Groupama Ασφαλιστική – Πρώτη εταιρία που εγγυάται αποζημίωση €5.000 μέσα σε επτά ημέρες

Η Groupama Ασφαλιστική, καινοτομώντας για μια ακόμη φορά, γίνεται η πρώτη – και μοναδική – εταιρία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά που εγγυάται ότι ο μέγιστος χρόνος καταβολής αποζημίωσης για ζημιές μέχρι 5.000 ευρώ δεν θα υπερβαίνει το χρονικό περιθώριο των επτά εργάσιμων ημερών.

Από την 1η Μαρτίου 2019, οι ασφαλισμένοι στα προγράμματα κατοικίας ασφάλισης Cocoon, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κατόπιν επίσκεψης ειδικού πραγματογνώμονα, έχουν τη δυνατότητα να υπογράψουν το έντυπο «Άμεσος διακανονισμός ζημιάς πυρός και πρόσθετων κινδύνων» και να λάβουν την αποζημίωση εντός επτά ημερών, εφόσον το ύψος των ζημιών δεν υπερβαίνει το προαναφερθέν ποσό. Παράλληλα, η εταιρία δεσμεύεται να καταβάλει ανταποδοτικά το ποσό των 50 ευρώ για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης αποπληρωμής της αποζημίωσης, ως μια ρήτρα αξιοπιστίας προς τους συμβεβλημένους, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

 1. Ως ημερομηνία έναρξης του ελάχιστου χρόνου αποζημίωσης ορίζεται η ημέρα της επίσκεψης του πραγματογνώμονα της Εταιρίας, και επιπρόσθετα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Υπογραφή, την ίδια ημέρα, του εντύπου «ΑΜΕΣΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΠΥΡΟΣ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ», που σας παραδίδεται από  τον πραγματογνώμονα.
  • Ταυτόχρονη παράδοση από εσάς των απαραίτητων δικαιολογητικών (Α.Δ.Τ. και επίσημο αποδεικτικό ΙΒΑΝ κ.λ.π) εντός του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται παραπάνω.
 2. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης/αποζημίωσης ορίζεται η ημερομηνία αποστολής του συμφωνημένου ποσού στον λογαριασμό του δικαιούχου από την πλευρά της Εταιρίας, χωρίς να περιλαμβάνει τυχόν καθυστερήσεις που αφορούν την τράπεζα που έχετε τον λογαριασμό που μας υποδείξατε.
 3.  Στην εγγύηση ελάχιστου χρόνου αποζημίωσης μπορεί να ενταχθούν αποκλειστικά και μόνο ζημιές, το ύψος τον οποίων δεν υπερβαίνει τις 5.000€, αφού έχουν αφαιρεθεί όποιες απαλλαγές κλπ.
 4. Η ανταπόδοση λόγω καθυστέρησης θα δίνεται αποκλειστικά και μόνο υπό τη μορφή κουπονιών, δωροκαρτών κλπ – επιλογής της Εταιρίας.
 5. Η ανταπόδοση ορίζεται σε αξία 50€ για κάθε εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης, πλέον της 7ης, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί αξίες συνολικά 500€.
 6. Το συνολικό ποσό της ανταπόδοσης θα αποστέλλεται στον ασφαλισμένο ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά εφόσον αυτό είναι δυνατό, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της ολοκλήρωσης/αποζημίωσης της συγκεκριμένης ζημιάς.
 7. Από την παρούσα εγγύηση εξαιρείται το χρονικό διάστημα από 15/12 έως 3/1 κάθε έτους.

Με αυτή την πρωτοποριακή κίνηση, η Groupama Ασφαλιστική επιχειρεί να ενδυναμώσει τη σχέση εμπιστοσύνης και φερεγγυότητας που έχει κτίσει με τους πελάτες της, εισάγοντας συνεχώς νέους τρόπους για να τους στηρίζει άμεσα σε δύσκολες στιγμές. Ασφάλιση, άλλωστε, για την εταιρία δεν σημαίνει μόνο κάλυψη ζημιών, αλλά και αποτελεσματική εξυπηρέτηση εκείνων που αντιμετωπίζουν απρόοπτα γεγονότα.

Η Groupama Ασφαλιστική παραμένει πάντα μια εταιρία με ανθρώπινο πρόσωπο, με σκοπό να παρέχει αξιόπιστες και ποιοτικές λύσεις στα προβλήματα κάθε ασφαλισμένου.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Groupama Ασφαλιστικής επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.groupama.gr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]