Εθνική Ασφαλιστική: Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια σε όλα τα Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας

Χωρίς κανένα απολύτως κόστος θα παρέχει στους ασφαλισμένους της  που διαθέτουν προγράμματα ασφάλισης κατοικίας η Εθνική Ασφαλιστική τη κάλυψης Επείγουσας Τεχνικής Βοήθειας.

Από σήμερα, καλώντας στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 18189 της Εθνικής Ασφαλιστικής, και εφόσον το συμβόλαιο ασφάλισης κατοικίας είναι σε ισχύ, οι ασφαλισμένοι της εταιρείας μπορούν να κάνουν χρήση των νέων υπηρεσιών σε περίπτωση τεχνικής βλάβης ή προβλήματος που απαιτεί επείγουσα αντιμετώπιση.

 Η νέα αυτή κάλυψη της επείγουσας τεχνικής βοήθειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως 2 φορές ανά παρεχόμενη υπηρεσία και 5 φορές συνολικά ανά ετήσια ασφαλιστική περίοδο, παρέχοντας στους ασφαλισμένους  πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες σε περιπτώσεις επέλευσης ζημιάς, σύμφωνα με τα αναλυτικότερα αναφερόμενα στους επισυναπτόμενους όρους:

 • Επισκευή στη σταθερή υδραυλική εγκατάσταση (σωληνώσεις ή βάνες) σε περίπτωση θραύσης υδραυλικών εγκαταστάσεων έως 90 ευρώ ανά περίπτωση.
 • Επισκευή στη σταθερή ηλεκτρική εγκατάσταση σε περίπτωση πλήρους έλλειψης ηλεκτρικής ενέργειας, έως 90 ευρώ ανά περίπτωση.
 • Υπηρεσίες κλειδαρά σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής κλειδιών ή αδυναμία λειτουργίας της κλειδαριάς της κυρίας εισόδου της ασφαλισμένης κατοικίας, έως 90 ευρώ ανά περίπτωση. Σε περίπτωση εγκλωβισμού ατόμου εντός της κατοικίας, θα αποζημιώνονται τα έξοδα αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τις ενέργειες απεγκλωβισμού, έως 550 ευρώ ανά περίπτωση.
 • Αντικατάσταση υαλοπινάκων και κρυστάλλων λόγω θραύσης εξαιτίας αιφνίδιου γεγονότος, (π.χ. πυρκαγιά, κλοπή με διάρρηξη), έως 90 ευρώ ανά περίπτωση.
 • Υπηρεσία φύλαξης της ασφαλισμένης κατοικίας για διάστημα έως 72 ώρες όταν παραμένει απροστάτευτη μετά από φωτιά, πλημμύρα ή κλοπή με διάρρηξη, έως 600 ευρώ ανά περίπτωση
 • Προσωρινή αντικατάσταση της τηλεόρασης ή του DVD για διάστημα έως 15 ημέρες, μετά από φωτιά, πλημμύρα ή κλοπή με διάρρηξη, έως 100 ευρώ ανά περίπτωση
 • Καθαρισμός για την αποκομιδή ερειπίων όταν η ασφαλισμένη κατοικία είναι ακατάλληλη για κατοίκηση μετά από φωτιά ή πλημμύρα, έως 200 ευρώ ανά περίπτωση.
 • Υπηρεσίες Μεταφοράς επίπλων και Αποθήκευσης – Φύλαξης επίπλων για διάστημα έως 7 μέρες, όταν η ασφαλισμένη κατοικία είναι ακατάλληλη για κατοίκηση μετά από φωτιά, πλημμύρα ή κλοπή με διάρρηξη, έως 300 ευρώ ανά υπηρεσία και ανά περίπτωση.
 • Διαμονή σε ξενοδοχείο έως 2 διανυκτερεύσεις όταν η κατοικία είναι ακατάλληλη για κατοίκηση μετά από φωτιά, πλημμύρα ή κλοπή με διάρρηξη, έως 45 ευρώ ανά άτομο και ανά διανυκτέρευση.
 • Κάλυψη εξόδων επείγουσας επιστροφής στην κατοικία, εάν κατά την επέλευση της ζημιάς ο ασφαλισμένος βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 200χλμ από την ασφαλισμένη κατοικία του. Σε μια τέτοια περίπτωση εάν ο ασφαλισμένος ταξιδεύει με το όχημά του και αναγκαστεί να το αφήσει στον τόπο που βρισκόταν, θα καλυφθούν και τα έξοδα ανάκτησης του οχήματος, χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
 • Υπηρεσία πληροφοριών / Μεταβίβαση επειγόντων μηνυμάτων, σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς μετά από φωτιά, πλημμύρα ή κλοπή με διάρρηξη και παροχή πληροφοριών επείγουσας ανάγκης.
 • Τέλος, παρέχεται στους ασφαλισμένους μας και η υπηρεσία Εξεύρεσης Τεχνικών για υπηρεσίες μη επείγουσας ανάγκης

Η κάλυψη του κόστους των παραπάνω υπηρεσιών γίνεται:

 1.  απευθείας από την Εταιρία με παροχή σε είδος, για τις περιοχές που εξυπηρετεί το ευρύ δίκτυο συνεργαζομένων τεχνικών (Αθήνα, Βόλος, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καβάλα, Κόρινθος, Λαμία, Λάρισα, Πάτρα, Χανιά) ή
 2.  απολογιστικά με την προσκόμιση των πρωτότυπων αποδείξεων στην Εταιρία, για οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με τα ανώτατα όρια κάθε κάλυψης και τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι όροι της υπηρεσίας επείγουσας τεχνικής βοήθειας, οι οποίοι και περιλαμβάνονται πλέον σε όλα τα ασφαλιστήρια κατοικίας, ενώ έχουν αναρτηθεί και στο ηλεκτρονικό γραφείο συνεργατών.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]