Σημαντικές οι απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Webcast με αντικείμενο τις απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης που παραμένουν για τις ελληνικές επιχειρήσεις, παρά την πανδημία του κορωνοϊού, διοργάνωσε την Παρασκευή 5 Ιουνίου η ΕΥ Ελλάδος, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ).

Κατά το webcast, στελέχη της ΕΥ και του ΣΕΚΑΣΕ ανέλυσαν μια σειρά από ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την Οδηγία 2018/822 (DAC6), σε συνδυασμό με τις Οδηγίες 2015/849 (4η AML Οδηγία), το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (5η AML-UBO Οδηγία), την Οδηγία της EE 2019/1937 (Whistleblower Protection Directive), και το ISO 37301 για τα συστήματα διαχείρισης συμμόρφωσης. Τη συζήτηση συντόνισε ο κος Γιάννης Δρακούλης, Associate Partner και Επικεφαλής του Τμήματος Υπηρεσιών Ειδικών Ερευνών & Εταιρικής Συμμόρφωσης της ΕΥ Ελλάδος.

Από σχετική ερώτηση προς τους συμμετέχοντες, ως προς το επίπεδο αντίληψής τους για τον σκοπό και τις επιπτώσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών που αναλύονται στο webcast, έγινε φανερή η ανάγκη περισσότερης ενημέρωσης, καθώς σχεδόν τα μισά στελέχη (48%) ανέφεραν ότι έχουν ενημερωθεί σχετικά, αλλά χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για να αξιολογήσουν εάν θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στον οργανισμό τους.

Η κα Κατερίνα Παυλάκη, CAMS / AML-CFT, επαγγελματίας κανονιστικής συμμόρφωσης και μέλος του ΣΕΚΑΣΕ, παρουσίασε την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και εξήγησε πώς η φοροδιαφυγή και οι πρακτικές σκόπιμης φόρο-αποφυγής (DAC6), συνδυάζονται ή και εντάσσονται, εν τέλει, στις διαδικασίες καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος. Η ομιλήτρια αναφέρθηκε στην ανάγκη διαμόρφωσης, εκ μέρους των ενδιαμέσων οργανισμών, όπως οι τράπεζες, ενός ολοκληρωμένου φορολογικού προφίλ κινδύνου των πελατών και ανέλυσε τη σχετική διαδικασία. Εξήγησε, τέλος, τις δυσκολίες εντοπισμού των πραγματικών δικαιούχων μίας σύνθετης εταιρικής δομής, μέχρι τα τελικά φυσικά πρόσωπα (Ultimate Beneficial Owner – UBO), καθώς και την επερχόμενη λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.

Σε ερώτηση για τα προφίλ κινδύνου που αναλαμβάνουν οι οργανισμοί των συμμετεχόντων, τα περισσότερα στελέχη (36%) απάντησαν ότι επικεντρώνονται σε πελάτες μεσαίου κινδύνου, ενώ μόνο το 14% εκτιμά ότι οι πελάτες του παρουσιάζουν ένα προφίλ υψηλού κινδύνου. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό (20%) ανέφερε ότι δεν έχει οριοθετήσει ακόμη το προφίλ κινδύνου του πελατολογίου του.

Η κα Ριάνα Ζαννή, Associate Partner στο Τμήμα Φορολογικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, αναφέρθηκε, εν συνεχεία, στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις (Mandatory Disclosure Regime – MDR). Η ομιλήτρια παρουσίασε τους βασικούς άξονες της Οδηγίας και τις πιθανές δυσκολίες διάκρισης εκείνων των διασυνοριακών συναλλαγών που χρήζουν γνωστοποίησης στις φορολογικές αρχές ως φέρουσες χαρακτηριστικά πιθανής φόρο-αποφυγής, και αναφέρθηκε στις πέντε κατηγορίες διακριτικών (hallmarks), δηλαδή χαρακτηριστικών πιθανού επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, που προβλέπει η Οδηγία.

Όπως σημείωσε η κα Ζαννή, η Οδηγία 2018/822 (DAC6) για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, προέβλεπε ως καταληκτική ημερομηνία για τη θέσπιση, από τις εθνικές κυβερνήσεις, των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, την 31η Δεκεμβρίου 2019. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει ακόμη προχωρήσει στη δημοσίευση νομοσχεδίου.

