Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2015 Ομίλου ΑΧΑ Επιτυχής ολοκλήρωση της Φιλοδοξίας ΑΧΑ

  • Αύξηση στα λειτουργικά κέρδη 10% ανά μετοχή και αύξηση στα προσαρμοσμένα κέρδη (κέρδη προ εκτάκτων αποτελεσμάτων) 9% ανά μετοχή
  • Προτεινόμενο Μέρισμα ανά μετοχή, 1,10 ευρώ, αύξηση 16% σε σύγκριση με το 2014
  • Δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ (Solvency II) στο 205%, αύξηση 4 μονάδων σε σχέση με το 2014

Μεταβολή σε συγκρίσιμη βάση (με σταθερές ισοτιμίες):

 

  • Αύξηση στα συνολικά έσοδα κατά 1% σε 99 δις ευρώ
  • Καθαρές εισροές Ζωής & Επενδύσεων στα +9,6 δις ευρώ
  • Αύξηση στα λειτουργικά κέρδη (κέρδη προ εκτάκτων κερδών επενδύσεων) κατά 2% σε 5,6 δις ευρώ
  • Αύξηση στα προσαρμοσμένα κέρδη (κέρδη προ εκτάκτων αποτελεσμάτων) κατά 2% σε 6,0 δις ευρώ
  • Αύξηση στα καθαρά κέρδη κατά 3% σε 5,6 δις ευρώ

 

«Είμαστε ικανοποιημένοι που ολοκληρώσαμε επιτυχώς τη Φιλοδοξία ΑΧΑ, έχοντας γίνει έτσι πιο ανθεκτικοί, αποδοτικοί και ευέλικτοι σε όλο το φάσμα εργασιών μας, από τους οικονομικούς μας δείκτες έως τη δύναμη της επωνυμίας μας. Ήταν μια συνολική επιτυχία και θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους πελάτες μας για την εμπιστοσύνη τους, τις ομάδες μας και τους συνεργάτες μας για την ακλόνητη δέσμευσή τους» ανέφερε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ, Henri de Castries.

 

«Το 2015 ήταν μία ακόμα χρονιά όπου η ΑΧΑ κατέγραψε ισχυρά κέρδη, με τα λειτουργικά κέρδη να φτάνουν στο ιστορικό υψηλό επίπεδο των 5,6 δις ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα ανά μετοχή της τάξεως των 1,10 ευρώ, το οποίο αποτελεί αύξηση 16% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και αντιστοιχεί σε ποσοστό 47% των κερδών, σύμφωνα με τη νέα οδηγία του Ομίλου».

 

«Στους τομείς Ζωής & Επενδύσεων συνεχίσαμε να αυξάνουμε τα κέρδη μας, επωφελούμενοι από το ισορροπημένο μίγμα εργασιών μας, ενώ διατηρήσαμε το περιθώριο επενδυτικού κέρδους μας παρά το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Στις Γενικές Ασφαλίσεις διατηρήσαμε την πειθαρχημένη ανάληψη κινδύνων, γεγονός το οποίο οδήγησε σε ισχυρά τεχνικά αποτελέσματα. Παράλληλα, συνεχίσαμε να βλέπουμε ισχυρές καθαρές εισροές στη Διαχείριση Κεφαλαίων. Οι δείκτες δανειακής εξάρτησης και φερεγγυότητάς μας παρέμειναν πολύ ικανοποιητικά μέσα στο εύρος των στόχων μας, τονίζοντας την ισχύ του ισολογισμού μας».

 

«Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Φιλοδοξίας ΑΧΑ, ο Όμιλος εξέρχεται από την περίοδο 2011-2015 πιο ισχυρός από ποτέ, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Διατηρήσαμε την προσήλωσή μας στην προστασία των πελατών μας και στην αύξηση της ικανοποίησής τους. Για να πετύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έχουμε ήδη δρομολογήσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που μετασχηματίζουν τον Όμιλο και τον προσαρμόζουν στις ταχείες τεχνολογικές αλλαγές και τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μας. Αυτή η στρατηγική επιλογή μας, σε συνδυασμό με την οικονομική μας ισχύ, αποδεικνύουν ότι είμαστε σε πολύ καλή θέση για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις».

 

Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.axa.com/en/newsroom/press-releases/full-year-earnings-successful-ambition-axa

Κύρια οικονομικά αποτελέσματα (σε εκατομμύρια ευρώ, εκτός αναφέρεται διαφορετικά)

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]