Ευρωπαϊκή Kάρτα Aσφάλισης: Τι είναι και πως συνδέεται με την ταξιδιωτική ασφάλιση

Πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή τους σε μία από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος, μπορούν να έχουν οι Έλληνες που θα λάβουν την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, πρόκειται για ένα «διαβατήριο» υγείας που, όμως, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ταξιδιωτική ασφάλιση. «Σαφώς και δεν τίθεται θέμα υποχρεωτικότητας της ταξιδιωτικής ασφάλισης για μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επίμαχη κάρτα, ωστόσο, δεν καλύπτει ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη ή έξοδα, όπως για διάσωση σε χιονοδρομικό κέντρο, απολεσθέντα ή κλαπέντα αντικείμενα ή επαναπατρισμό. Συνεπώς, εάν κάποιος επιθυμεί να έχει κάλυψη έναντι τέτοιων κινδύνων, ίσως είναι προτιμότερο να κάνει και ταξιδιωτική ασφάλιση».

Η ταξιδιωτική ασφάλιση, βέβαια, έχει και η ίδια περιορισμούς. «Αυτοί έχουν να κάνουν με την ηλικία του ταξιδεύοντος και το εάν θα καλυφθεί μόνο για ατυχηματικά περιστατικά. Βεβαίως, τα όρια είναι μεγάλα», προσθέτουν οι ίδιες πηγές και συνεχίζουν: «Άλλος σημαντικός περιορισμός έχει να κάνει με την διάρκεια του ταξιδιού. Ανάλογα με το πρόγραμμα που επιλέγει ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασφαλιστεί το πολύ για τρεις μήνες. Δίνεται η δυνατότητα κάλυψης ταξιδιών μεγαλύτερης διάρκειας, μέχρι ενός έτους υπό προϋποθέσεις (π.χ. σπουδαστές εξωτερικού, μακροχρόνιες επισκέψεις σε ξενιτεμένους συγγενείς)».

Όσον αφορά στην κάρτα ασφάλισης, αυτή δεν καλύπτει, επίσης, τις δαπάνες εάν ταξιδεύετε ειδικά για να λάβετε ιατρική περίθαλψη και δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών, δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν. Άρα, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στην Ελλάδα μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μία άλλη.

Αξίζει να αναφερθεί ότι αρμόδιος φορέας για την έκδοση της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης δεν είναι ο ΕΟΠΥΥ, αλλά ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, στον οποίο ανήκετε. Η έννοια της αναγκαίας περίθαλψης είναι δυνατό να συνδέεται ενδεχομένως όχι μόνο με αιφνίδια εκδήλωση της πάθησης, αλλά και με εξέλιξη της καταστάσεως της υγείας του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής του σε άλλο κράτος – μέλος λόγω προϋπάρχουσας πάθησης γνωστής στον ασφαλισμένο. Οι παροχές σε είδος περιλαμβάνουν αναγκαίες παροχές και για χρόνιες ή προϋπάρχουσες ασθένειες, καθώς, επίσης, μπορούν να καλύπτονται παροχές σε είδος που πραγματοποιούνται σε σχέση με εγκυμοσύνη και τοκετό, με την προϋπόθεση ότι ο σκοπός διαμονής στην χώρα δεν είναι η περίθαλψη. Στην περίπτωση αυτή η ιατρική περίθαλψη δύναται να αποτελεί αντικείμενο προγενέστερης συμφωνίας μεταξύ του ασφαλισμένου και της μονάδας που παρέχει την περίθαλψη για πρακτικούς λόγους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η περίθαλψη θα είναι διαθέσιμη κατά τη διαμονή του ασφαλισμένου σε άλλο κράτος – μέλος. Οι παθήσεις αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αιμοκάθαρση και την χημειοθεραπεία.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]