Αισθανθείτε σιγουριά και ασφάλεια με τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου της INTERLIFE.

Η INTERLIFE Ασφαλιστική σας προσφέρει τις κατάλληλες καλύψεις για το αυτοκίνητό σας, μέσα από 8 ολοκληρωμένα προγράμματα που προσφέρονται στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς και είναι σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες ασφάλισης του καθενός.

Basic Simple

 Πρόκειται για την απλή ασφάλιση και περιλαμβάνει τις παρακάτω καλύψεις:
 • Σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο
 • Υλικές ζημιές τρίτων ανά γεγονός

Οι παραπάνω καλύψεις επεκτείνονται και για τα παρακάτω:

 • Αστική ευθύνη κλέπτου
 • Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών
 • Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων
 • Αστική ευθύνη σε πορθμεία
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγιά λόγω αυτανάφλεξης
 • Αστική ευθύνη από το μεταφερόμενο φορτίο
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγιά σε πορθμεία και κλειστούς χώρους
 • Προστασία ασφαλίστρου (ΒΜ) λόγω ζημιάς
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Επείγουσα Μεταφορά & Αντικατάσταση Οχήματος
 • Φροντίδα Ατυχήματος από ατύχημα
 • Μεταφορά οχήματος από ατύχημα

Basic Plus

 Πρόκειται για το βασικό πρόγραμμα ασφάλισης και περιλαμβάνει τις εξής καλύψεις:
 • Σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο
 • Υλικές ζημιές τρίτων ανά γεγονός

Οι παραπάνω καλύψεις επεκτείνονται και για τα παρακάτω :

 • Αστική ευθύνη κλέπτου
 • Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών
 • Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων
 • Αστική ευθύνη σε πορθμεία
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγιά λόγω αυτανάφλεξης
 • Αστική ευθύνη από το μεταφερόμενο φορτίο
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγιά σε πορθμεία και κλειστούς χώρους
 • Προστασία ασφαλίστρου (ΒΜ) λόγω ζημιάς
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Επείγουσα Μεταφορά & Αντικατάσταση Οχήματος
 • Φροντίδα Ατυχήματος από ατύχημα
 • Μεταφορά οχήματος από ατύχημα
 • Νομική προστασία Οδηγού – Ιδιοκτήτη
 • Τροχαίο Ατύχημα Οδηγού
 • Αστική ευθύνη από τροχαίο ατύχημα μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας

Triplex

 Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει εκτός από τις βασικές καλύψεις και καλύψεις Θραύσης Κρυστάλλων και Αερόσακων σε Α’ κίνδυνο.
 • Σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο
 • Υλικές ζημιές τρίτων ανά γεγονός

Οι παραπάνω καλύψεις επεκτείνονται και για τα παρακάτω :

 • Αστική ευθύνη κλέπτου
 • Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών
 • Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων
 • Αστική ευθύνη σε πορθμεία
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγιά λόγω αυτανάφλεξης
 • Αστική ευθύνη από το μεταφερόμενο φορτίο
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγιά σε πορθμεία και κλειστούς χώρους
 • Προστασία ασφαλίστρου (ΒΜ) λόγω ζημιάς
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Επείγουσα Μεταφορά & Αντικατάσταση Οχήματος
 • Φροντίδα Ατυχήματος από ατύχημα
 • Μεταφορά οχήματος από ατύχημα
 • Νομική προστασία Οδηγού – Ιδιοκτήτη
 • Τροχαίο Ατύχημα Οδηγού
 • Αστική ευθύνη από τροχαίο ατύχημα μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας
 • Θραύση Κρυστάλλων σε Α’ Κίνδυνο
 • Κάλυψη Αερόσακων σε Α’ Κίνδυνο

Quattro

 Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα Ασφάλισης που περιλαμβάνει κάποιες από τις βασικές καλύψεις του αυτοκινήτου με ένα ενιαίο ασφάλιστρο.
 • Σωματικές βλάβες τρίτων κατ’ άτομο
 • Υλικές ζημιές τρίτων ανά γεγονός

Οι παραπάνω καλύψεις επεκτείνονται και για τα παρακάτω :

 • Αστική ευθύνη κλέπτου
 • Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών
 • Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων
 • Αστική ευθύνη σε πορθμεία
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγιά λόγω αυτανάφλεξης
 • Αστική ευθύνη από το μεταφερόμενο φορτίο
 • Αστική ευθύνη από πυρκαγιά σε πορθμεία και κλειστούς χώρους
 • Προστασία ασφαλίστρου (ΒΜ) λόγω ζημιάς
 • Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Επείγουσα Μεταφορά & Αντικατάσταση Οχήματος
 • Φροντίδα Ατυχήματος από ατύχημα
 • Μεταφορά οχήματος από ατύχημα
 • Νομική προστασία Οδηγού – Ιδιοκτήτη
 • Τροχαίο Ατύχημα Οδηγού
 • Αστική ευθύνη από τροχαίο ατύχημα μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας
 • Θραύση Κρυστάλλων σε Α’ Κίνδυνο
 • Κάλυψη Αερόσακων σε Α’ Κίνδυνο
 • Οδική βοήθεια οχημάτων

Minikasko

Το πρόγραμμα Minikasko προσφέρει όλες τις απαραίτητες καλύψεις για το αυτοκίνητο πέραν αυτών της υποχρεωτικής Αστικής Ευθύνης. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο κάλυψης για οχήματα παλαιότητας μέχρι 15 ετών και για ελάχιστο ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 3.000,- €.

