Εθνική Ασφαλιστική Κύπρου: Αύξηση 838% στα κέρδη

Τα αυξημένα έσοδα από επενδύσεις εκτόξευσαν τα κέρδη μετά τη φορολογία του Συγκροτήματος της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου για το 2017. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από επενδύσεις διαμορφώθηκαν στα €3,6 εκατ. το 2017 σε σχέση με €1,66 εκατ. το 2016 σημειώνοντας αύξηση 117%, με αποτέλεσμα τα κέρδη μετά τη φορολογία του Συγκροτήματος από €152.466 το 2016 να εκτιναχθούν στα €1.431.237 το 2017 καταγράφοντας αύξηση περίπου 838%.

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2017 ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος αναπτύχθηκε για πέμπτο συνεχόμενο έτος. Η αύξηση οφείλεται στην άνοδο της παραγωγής ασφαλίστρων των γενικών κλάδων ασφάλισης με παράλληλη αύξηση του χαρτοφυλακίου ατομικών συμβολαίων ζωής. Συγκεκριμένα, τα καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα το 2017 ανήλθαν στα €21,85 εκατ. σε σχέση με €19,89 εκατ. το 2016.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 9% υποστηρίχθηκε με πολύ μικρότερη αύξηση των λειτουργικών εξόδων 3%, με αποτέλεσμα την αύξηση της αποτελεσματικότητας του διοικητικού μηχανισμού.

Το ενεργητικό του Συγκροτήματος ανήλθε σε €66,5 εκατ. έχοντας αυξηθεί κατά 11,8%  σε σχέση με το 2016.

Η Στρατηγική του Συγκροτήματος προβλέπει τη συνέχιση της ανάπτυξης του κύκλου εργασιών με έμφαση στην περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας του χαρτοφυλακίου γενικών ασφαλίσεων και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του διοικητικού μηχανισμού με στόχο την ορθή διαχείριση κινδύνων και τη σωστή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Με βάση την έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή στις 31 Δεκεμβρίου 2017 τα αποθέματα εκκρεμών αποζημιώσεων και αποθέματα για απαιτήσεις που πραγματοποιήθηκαν και δεν έχουν αναφερθεί ανήλθαν στα €7.962.142 (σε σχέση με τον Γενικό κλάδο) που αποτελεί 15,4% των συνολικών υποχρεώσεων στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.

Την ίδια ώρα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε €26.299.152, ενώ το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυξήθηκαν από €13,4 εκατ. το 2016 σε €14,85 εκατ. το 2017.

Πηγή: https://inbusinessnews.reporter.com.cy

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]