Επιστρεπτέα προκαταβολή 5: Κρούσματα παρατυπιών στις αιτήσεις – Ξεκινούν σαρωτικοί έλεγχοι

Σε σαρωτικούς ελέγχους των στοιχείων που θα δηλώσουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες για να λάβουν φθηνά κρατικά δάνεια από τον πέμπτο γύρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Εσόδων. Το καμπανάκι χτύπησε από την 4η φάση όταν μετά από εκτεταμένες διασταυρώσεις που έγιναν στο taxisnet εντοπίστηκαν περιπτώσεις επιχειρηματιών οι οποίοι φέρονται να μείωσαν τεχνητά τον τζίρο τους προκειμένου να ενταχθούν στη λίστα των δικαιούχων των φθηνών κρατικών δανείων.

Στο υπουργείο Οικονομικών περιμένουν τα ακριβή αποτελέσματα από τους ελέγχους που διεξάγονται κυρίως για τον τέταρτο γύρο όπου το κίνητρο ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό, με το 50% του κρατικού δανείου να μην επιστρέφεται αλλά και από τους πρώτους γύρους της επιστρεπτέας προκαταβολής. Από κάποια αρχικά στοιχεία που διαθέτουν, έχουν εντοπιστεί επιχειρήσεις που καταστρατήγησαν το μέτρο.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που διαπιστωθούν παρατυπίες στην αίτηση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, το ποσό που ελήφθη επιστρέφεται στο σύνολό του και μάλιστα εντόκως, ενώ ο λήπτης τοποθετείται πλέον στη λίστα των υπόπτων φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, για τον 5ο κύκλος της επιστρεπτέας, για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από την φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων με υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου.

Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης. Επίσης, όλα τα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]