Αισιοδοξία για το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς από τον υποδιοικητή της ΤτΕ (asfalisinet.gr)

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά σήμερα, εν μέσω πρωτοφανών προκλήσεων και της ύφεσης που αντιμετωπίζει ολόκληρη η οικονομία τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει αρκετά βήματα στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού και της προσαρμογής της στις νέες απαιτήσεις του μακροοικονομικού και εποπτικού περιβάλλοντος.

Την επισήμανση αυτή έκανε υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Θ. Μητράκος σε συνάντηση με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες την Δευτέρα 8-2-2016 με θέμα την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου SOLVENCY II
Αναλυτοκά η ομιλία του υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Θ. Μητράκου έχεις ως εξής :

Κυρίες και Κύριοι, αγαπητοί εργαζόμενοι στον κλάδο των ασφαλιστικών εταιρειών,

Με τη θεσμική αρμοδιότητα του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αρμόδιου για την Εποπτεία των Ασφαλιστικών Εταιρειών σας καλωσορίζω στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε αυτή την πρώτη επίσημη συνάντησή σας με την αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικών Ασφαλίσεων στη νέα εποχή του Solvency II.

Όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζετε, από τις αρχές του τρέχοντος έτους τέθηκε πλέον σε ισχύ σε όλες τις χώρες της ΕΕ το νέο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων καλούμενο ως Φερεγγυότητα II ή Solvency ΙΙ. Το πλαίσιο αυτό αλλάζει σημαντικά την εικόνα της ευρωπαϊκής και ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Τα μέτρα του νέου θεσμικού πλαισίου εντάσσονται σε τρεις βασικούς πυλώνες.

Ο πρώτος αφορά την ποσοτική συμμόρφωση των αποθεματικών και εποπτικών κεφαλαίων των ασφαλιστικών εταιριών με βάση τα διεθνή πρότυπα και τη διαχείριση κινδύνων, με την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού και ιδίως των επενδύσεων να έχουν καθοριστικό ρόλο στην μέτρηση της κεφαλαιακής επάρκειας. Ο δεύτερος αφορά κυρίως την εσωτερική αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων (τμήματα εσωτερικών ελέγχων και διαχείρισης κινδύνων) και ο τρίτος τη διαφάνεια της ασφαλιστικής αγοράς πχ με τακτικές αναρτήσεις των βασικών τους στοιχείων στο διαδίκτυο, κ.ά.

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά σήμερα, εν μέσω πρωτοφανών προκλήσεων και της ύφεσης που αντιμετωπίζει ολόκληρη η οικονομία τα τελευταία χρόνια, έχει κάνει αρκετά βήματα στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού και της προσαρμογής της στις νέες απαιτήσεις του μακροοικονομικού και εποπτικού περιβάλλοντος.

Από την πλευρά του επόπτη είμαι ικανοποιημένος που, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση της Τράπεζας της Ελλάδος, οι περισσότερες εταιρίες προχώρησαν σε ενέργειες που είναι σε αρμονία με το νέο εποπτικό πλαίσιο. Ενδεικτικά αναφέρω την αναμόρφωση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης, την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, τη σταδιακή εγκατάλειψη της λογικής της συνεχούς επέκτασης των εργασιών με οποιοδήποτε κόστος, τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού και την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας. Είναι θετικό ότι παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον η επάρκεια κεφαλαίων της αγοράς, ως σύνολο, διατηρείται σε επίπεδο σημαντικά υψηλότερο των ελαχίστων. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να συνεχιστούν με περισσότερη πληροφόρηση και διαφάνεια ώστε ο ασφαλισμένος να τεθεί ουσιαστικά στο επίκεντρο των εργασιών σας.

Σας καλώ από κοινού να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς η οποία έδειξε μια αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στην περίοδο της τρέχουσας κρίσης σε σχέση με άλλους κλάδους. Το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ δημιουργεί νέες προκλήσεις για την κερδοφορία και τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ενώ η επιβολή των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων επηρεάζει την παραγωγή και δημιουργεί πρακτικές δυσκολίες στην εφαρμογή της επενδυτικής πολιτικής.

Η αντιμετώπιση των προηγούμενων προκλήσεων γίνεται πιο αποτελεσματική όταν υπάρχει πνεύμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας. Όταν όλοι μαζί, αγορά και εποπτεία, ενεργούμε πάνω στους ίδιους βασικούς άξονες που προβλέπονται από το νέο θεσμικό πλαίσιο με ισχυρά αποθεματικά και εποπτικά κεφάλαια, γενναία εσωτερική αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων και ενισχυμένη διαφάνεια και αξιοπιστία στην ασφαλιστική αγορά.

Στην κατεύθυνση αυτή, σας διαβεβαιώνω ότι η Τράπεζα της Ελλάδος και συγκεκριμένα η αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης θα συνεχίσει να είναι δίπλα σας.

Δεν θα καταχραστώ άλλο χρόνο από τη σημερινή συνάντηση. Σας παραδίδω στα στελέχη της ΔΕΙΑ που θα σας παρουσιάσουν τις προκλήσεις για το 2016 στις οποίες προέχουν φυσικά η προσαρμογή στους κανόνες της Φερεγγυότητας ΙΙ και η προετοιμασία όλων μας για το επικείμενο stress test της EIOPA.

Είμαι βέβαιος ότι θα ακολουθήσει μια χρήσιμη και γόνιμη συζήτηση.

Πηγή: www.asfalisinet.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]