη (Normal) συμπεριφορά τους ή σε αυτούς που μπορεί να βιώνουν οικονομικές δυσκολίες.
 2. Όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά παροτρύνονται να συνεχίσουν να δρουν προς το συμφέρον των καταναλωτών καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης τους με τον καταναλωτή.
 3. Οι ασφαλιστές παροτρύνονται να επεξεργάζονται και να εκτιμούν  τις αξιώσεις των πελατών τους και να πληρώνουν τις νόμιμες απαιτήσεις όσον το δυνατόν γρηγορότερα,  δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών. Αυτό σημαίνει επίσης να αξιολογούν και να επιλύουν διαφορές σχετικά με την κάλυψη και τις εξαιρέσεις, λαμβάνοντας υπόψη το συμφέρον όλων των ασφαλισμένων.
 4. Οι ασφαλιστές παροτρύνονται να είναι «ανοικτοί» σε αιτήματα των ασφαλισμένων οι οποίοι λόγω της πανδημίας COVID-19 αντιμετωπίζουν προσωρινά οικονομικές δυσκολίες και αναβάλουν προσωρινά τακτικές πληρωμές  οφειλομένων ασφαλίστρων χωρίς επιτόκια και επιβαρύνσεις, με την προϋπόθεση ότι η χρηματοοικονομική κατάσταση (capacity) του ασφαλιστή το επιτρέπει.
 5. Oι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (eligibility) για καθυστέρηση πληρωμών οι οποίες εφαρμόζονται κατά περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι τόσο αυστηρές ώστε να αποκλείουν ή να αποθαρρύνουν τους ασφαλισμένους από το να ωφεληθούν από τη δυνατότητα αυτή.
 6. Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να λαμβάνουν πάντα σαφείς και περιεκτικές πληροφορίες για τις συνέπειες της καθυστέρησης πληρωμών, ειδικά για το κόστος.
 7. Οι ασφαλιστές ενθαρρύνονται να συνεχίσουν να αξιολογούν αν τα ασφαλιστικά προϊόντα των οποίων τα βασικά χαρακτηριστικά, η κάλυψη κινδύνου και οι εγγυήσεις έχουν επηρεαστεί σημαντικά από το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID-19, παραμένουν συνεπή με τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά και τους στόχους της προσδιορισμένης αγοράς στόχου.
 8. Οι ασφαλιστές παροτρύνονται να προσαρμόσουν την τιμολόγηση της ασφάλισης έτσι ώστε να αντανακλά οποιαδήποτε αλλαγή σε κόστος και κινδύνους και σε απαιτήσεις για ασφάλιση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψη όλη την περίοδο της κάλυψης και δίνοντας τη δέουσα προσοχή στις εταιρικές αλλά και στις εθνικές συνθήκες.
 9. 9.Οι ασφαλιστές με την υποστήριξη των διανομέων και των διαμεσολαβητών ενθαρρύνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις να προστατεύσουν τα συμφέροντα των αποταμιευτών που διαθέτουν μακροχρόνια αποταμιευτικά προγράμματα, αποθαρρύνοντάς τους σε βιαστικές εξαγορές ή ανακατανομή κεφαλαίων τα οποία παρουσιάζουν βραχυπρόθεσμες ζημίες λόγω πτώσης στις αξίες των assets, ως αποτέλεσμα της πανδημίας.

Η ασφαλιστική αγορά συμμετείχε στον εν λόγω διάλογο μέσω της Insurance Europe η οποία αποτελεί την ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ενώσεων ασφαλιστικών εταιριών.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]