Ερχεται μεγάλο «τσουνάμι» στην ασφαλιστική αγορά το 2017

​Χρονιά μειωμένων προσδοκιών, επιχειρηματικών μετεξελίξεων και σημαντικών συγχωνεύσεων σε μικρές εταιρείες και διαμεσολαβούντες αναμένεται να είναι το 2017 για την ασφαλιστική αγορά.

Ο κλάδος υγείας αποκτά όλο και περισσότερους ασφαλισμένους, ο κλάδος αυτοκινήτου βρέθηκε το 2016 για 6η συνεχόμενη χρονιά με μειωμένη παραγωγή σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και οι λοιποί κλάδοι γενικών ασφαλίσεων αν και κινούνται ανοδικά, εντούτοις δεν έχουν τα κρίσιμα μεγέθη για να αποτελέσουν στηρίγματα στην ασφαλιστική αγορά.

Τα μεγάλα στοιχήματα που φαίνεται ότι μπορούν να επιτρέψουν κάποια αισιοδοξία είναι ότι έχει πέσει ο «σπόρος» για τη δημιουργία σχημάτων ΣΔΙΤ (συνεργασίες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) τόσο στην Υγεία όσο και στις φυσικές καταστροφές. Απομένει μόνο να δοθεί το «πράσινο φως» από την πολιτική ηγεσία και να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο. Σε δεύτερη φάση εκκρεμούν οι συζητήσεις για την εισαγωγή των Επαγγελματικών Ταμείων τα οποία αναμένεται να διευκολύνουν και το κράτος, αλλά και να προσφέρουν καλύτερες επικουρικές συντάξεις στους ασφαλισμένους.

Πρόβλημα η μείωση των εισοδημάτων

Ήδη η αρχή του χρόνου δείχνει ότι αγορά, ενώ έχει μπροστά της στρωμένο πεδίο ανάπτυξης, δεν μπορεί να ξεφύγει προς υψηλότερα επίπεδα εξαιτίας της φορολογικής μέγγενης και ασφαλιστικής επιβάρυνσης που πλήττει την ελληνική οικονομία. Ποτέ άλλοτε ο μέσος πολίτης δεν αναζητούσε περισσότερη κάλυψη σε ασφαλιστικά προϊόντα σύνταξης και υγείας εξαιτίας της κατάρρευσης του ασφαλιστικού συστήματος. Η απόκτηση όμως προϊόντων ζωής και υγείας προϋποθέτει επιπλέον διαθέσιμο εισόδημα που λίγοι από τη μικρο-μεσαία τάξη (εισοδήματα κάτω των 35.000 ευρώ) μπορούν να διαθέσουν. Έτσι, η ιδιωτική ασφάλιση παραμένει ένα «προνόμιο» για μεγαλύτερα εισοδήματα, αλλά αυτό δεν μπορεί να της δώσει ώθηση.

Ζήτηση για προϊόντα υγείας

Από την πλευρά των ασφαλισμένων-καταναλωτών υπάρχει σαφής προτίμηση και αναζήτηση προϊόντων υγείας. Οι καλύψεις των ασφαλιστικών ταμείων και οι υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων έχουν χαμηλώσει σημαντικά και κυρίως αμφισβητείται η μελλοντική ύπαρξή τους. Έτσι -και με δεδομένο ότι η Υγεία παραμένει προτεραιότητα για κάθε άνθρωπο- οι πολίτες στρέφονται κυρίως προς τα προϊόντα υγείας, είτε αφορουν διαγνωστικά κέντρα και πρωτοβάθμιες καλύψεις, είτε αφορούν νοσοκομειακές καλύψεις. Οι εταιρείες από το καλοκαίρι του 2016 έχουν προχωρήσει σε αναθεωρήσεις των τιμολογίων τους ενσωματώνοντας και τις αυξήσεις του ΦΠΑ και σήμερα ένα ασφαλιστήριο υγείας για ασφαλισμένο 45 ετών χωρίς σοβαρά προβλήματα υγείας με κάλυψη άνω των 500.000 ευρώ και εξαίρεση 1.500 ευρώ περίπου τιμολογείται σε 800-1.000 ευρώ τον χρόνο.

Tα ασφάλιστρα αυτοκινήτου παραμένουν σε πτωτική τροχιά για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά εξαιτίας του «τιμολογιακού» ανταγωνισμού που έχει επικρατήσει στις εταιρείες αλλά και εξαιτίας των εταιρειών Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (ΕΠΥ) που λόγω χαμηλών ασφαλίστρων έχουν αυξήσει την παρουσία τους. Ωστόσο, η αύξηση των ορίων αποζημιώσεων (στα 1,22 εκατ. ευρώ από 1 εκατ.) σε συνδυασμό με την αύξηση των ζημιών φαίνεται ότι θα οδηγήσουν σε αυξήσεις ασφαλίστρων μέσα στο α’ εξάμηνο. Τα χαμηλά ασφάλιστρα σε συνδυασμό με την αύξηση των ζημιών που καταγράφηκαν το 2016 δημιούργησαν πιέσεις στα τεχνικά (λειτουργικά) αποτελέσματα του κλάδου αυτοκινήτου.

