Έσοδα ύψους 37,2 δισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος 2020 ανακοίνωσε η ΕΥ παγκοσμίως

Ισορροπημένη ανάπτυξη κατά μήκος του οργανισμού, παρά το δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον που δημιούργησε ο COVID-19
► Η στρατηγική NextWave εστιάζει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, με πλάνο για επενδύσεις ύψους 1,5 δισ. δολαρίων μέσα στο ΟΕ21, στους ανθρώπους και τις τεχνολογικές υποδομές της EY, καθώς και τους λογιστικούς ελέγχους που διεξάγει ο οργανισμός
► Στο τέταρτο τρίμηνο του ΟΕ20, παρουσιάστηκαν 38 λύσεις σχετικές με τον COVID-19, σε συνεργασία με 11 οργανισμούς, για την υποστήριξη των πελατών της EY, των κυβερνήσεων και των κοινοτήτων παγκοσμίως

Η EY ανακοινώνει συνολικά έσοδα 37,2 δισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος που έληξε τον Ιούνιο του 2020 (ΟΕ20), καταγράφοντας αύξηση 4,1%, παρά τις παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις του COVID-19. Τα τελευταία επτά χρόνια, ο παγκόσμιος οργανισμός της EY σημείωσε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 7,7%.

Η στρατηγική Nextwave και η φιλοδοξία της EY: δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

Η στρατηγική NextWave, η οποία ξεκίνησε να υλοποιείται το ΟΕ20, επεκτείνει τον σκοπό της EY για τη δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου και θέτει μία σαφή φιλοδοξία: τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι επιδράσεις της στρατηγικής NextWave θα μετρηθούν χρησιμοποιώντας το πλαίσιο μακροπρόθεσμης αξίας της EY, το οποίο βασίζεται σε τέσσερις διαστάσεις της αξίας: την ανθρώπινη αξία, την αξία καταναλωτή / πελάτη, την κοινωνική αξία και την οικονομική αξία.

Η ΕΥ συνεχίζει να παίζει ενεργό ρόλο στην προώθηση της δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας. Το ΟΕ20, η EY παγκοσμίως, συνέβαλε σε μια κοινή προσπάθεια που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Επιχειρηματικού Συμβουλίου (IBC) του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF), στο πλαίσιο του οποίου, 120 Διευθύνοντες Σύμβουλοι των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου, συμφώνησαν σε ένα βασικό σύνολο μετρήσεων, με στόχο την τυποποίηση των γνωστοποιήσεων σχετικά με τις επιδόσεις των εταιρειών σε ζητήματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Οι προτεινόμενες γνωστοποιήσεις λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο μιας εταιρείας σε τέσσερις πυλώνες, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN SDGs): τον πλανήτη, τους ανθρώπους, την ευημερία και τις αρχές διακυβέρνησης. Αυτές οι βασικές μετρήσεις είναι διαθέσιμες στο Global Review 2020 της EY.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής NextWave και για να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, όσον αφορά τη στρατηγική, τον μετασχηματισμό και την τεχνολογία, η EY παρουσίασε, την 1η Ιουλίου, δύο επαναπροσδιορισμένα τμήματα παροχής υπηρεσιών:

► Το Τμήμα Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών (Strategy and Transactions) παρέχει διευρυμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής για θέματα εταιρικής στρατηγικής, ενσωματώνοντας την εταιρεία συμβούλων EY-Parthenon, στις επιχειρηματικές και στρατηγικές δυνατότητες του – μέχρι πρότινος – τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων και Υποστήριξης Συναλλαγών (Transaction Advisory Services). Το νέο τμήμα θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη των πελατών στον μετασχηματισμό και την υλοποίηση της εταιρικής στρατηγικής τους, με στόχο τη βελτιστοποίηση της αξίας του οργανισμού τους και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του.

