Οι δράσεις του ΕΚ για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ

Μάθετε πώς η ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αγωνίζονται για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και την ενίσχυση της ισότητας των φύλων στην εργασία, την πολιτική και άλλους τομείς.

Τι κάνει η ΕΕ για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων;

Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει πολιτικές και λαμβάνει μέτρα που προάγουν την ισότητα των φύλων και συμβάλουν στη δημιουργία μιας πιο κοινωνικής Ευρώπης.

Η ΕΕ έχει υιοθετήσει νομοθεσίες, εκδίδει συστάσεις, ανταλλάσσει πληροφορίες και ορθές πρακτικές, ενώ παρέχει χρηματοδοτήσεις για την υποστήριξη εθνικών δράσεων. Οι έννοιες και αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ισότητα των φύλων διαμορφώθηκαν από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει συχνά εκθέσεις πρωτοβουλίας σχετικά με θέματα φύλου, ζητώντας να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τη ενίσχυση της ισότητας των φύλων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπήρξε πάντα πολύ δραστήριο για την επίτευξη της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, και διαθέτει μόνιμη επιτροπή που ασχολείται με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Κάθε χρόνο, το Κοινοβούλιο τιμά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου και διοργανώνει εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η ισότητα των φύλων στην εργασία

Το 2019, η ΕΕ ψηφίσε υπέρ πιο ευέλικτων συνθηκών εργασίας και της χορήγησης αδειών για την φροντίδα της οικογένειας που βοηθούν τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές να εξισορροπήσουν την επαγγελματική και προσωπική ζωή τους και να αποφύγουν την ανάγκη επιλογής μεταξύ οικογένειας και καριέρας.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ισότητα των φύλων στην εργασία περιλαμβάνει:
  • κανόνες για την απασχόληση (συμπεριλαμβανομένης της ίσης αμοιβής, κοινωνικής ασφάλισης, βελτιωμένων συνθηκών εργασίας και προστασίας από παρενόχληση)
  • κανόνες για την αυτοαπασχόληση
  • κανόνες για την μητρότητα, την πατρότητα και την άδεια πατρότητας

Το Κοινοβούλιο ζητάει την λήψη μέτρων για την γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος και της διαφοράς των συντάξεων μεταξύ ανδρών και γυναικών, που το 2017 άγγιζαν το 16% και 35,7% αντιστοίχως. Ζήτησε, επίσης, τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της φτώχειας στις γυναίκες, καθώς υπάρχουν περισσότερες γυναίκες που ζουν στη φτώχεια στην ΕΕ, παρά άντρες.

Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στον ψηφιακό τομέα της Ευρώπης, επειδή είναι λιγότερο πιθανό να πραγματοποιήσουν σπουδές ή να υποβάλουν αίτηση για θέση εργασίας σε αυτόν τον τομέα. Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε το 2018, οι ευρωβουλευτές καλούν τα κράτη μέλη της ΕΕ να λάβουν μέτρα για την διασφάλιση της πλήρους ένταξης γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ αλλά και την ενισχυμένη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στους τομείς των ΤΠΕ, της επιστήμης, των μαθηματικών και της μηχανικής.

Πρόληψη της βίας κατά των γυναικών

Η ΕΕ αντιμετωπίζει με διάφορους τρόπους τη βία κατά των γυναικών. Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως ζητήσει να χαραχθεί συνεκτική στρατηγική της ΕΕ για την ενίσχυση σχετικών πολιτικών. Επιθυμεί, επίσης, την προσχώρηση της ΕΕ στην Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης και την επικύρωσή της από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Έχει, ακόμα, τονίσει την ιδιαίτερη ανάγκη καταπολέμησης συγκεκριμένων μορφών βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης, της εμπορίας ανθρώπων, τη καταναγκαστικής πορνείας γυναικών, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, της παρενοχλητικής παρακολούθησης στον κυβερνοχώρο (cyberstalking) και της διαδικτυακής βίας.

Το 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε το βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης στον Κονγκολέζο γυναικολόγο Ντένις Μουκουέγκε που περιέθαλψε χιλιάδες γυναίκες θύματα βιασμού και σεξουαλικής βίας στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Από τη μεταναστευτική πολιτική μέχρι το εμπόριο

Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει τη συνοχή μεταξύ των πολιτικών για την ισότητα των φύλων και άλλων πολιτικών, όπως εκείνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τη γεωργία, την απασχόληση και την μετανάστευση.

Σε ψήφισμα που ενέκριναν το 2016, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν τη θέσπιση νέας, ολοκληρωμένης δέσμης κατευθυντήριων γραμμών για τα φύλα για ολόκληρη την ΕΕ, στο πλαίσιο των ευρύτερων μεταρρυθμίσεων της πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου.

Σε έκθεση που υιοθετήθηκε το 2018, ζήτησαν επίσης την αναγνώριση του ρόλου των γυναικών κατά τη λήψη μέτρων που αφορούν την κλιματική αλλαγή και την ανάληψη δράσεων για την ενδυνάμωσή τους και την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων.

Όλες οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνουν δεσμευτικές και εκτελεστές διατάξεις για τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με ψήφισμα του 2018.

Οι γυναίκες στην πολιτική

Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως υπογραμμίσει τη σημασία της ισότητας των φύλων στην πολιτική, προάγοντας την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα.

Σε έκθεση που υιοθετήθηκε τον Ιανουάριο του 2019, το Κοινοβούλιο κάλεσε τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα να διασφαλίσουν την προαγωγή της συμμετοχής των γυναικών στα κυβερνώντα σώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την ένατη κοινοβουλευτική περίοδο. Στο νέο κοινοβούλιο, που ξεκίνησε επίσημα τις εργασίες του τον Ιούλιο του 2019, το ποσοστό των εκλεγμένων γυναικών αποτελούν το 41% των μελών του Κοινοβουλίου (από 35% στο τέλος της προηγούμενης θητείας).

Πηγή: europarl.europa.eu

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]