«Η AXA κορυφαία ασφαλιστική στον κόσμο στον τομέα βιώσιμης ανάπτυξης».

Η AXA κορυφαία ασφαλιστική στον κόσμο στον τομέα βιώσιμης ανάπτυξης
 85/100 στον δείκτη Dow Jones Sustainability Index
 Υψηλότερη θέση από το 95% των ασφαλιστικών εταιρειών παγκοσμίως

Νέα αύξηση της βαθμολογίας πέτυχε η ΑΧΑ στον δείκτη Dow Jones Sustainability Index (DJSI) αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της να υιοθετεί πρωτοβουλίες και πρακτικές που ενισχύουν την βιωσιμότητά της. Από το 2006, οι επιδόσεις της ΑΧΑ ακολουθούν μία σταθερά ανοδική πορεία με τελευταίο σταθμό τη φετινή ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία (85/100).

Ο DJSI καταγράφει τις επιδόσεις των κορυφαίων εταιρειών στον κόσμο με βάση την ανάλυση οικονομικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διοικητικών παραγόντων και θεωρείται παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Συγκεκριμένα, η βελτίωση της βαθμολογίας της AXA (μέσω RobecoSAM) αφορούσε σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα με τα οικονομικά αποτελέσματα να παραμένουν σταθερά.

Τα κύρια σημεία που υποστήριξαν αυτή την επιτυχία ήταν:

 Αρχές Βιώσιμης Ασφάλισης: Ως ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας Principles for Sustainable Insurance (PSI) η AXA έχει υιοθετήσει τη σύναψη συνεργασιών βασιζόμενη στις αρχές βιώσιμης ασφάλισης. Το 2014 δημιούργησε μία συμβουλευτική επιτροπή για την ανάπτυξη στρατηγικής στον τομέα αυτόν.

 Ανθρώπινο Δυναμικό: Η AXA σημείωσε μέσα στο 2016 σημαντική πρόοδο υλοποιώντας καινοτόμα προγράμματα όπως το “Great Global Adventure” (www.greatglobaladventure.com) – ένα διαδικτυακό παιχνίδι για την προσέλκυση επαγγελματιών – και προωθώντας μακροπρόθεσμες πολιτικές για θέματα όπως ο σεβασμός της διαφορετικότητας στο εργασιακό περιβάλλον.

 Στρατηγική για Φορολογικά ζητήματα: Η αύξηση της βαθμολογίας της AXA κατά 5 μονάδες αποτελεί αποτέλεσμα της έμφασης που δίνει η Εταιρεία σε θέματα διαφάνειας.

 Eντοπισμός Κινδύνων: Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τις δυνατότητες διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας, η οποία έχει δημιουργήσει νέο τμήμα για τον εντοπισμό τους στο πλαίσιο της σχετικής στρατηγικής της.

ΔΤ_ΑΧΑ_DOW_JONES_SUSTAINABILITY_INDEX_CHRISTIAN_THIMANN

Ο Christian Thimann, AXA Group Head of Strategy, Sustainability and Public Affairs, δήλωσε σχετικά: “H βαθμολογία αυτή αποδεικνύει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει ο Όμιλος σχετικά με την Κοινωνική Υπευθυνότητα, ενσωματώνοντάς τη στην ευρύτερη στρατηγική του. Για πρώτη φορά το 2016, οι επιδόσεις της ΑΧΑ στον δείκτη DJSI έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των μακροπρόθεσμων προγραμμάτων κινήτρων για τους ανθρώπους της AXA”.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]