Η ΕΠΥ Alpha Insurance σταματά τις νέες εργασίες της. Δείτε την ανακοίνωση της εταιρείας.

Με ανακοίνωση της η Εurostatus ως νόμιμη εκπρόσωπος της Alpha Insurance A/S στην Ελλάδα αναφέρει τα εξής:

«Η ασφαλιστική Alpha Insurance A/S αποφάσισε να αναστείλει την παραγωγή νέων εργασιών στην Ευρώπη. Πρόκειται για επιχειρηματική απόφαση της εταιρίας, η οποία διαβεβαιώνει τους συνεργάτες της σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται -και στην Ελλάδα- ότι θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους ασφαλισμένους στο ακέραιο.

H Alpha Insurance A/S επί σειρά ετών παρείχε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με φερεγγυότητα και συνέπεια, τηρώντας τις δεσμεύσεις της Οδηγίας Solvency II και θα συνεχίσει να παρέχει πλήρη κάλυψη σε όλα τα εν ισχύ συμβόλαια της.

Πέραν των εποπτικών κεφαλαίων που ανέρχονται στα 2,3 δισ. DKK (310.000.000 ευρώ), ειδικότερα στην ελληνική αγορά, οι εργασίες της Alpha Insurance είναι αντασφαλιστικά καλυμμένες στις Munich Re και Swiss Re δηλαδή τους μεγαλύτερους αντασφαλιστικούς ομίλους παγκοσμίως, με αξιολόγηση ΑΑΑ. Κατά συνέπεια, για όλα τα συμβόλαια που βρίσκονται σε ισχύ και μέχρι τη λήξη τους, οι εκκρεμείς ζημιές αλλά και όσες τυχόν προκύψουν στη συνέχεια θα εξυπηρετούνται και θα αποζημιώνονται κανονικά.

Η διοίκηση της Eurostatus με τη συνέπεια και την υπευθυνότητα που έχει επιδείξει κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των συνεργατών και των ασφαλισμένων, εγγυάται ότι η σχέση που έχει δομηθεί όλα αυτά τα χρόνια είναι μία σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, η οποία τιμάται, ενισχύεται και αποτελεί εχέγγυο για το μέλλον.»

Σε ανακοίνωση της η Danish Financial Supervisory Authority ανέφερε τα εξής:

H Danish Financial Supervisory Authority στις 27 Φεβρουαρίου 2018, ζήτησε από την Alpha Insurance A / S να μειώσει την αξία δύο απαιτήσεων συνολικού ύψους 35,6 εκατομμυρίων DKK.

Η Δανέζικη Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών διενεργεί επί του παρόντος επιθεώρηση στην Alpha Insurance A / S. Το πεδίο εφαρμογής της επιθεώρησης είναι οι μέθοδοι διαφύλαξης των απαιτήσεων και φερεγγυότητας. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, η δανική αρχή εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υποψιάστηκε ότι η αποτίμηση των απαιτήσεων της Alpha Insurance A / S ήταν υπερβολικά αισιόδοξη. Ως εκ τούτου, η Δανική Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών συζήτησε με την Alpha Insurance A / S σχετικά με την αποτίμηση των απαιτήσεων.

Η εκτίμηση της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Δανίας είναι ότι οι αντισυμβαλλόμενοι των δύο απαιτήσεων είναι απίθανο να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της Alpha Insurance A / S με βάση την τρέχουσα οικονομική τους κατάσταση. Κατά συνέπεια, η δανική αρχή εποπτείας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών διέταξε την Alpha Insurance A / S να μειώσει την αξία των δύο απαιτήσεων κατά 35,6 εκατ. δανικές κορώνες (DKK). Η Δανέζικη Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών εκτιμά ότι αυτή η εντολή δεν θα καταστήσει τα επιλέξιμα ίδια κεφάλαια της Alpha Insurance A / S επαρκή για την κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας. Στην περίπτωση αυτή, η Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών θα υποχρεώσει την Alpha Insurance A / S να υποβάλει σχέδιο αποκατάστασης.

Η Δανέζικη αρχή εποπτείας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σημειώνει ότι η αξιολόγηση των αποτιμήσεων των συναλλαγών εντός του ομίλου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και συνεχίζει την επιθεώρηση της Alpha Insurance A / S.

Η Δανέζικη Εποπτική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών ενημέρωσε τις εθνικές εποπτικές αρχές υποδοχής μέσω της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις εντολές που δόθηκαν στην Alpha Insurance.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]