Συντάξεις- Επαγγελματικά Ταμεία – Φυσικές καταστροφές

Τα συνταξιοδοτικά προϊόντα εξακολουθούν να βρίσκονται σε μία ασαφή κατάσταση εξαιτίας του μειωμένου εισοδήματος των περισσότερων νοικοκυριών. Οι ασφαλιστικές θεωρούν ότι τα προϊόντα αυτά κινούνται καλύτερα από τα «γκισέ» των τραπεζών και το bancassurance. Σε ό,τι αφορά τα Επαγγελματικά Ταμεία φαίνεται ότι υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον από επαγγελματικούς κλάδους για συνεργασίες, πλην όμως απαιτείται βελτίωση του θεσμικού πλαισίου. Μεγάλο θέμα είναι το ζήτημα των καλύψεων για φυσικές καταστροφές. Ο πρόσφατος χιονιάς, οι σεισμοί και οι πλημμύρες αφήνουν κάθε χρόνο τεράστιες ζημιές, που το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να αποζημιώσει από μόνο του. Οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να προσφέρουν «χέρι βοηθείας» σχηματίζοντας ΣΔΙΤ με το κράτος. Ασφαλιστήρια συμβόλαια με 20-30 ευρώ καλύψεις τον χρόνο για ζημιές από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές είναι απολύτως εφικτά σε μεσαία βαλάντια.

Ο καθηγητής Μιλτιάδης Νεκτάριος, με παρουσία και στην κοινωνική ασφάλιση και στην ιδιωτική ασφάλιση, έχει παρουσιάσει αρκετές προτάσεις για την προώθηση των τρόπων κοινής ασφάλισης κατά φυσικών καταστροφών.

Επιχειρήσεις δέσμιες των Solvency II

Η καθιέρωση των Solvency II από το 2016 φανέρωσε ότι πλέον οι ασφαλιστικές που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη θα είναι δέσμιες στους κανόνες των Solvency II οι οποίοι ουσιαστικά ζητούν αυξημένο έλεγχο επί του ρίσκου, αυξημένη αποθεματοποίηση και αυξημένους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου. Η πρώτη χρονιά εφαρμογής των Solvency II έδειξε ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει αντοχές. Ωστόσο το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν και πόσο θα καταφέρουν οι μικρότερες εταιρείες να παραμείνουν πάνω από τα όρια των Solvency II και τα επόμενα χρόνια. Οι διαδικασίες συνεχούς αυτο-ελέγχου θα πρέπει να είναι συνεχείς και τα επόμενα χρόνια αλλά είναι άγνωστο εάν οι μικρές ασφαλιστικές θα μπορούν να σηκώσουν αυτά τα βάρη. Σε πρόσφατη έρευνα της Ernst & Young τονίζεται ότι το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων σε συνδυασμό με την αμφισβήτηση του παραδοσιακού μοντέλου λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων επέδρασαν αρνητικά στην κερδοφορία των μεγάλων ασφαλιστικών ομίλων το 2016. Παράλληλα, οι γεωπολιτικές εξελίξεις όπως το Brexit εντείνουν το κλίμα αβεβαιότητας ενισχύοντας το ρόλο των Γενικών Διευθυντών Διαχείρισης Κινδύνων.

Eθνική Ασφαλιστική: Η μεγάλη πώληση

Η μεγαλύτερη εταιρεία στην ελληνική αγορά (μερίδιο παραγωγής 25%) και η ιστορικότερη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία (από το 1870) αλλάζει χέρια μέσα στο 2017. Από την περασμένη Τρίτη το βράδυ άνοιξε το Data Room στην Εθνική Τράπεζα και η διαδικασία πώλησή της πέρασε στη δεύτερη φάση για να καταλήξει στην προτιμητέα επιλογή μέχρι το τέλος του α’ τριμήνου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταθέσει η ΕΤΕ στην DG Com οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τους δύο συμβούλους πώλησης, την Goldman Sachs και τη Morgan Stanley, οι οποίες και θα δώσουν την αρχική απόφαση. Κατά την πρώτη φάση υπήρξαν 14 προτάσεις κυρίως απο funds με κυριότερες αυτές του κινέζικου private equity κολοσσού Fosun και του Apollo Fund. Έκπληξη δημιούργησε ο αποκλεισμός της Allianz και της Eurolife που ήταν από τα φαβορί. O κινεζικός όμιλος της Fosun κατά την τελευταία διετία έχει κάνει μπαράζ αγορών ασφαλιστικών εταιρειών στην Ευρώπη με μεγαλύτερη (έναντι 1 δισ. ευρώ) της πορτογαλικής Caixa Geral de Depositos.

Το τίμημα που έχουν ορίσει οι δύο σύμβουλοι της πώλησης ανέρχεται σε 750 εκατ. ευρώ αλλά σύμφωνα με πληροφορίες από την ασφαλιστική αγορά, εάν κάποιος από τους διεκδικητές δεν θελήσει να πλειοδοτήσει ενδεχομένως να διαφοροποιηθεί. «Κλειδί» θα είναι η πώληση και του bancassurance.

Πηγή: imerisia.gr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]