Η Blue Aigaion σε συνεργασία με την Ασφαλιστική Εταιρία lnterasco και με Ιδιωτικούς Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, έχει προχωρήσει στη δημιουργία νέου προϊόντος πρωτοβάθμιας περίθαλψης με την ονομασία το FAMILY HEALTH, το οποίο έχει διατεθεί, για προώθηση στην αγορά, αποκλειστικά και μόνο μέσω της Brokers Union Α.Ε.

Το FAMILY HEALTH παρέχει στα μέλη του ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλη την Ελλάδα, με ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των αντίστοιχων ασφαλιστικών προγραμμάτων της αγοράς, όπως:

  • Τη δυνατότητα απόκτησης του προγράμματος ανεξαρτήτως ηλικίας και ιατρικού ιστορικού.
  • Την παροχή όλων των ιατρικών υπηρεσιών, χωρίς ανώτατο όριο, καθ’ όλην τη διάρκεια ισχύος του.
  • Την απορρόφηση 100% του κόστους όλων των διαγνωστικών εξετάσεων, πλην των επεμβατικών, για όλους τους ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ με ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
  • Δωρεάν ετήσιο checkup με επιπλέον δωρεάν οφθαλμολογική εξέταση και κάλυψη γυαλιών οράσεως.
  • Κάλυψη από την πρώτη ημέρα, άνευ χρόνου αναμονής.
  • Την επέκταση του ορίου ηλικίας των παιδιών έως το τριακοστό έτος , με σκοπό την στήριξη ευαίσθητων ομάδων (π.χ. άνεργοι).
  • Τη μη υποχρεωτική οικογενειακή σχέση στους συμμετέχοντας στο ίδιο πρόγραμμα.
  • Value for money – προσιτή τιμή σε σχέση με την άνευ ορίων κάλυψη.
Print Friendly, PDF & Email