Εθνική Ασφαλιστική : νομική εκρρεμότητα για την μεταβιβασιμότητα ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της International Life Ασφαλίσεων Ζωής

Η Εθνική Ασφαλιστική, σεβόμενη το καταναλωτικό κοινό και τους ασφαλισμένους και θέλοντας να είναι απόλυτα συνεπής απέναντί τους, όπως σε όλη τη διάρκεια των 125 χρόνων λειτουργίας της, επιθυμεί να διευκρινίσει τα εξής, αναφορικά με τη προκαταρκτική συμφωνία για τη μεταβίβαση σε αυτήν τμήματος των ατομικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων της International Life Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής:

Η Εθνική Ασφαλιστική, έχει προχωρήσει σε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία στη χώρα μας και με βάση την απόφαση 185/1/12.05.16 της Επιτροπής Πιστωτικών Κινδύνων και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, για να υποδεχθεί το υπό μεταβίβαση χαρτοφυλάκιο και να μπορεί να προχωρήσει στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των νέων ασφαλισμένων της. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η απόφαση 197/1.9.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ουσιαστικά συνιστά διαβεβαίωση ότι η Εθνική Ασφαλιστική πληροί όλες τις προϋποθέσεις Φερεγγυότητας σε καθεστώς Solvency II, ώστε να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της εν λόγω εταιρείας.

Ωστόσο, για να υλοποιηθεί η μεταβίβαση θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο νομικός έλεγχος για την μεταβιβασιμότητα ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της International Life Ασφαλίσεων Ζωής (συγκεκριμένα των επιλέξιμων από την Εθνική Ασφαλιστική ακινήτων). Με βάση την απόφαση 202/19.9.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ, ο έλεγχος θα διενεργηθεί από εμπειρογνώμονες επιλογής του Ασφαλιστικού Διαχειριστή.
Ευελπιστούμε ότι η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί σύντομα, ούτως ώστε να λήξει και η νομική εκκρεμότητα γύρω από τα υπό μεταβίβαση ασφαλιστήρια συμβόλαια. Έτσι, θα μας επιτραπεί να υποδεχθούμε τους νέους ασφαλισμένους μας και να τους προσφέρουμε τα υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης που προσφέρουμε σε όλους τους ασφαλισμένους μας.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]