Εξελίξεις στις αποζημιώσεις της INTERNATIONAL LIFE AEAZ

Ανακοινώσεις εξέδωσε το Εγγυητικό κεφάλαιο ζωής αναφορικά με τις υπό εκκαθάριση εταιρίες International Life A.E.A.Z. και Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ:

Εξέλιξη της διαδικασίας αποζημίωσης απαιτήσεων από ασφαλιστήρια ζωής της υπό Εκκαθάριση Ασφαλιστικής Εταιρίας International Life A.E.A.Z.

Από τον Αύγουστο του έτους 2019 το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής (Εγγυητικό) ξεκίνησε τη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων, στους δικαιούχους της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής εταιρίας International Life Α.Ε.Α.Ζ. Ως αποζημίωση νοείται η παρεχόμενη κάλυψη από το Εγγυητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7, ν. 3867/2010. Η καταβολή αποζημίωσης προβλέπει διαδικασία αναγνώρισης και πιστοποίησης των απαιτήσεων αυτών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες ενώ η ολοκλήρωση της διαδικασίας προϋποθέτει και επικοινωνία με ασφαλισμένους.

Μέχρι σήμερα καταβλήθηκαν αποζημιώσεις ύψους € 22,9 εκατ., έναντι του συνόλου των απαιτήσεων που κοινοποιήθηκαν νομίμως στο Εγγυητικό και συμπεριλαμβάνονται στην Κατάσταση Δικαιούχων από Ασφάλιση που δημοσιεύτηκε από τον εκκαθαριστή. Το ποσό που έχει καταβληθεί για αποζημιώσεις αντιστοιχεί στο 96% της συνολικής υποχρέωσης του Εγγυητικού έναντι απαιτήσεων της International Life Α.Ε.Α.Ζ.

Σημειώνεται ότι, το Εγγυητικό, το οποίο σύμφωνα με τη νομοθεσία υποκαθίσταται στα δικαιώματα των ασφαλισμένων για τα ποσά που έχει ήδη καταβάλλει, έχει λάβει ποσό ύψους € 1,86 εκατ. από τη διαδικασία προσωρινής διανομής της υπάρχουσας περιουσίας της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της υπ΄ αριθμόν 366/4/30.7.2020 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Προκαταβολή Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής έναντι απαιτήσεων της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ

Στο πλαίσιο των προβλεπομένων στο άρ. 92 του ν.4714/2020 (ΦΕΚ Α’ 148/31.7.2020) (Νόμος) και σε εφαρμογή της από 21.1.2021 απόφασης της Συνέλευσης των Μελών, την 1.2.2021 χορηγήθηκε εκ μέρους του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής άπαξ προκαταβολή, ποσού 20.000.000 ευρώ, προς την υπό εκκαθάριση Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ. Στη μελέτη, διαμόρφωση και υλοποίηση της καινοτόμου αυτής νομοθετικής παρέμβασης συνέπραξε, υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, εν μέσω συνθηκών πανδημίας και με την παράλληλη ολοκλήρωση κατά 96% της ικανοποίησης των ασφαλιστικών υποχρεώσεών του έναντι της υπό εκκαθάριση International Life ΑΕΑΖ, ολοκληρώνοντας τις νόμιμες ενέργειες και διαδικασίες εντός 6μήνου από τη δημοσίευση του Νόμου.

Το ποσό των 20.000.000 ευρώ, το οποίο αντλήθηκε από τα διαθέσιμα κεφάλαια του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής, έχει ήδη μεταφερθεί στον ειδικό ελεύθερο λογαριασμό της υπό εκκαθάριση Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ και θα διανεμηθεί στους δικαιούχους αποκλειστικά με ευθύνη του ασφαλιστικού εκκαθαριστή κατ’ επιταγήν του παραπάνω Νόμου. Η διαδικασία διανομής από την εκκαθάριση περιγράφεται σε σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της εκκαθάρισης https://www.aspispronia.gr/.

Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής δεν εμπλέκεται στη διαδικασία διανομής και τυχόν ερωτήματα των δικαιούχων πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην εκκαθάριση.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]