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν έχει ολοκληρώσει ο οργανισμός τους την αξιολόγηση των επιπτώσεων της Οδηγίας DAC6, το 51% των στελεχών απάντησε ότι δεν έχει ολοκληρώσει σχετική αξιολόγηση και βρίσκεται εν αναμονή της εφαρμογής της στην Ελλάδα, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι κανείς από τους συμμετέχοντες δεν ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί σχετική αξιολόγηση.

Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν, επίσης, με ποιον τρόπο σχεδιάζουν να παρακολουθήσουν και να εφαρμόσουν την Οδηγία MDR, στις διάφορες χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται. Το 24% δήλωσε ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει συμβουλές των εξωτερικών συμβούλων με τους οποίους ήδη συνεργάζεται, το 17% ότι θα προχωρήσει με τη βοήθεια του υφιστάμενου προσωπικού του, το 13% με τη χρήση γνώσεων / λύσεων λογισμικού τρίτων μερών, ενώ παραπάνω από τους μισούς (54%) ανέφεραν ότι δεν έχουν αποφασίσει ακόμη.

Ο κος Πάρης Πανίδης, Manager στο Τμήμα Υπηρεσιών Ειδικών Ερευνών & Εταιρικής Συμμόρφωσης της ΕΥ Ελλάδος και η κα Μαρία Ρηγάκη, Labor Law Director στη συνεργαζόμενη με την EY Ελλάδος δικηγορική εταιρεία «Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες», αναφέρθηκαν στη νομοθεσία για την προστασία προσώπων που αναφέρουν περιστατικά απάτης ή διαφθοράς (Whistleblower Protection Directive). Οι ομιλητές ανέλυσαν τους λόγους που οδήγησαν στην εισαγωγή της σχετικής νομοθεσίας και παρέθεσαν τα οφέλη της για την Πολιτεία, τις επιχειρήσεις, αλλά και τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, ενώ ανέλυσαν και το πεδίο και τις προβλέψεις της νομοθεσίας. Αναφέρθηκαν, επίσης, στα πρόσωπα που προστατεύονται, τα μέσα υποβολής καταγγελιών, τις διαδικασίες εσωτερικών και εξωτερικών αναφορών και τις δημόσιες αποκαλύψεις.

Σε σχετική ερώτηση ως προς το επίπεδο προετοιμασίας των επιχειρήσεών τους αναφορικά με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2019/1937 (Whistleblower Protection Directive), το 49% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είτε έχει πραγματοποιήσει ήδη όλες τις απαραίτητες ενέργειες, είτε έχει ξεκινήσει την υλοποίησή τους, ενώ ένας στους τρεις συμμετέχοντες (35%) ανέφερε ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών, ωστόσο είναι στα άμεσα πλάνα της επιχείρησής του.

Ο κος Πανίδης αναφέρθηκε, επίσης, στο ISO 37301, το οποίο αφορά συστήματα διαχείρισης συμμόρφωσης, εξηγώντας τα οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις από την εφαρμογή του, ενώ παρουσίασε και το χρονοδιάγραμμα για την έγκριση και τη δημοσίευσή του.

Από σχετική ερώτηση, προέκυψε ότι μόνο ένας στους τέσσερις συμμετέχοντες (25%) γνώριζε την ύπαρξη του συγκεκριμένου ISO, καθώς και του πρότερου ISO 19600, ενώ η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (59%) δε γνώριζε την ύπαρξή του, αλλά θεωρεί πλέον ότι είναι κάτι με το οποίο αξίζει να ασχοληθεί ο οργανισμός τους.

Τέλος, κλείνοντας το webcast, ο κος Δρακούλης, αφού ευχαρίστησε τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες, υπερθεμάτισε τη σημασία των αναλυθέντων θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης, τονίζοντας ότι, παρότι η περίοδος της πανδημίας παρέτεινε την εφαρμογή κάποιων εκ των κανονισμών, εν τούτοις, οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων παραμένουν, με συνέπεια να απαιτούνται πλέον άμεσες ενέργειες για τη συμμόρφωση σε αυτούς.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]