► Το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Consulting – μέχρι πρότινος “Advisory”) βοηθά τους πελάτες της EY να μετασχηματιστούν και να αναπτυχθούν, μέσα σε μια αγορά επιταχυνόμενων πολυσύνθετων αλλαγών, με βάση τρεις άξονες δημιουργίας αξίας: τους ανθρώπους στο επίκεντρο, την ταχεία τεχνολογία και την κλιμακούμενη καινοτομία. Βασίζεται σε ένα μοναδικό οικοσύστημα λύσεων, τεχνολογιών και συμμαχιών, για να βοηθήσει τις εταιρείες να ανταποκριθούν στις μετασχηματιστικές τους ανάγκες. Ως μέρος αυτού του νέου επαναπροσδιορισμένου τμήματος, η EY επιταχύνει σημαντικά την επέκταση των υπηρεσιών τεχνολογικής συμβουλευτικής (Consulting Technology), μέσω οργανικών προσλήψεων και εξαγορών.

Για να επιταχυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός του παγκόσμιου οργανισμού της EY, έχουν σχεδιαστεί επενδύσεις 1,5 δισ. δολαρίων για το ΟΕ21, σε τομείς, όπως η ποιότητα των λογιστικών ελέγχων, οι τεχνολογικές λύσεις, το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και το ευρύτερο οικοσύστημα στρατηγικών συμμαχιών της EY. Οι επενδύσεις θα αναπτύξουν περαιτέρω την πλατφόρμα τεχνολογιών που υποστηρίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της EY, και θα επιτρέψουν στην EY να καινοτομεί στην εξυπηρέτηση των πελατών της και να ολοκληρώνει έργα κατά μήκος του οργανισμού, με ταχύτητα και σε κλίμακα. Αυτή η πλατφόρμα τεχνολογιών χρησιμοποιείται από 1 εκατ. χρήστες-πελάτες, καθώς και περίπου 300.000 επαγγελματίες της EY, σε περισσότερες από 150 χώρες, με πάνω από 500 εκατ. επιχειρηματικές συναλλαγές υπό επεξεργασία καθημερινά. Η EY αποτελεί ήδη κορυφαίο χρήστη τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους (cloud technology) παγκοσμίως, με το 80% των πιο σημαντικών επιχειρησιακών υποδομών της, να φιλοξενούνται σε υπολογιστικό νέφος. H EY διαθέτει, επίσης, ένα εσωτερικό οικοσύστημα περισσότερων από 44.000 τεχνολόγων και 22.000 επιστημόνων επεξεργασίας δεδομένων (data scientists), το οποίο αναπτύσσει συνεχώς, ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες των επαγγελματιών της, καθώς και μέσω προσλήψεων σε τομείς, όπως η επιστήμη των δεδομένων (data science) και η αρχιτεκτονική ψηφιακών συστημάτων (digital architecture).

Καθώς οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 επηρέασαν τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις, οι ομάδες της EY παγκοσμίως, αντέδρασαν γρήγορα, παρέχοντας ζωτικής σημασίας υπηρεσίες για να τις υποστηρίξουν στην εξασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους. Μεταξύ άλλων:

► Βοηθώντας την κυβέρνηση της Χιλής στη δημιουργία ψηφιακών εργαλείων για τον έλεγχο ασθενών πριν την είσοδό τους σε αίθουσες επειγόντων περιστατικών.

► Βοηθώντας τους υπαλλήλους των κυβερνητικών υπηρεσιών της Αυστραλίας για τη γρήγορη μετάβασή τους στην απομακρυσμένη εργασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υποστηρίζοντάς τους, παράλληλα, στην ανάπτυξη και παροχή νέων υπηρεσιών.

► Υποστηρίζοντας την κυβέρνηση του Καναδά στην παροχή προστατευτικού εξοπλισμού για υπηρεσίες πρώτης γραμμής παγκοσμίως, σε μια εποχή που περισσότερες από 60 χώρες είχαν σταματήσει τις εξαγωγές τέτοιου εξοπλισμού.

► Βοηθώντας πολλά τραπεζικά ιδρύματα παγκοσμίως, στην επεξεργασία φακέλων για τη χορήγηση δανείων, σε μια περίοδο άνευ προηγουμένου ζήτησης.

► Στην Ελλάδα, η EY συνέβαλε στην προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, και πιο μακροπρόθεσμα, την εμβάθυνση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών, με την αγορά 1.000 tablets, τα οποία διένειμε σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου.

