Να σημειώσουμε πως το ενδεχόμενο θητείας συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα στη θέση του Προέδρου της Εθνικής Τράπεζας είχε ανακινηθεί ήδη από την εκλογή του Παν. Θωμόπουλου, η οποία δεν είχε βρει εξαρχής σύμφωνο το ΤΧΣ το οποίο επεδίωκε την τοποθέτηση του κ. Δημήτρη Τσιτσιράγκου.