Περιγραφή Καλύψεων

 • Πυρκαγιά
 • Πυρκαγιά κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών,στάσεων, απεργιών
 • Πυρκαγιά από Δόλιο Εμπρησμό τρίτου
 • Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κλοπή Ολική
 • Κλοπή Μερική
 • Θραύση Κρυστάλλων σε Α΄ Κίνδυνο
 • Κάλυψη Αερόσακων σε Α΄ Κίνδυνο
 • Ζημίες από λανθασμένος καύσιμο, ετησίως
 • Απώλεια, Κλοπή, Ληστεία Σημαντικών Εγγράφων

Teilkasko

Το πρόγραμμα Teilkasko είναι ένα ειδικά διαμορφωμένο πακέτο, που προσφέρει όλες τις απαραίτητες καλύψεις για το αυτοκίνητο πέραν αυτών της υποχρεωτικής Αστικής Ευθύνης. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο κάλυψης για οχήματα παλαιότητας μέχρι 15 ετών και για ελάχιστο ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 3.000,- €. Προτείνεται για τις καλύψεις που ζητούν κυρίως οι Τράπεζες.

Περιγραφή Καλύψεων

 • Πυρκαγιά
 • Πυρκαγιά κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών,στάσεων, απεργιών
 • Πυρκαγιά από Δόλιο Εμπρησμό τρίτου
 • Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κλοπή Ολική
 • Κλοπή Μερική
 • Φυσικά Φαινόμενα (Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Χιονόπτωση)
 • Χαλαζόπτωση
 • Ζημίες κατά τη Διάρρηξη
 • Κάλυψη Ηχοσυστήματος
 • Θραύση Κρυστάλλων σε Α΄ Κίνδυνο
 • Κάλυψη Αερόσακων σε Α΄ Κίνδυνο
 • Ζημίες από λανθασμένος καύσιμο
 • Απώλεια, Κλοπή, Ληστεία Σημαντικών Εγγράφων

Extensionkasko

Το πρόγραμμα Extensionkasko είναι ένα ακόμα πρόγραμμα της οικογένειας προγραμμάτων Kasko που επεκτείνει τις καλύψεις του Teilkasko, που προσφέρει όλες τις απαραίτητες καλύψεις για το αυτοκίνητο πέραν αυτών της υποχρεωτικής Αστικής Ευθύνης. Καλύπτονται οχήματα παλαιότητας μέχρι 15 ετών και για ελάχιστο ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 3.000,- €. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με 1 επιπλέον νέα κάλυψη.

Περιγραφή Καλύψεων

 • Πυρκαγιά
 • Πυρκαγιά κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών,
 • στάσεων, απεργιών
 • Πυρκαγιά από Δόλιο Εμπρησμό τρίτου
 • Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κλοπή Ολική
 • Κλοπή Μερική
 • Φυσικά Φαινόμενα (Θύελλα, Καταιγίδα,Πλημμύρα, Χιονόπτωση)
 • Χαλαζόπτωση
 • Ζημίες κατά τη Διάρρηξη
 • Κάλυψη Ηχοσυστήματος
 • Θραύση Κρυστάλλων σε Α΄ Κίνδυνο
 • Κάλυψη Αερόσακων σε Α΄ Κίνδυνο
 • Ζημίες από λανθασμένος καύσιμο
 • Απώλεια, Κλοπή, Ληστεία Σημαντικών Εγγράφων
 • Κάλυψη πληρωμής ασφαλίστρων λόγω απόλυσης από την εργασία ή διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας

Vollkasko

 Το πρόγραμμα Vollkasko παρέχει τις ίδιες καλύψεις με αυτές του Teilkasko και επιπλέον καλύπτει τις Ίδιες Ζημίες του αυτοκινήτου. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο κάλυψης που προτείνεται για πρωτασφαλιζόμενα αυτοκίνητα παλαιότητας μέχρι 12 ετών, ενώ οι καλύψεις του προγράμματος παραμένουν σε ισχύ για αυτοκίνητα έως και 15 ετών και για ελάχιστο ασφαλιζόμενο Κεφάλαιο 3.000,- €.
 • Πυρκαγιά
 • Πυρκαγιά κατά τη διάρκεια πολιτικών ταραχών, στάσεων, απεργιών
 • Πυρκαγιά από Δόλιο Εμπρησμό τρίτου
 • Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κλοπή Ολική
 • Κλοπή Μερική
 • Ίδιες Ζημίες
 • Ίδιες Ζημίες από Κακόβουλες Βλάβες
 • Φυσικά Φαινόμενα (Θύελλα, Καταιγίδα, Πλημμύρα, Χιονόπτωση)
 • Χαλαζόπτωση
 • Ζημίες κατά τη Διάρρηξη Ασφαλιζόμενο
 • Κάλυψη Ηχοσυστήματος Ασφαλιζόμενο
 • Θραύση Κρυστάλλων σε Α΄ Κίνδυνο
 • Κάλυψη Αερόσακων σε Α΄ Κίνδυνο
 • Ζημίες από λανθασμένος καύσιμο, ετησίως
 • Απώλεια, Κλοπή, Ληστεία Σημαντικών Εγγράφων
 • Κάλυψη πληρωμής ασφαλίστρων λόγω απόλυσης από την εργασία ή διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της INTERLIFE επισκεφτείτε το interlife.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]