Μία εξαιρετική κουλτούρα ανθρώπινου δυναμικού

Συνολικά, ο αριθμός των εργαζόμενων της EY, αυξήθηκε κατά 5,3% παγκοσμίως (298.965 άτομα σε όλον τον κόσμο). Παρά τις διαταραχές που προκάλεσε ο COVID-19, η EY έμεινε πιστή στη μακροχρόνια δέσμευσή της για την υποστήριξη του θεσμού της πρακτικής άσκησης, με τις μισές από τις 15.000 πρακτικές ασκήσεις κατά το ΟΕ20, να πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως.

Η εξαιρετική κουλτούρα της EY σε ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, συνεχίζει να αναγνωρίζεται από σχετικές κατατάξεις εγνωσμένου κύρους. Η EY, παραμένει ο ελκυστικότερος εργοδότης στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, με βάση την ετήσια κατάταξη “World’s Most Attractive Employer” της Universum, ενώ είναι δεύτερη – μόνο μετά τη Google – στη συνολική κατάταξη. Στις ΗΠΑ, η EY βρίσκεται στην ετήσια κατάταξη “100 Best Companies to Work For®” του Fortune, για 21 συναπτά έτη, χρονικό διάστημα που θεωρείται ρεκόρ.

Δημιουργώντας έναν καλύτερο εργασιακό κόσμο

Το ΟΕ20, η EY έθεσε τον φιλόδοξο στόχο να επηρεάσει θετικά τις ζωές συνολικά 1 δισ. ανθρώπων έως το 2030, μέσω του προγράμματος εταιρικής ευθύνης, EY Ripples. Πάνω από ένα εκατ. επαγγελματίες της EY θα κινητοποιηθούν παγκοσμίως για να δημιουργήσουν αλλαγές μακροπρόθεσμης αξίας, συνεργαζόμενοι με επιχειρηματίες με κοινωνικό αντίκτυπο, υποστηρίζοντας την επόμενη γενιά και επιταχύνοντας την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Μέσα στο ΟΕ20, επηρεάστηκαν θετικά περισσότερες από 15,5 εκατ. ζωές, αυξάνοντας το σύνολο σε περισσότερα από 34 εκατ. μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις συνολικού ύψους 126 εκατ. δολαρίων, σε έργα αφιερωμένα στην ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων, ενώ οι άνθρωποι της EY παγκοσμίως, αφιέρωσαν συνολικά 790 χιλιάδες ώρες σε ποικίλες πρωτοβουλίες και αξίας-σε-είδος (value-in-kind) έργα. Οι άνθρωποι της EY έχουν, επίσης, χρησιμοποιήσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιούργησε ο COVID-19, μέσω εθελοντικών δράσεων και δωρεάν παροχής υπηρεσιών.

Στο Davos, η EY δεσμεύτηκε για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα έως το τέλος του ημερολογιακού έτους 2020 και βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ανταποκριθεί στη δέσμευσή της, συνεχίζοντας να αναλαμβάνει δράσεις για τη δημιουργία βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης για τις μελλοντικές γενιές.

Σχολιάζοντας τις παγκόσμιες επιδόσεις της ΕΥ για το ΟΕ20, ο κος Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, η ΕΥ πέτυχε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης παγκοσμίως, χάρη στις διαρκείς επενδύσεις της στην τεχνολογία, την καινοτομία και, κυρίως, τους ανθρώπους της. Στην Ελλάδα, επίσης, συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε δυναμικά, βοηθώντας τους πελάτες μας να δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία και να υλοποιούν φιλόδοξα προγράμματα μετασχηματισμού των επιχειρήσεών τους. Περισσότερο, όμως, από τα οικονομικά αποτελέσματα, μας κάνει ιδιαιτέρως υπερήφανους η εμπειρία του τελευταίου εξαμήνου, στη διάρκεια του οποίου, προστατέψαμε αποτελεσματικά τους ανθρώπους μας από την πανδημία, μεταβαίνοντας άμεσα και απρόσκοπτα σε καθεστώς τηλεργασίας για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού μας, που αποτελείται από περισσότερους από 1.300 επαγγελματίες, ενώ, παράλληλα, σταθήκαμε δίπλα στους πελάτες μας, βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν όλο το φάσμα των προκλήσεων που δημιούργησε η κρίση του COVID-19». 

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]