ΕΝΦΙΑ και για τα ακίνητα που έχουν οι Ελληνες στο εξωτερικό… Χιλιάδες είναι πλέον αυτά τα ακίνητα, τα περισσότερα εκ των οποίων αγοράστηκαν την πρώτη περίοδο της κρίσης, όταν υπήρχε εντονος ο φόβος για «κούρεμα» των καταθέσεων.

Οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες υποχρεώνουν το υπουργείο Οικονομικών να εκτιμήσει πολλές παραμέτρους (από τον ΕΝΦΙΑ μέχρι τις μεταβιβάσεις και τα δημοτικά τέλη) προκειμένου να μη βρεθεί με απρόβλεπτες «μαύρες τρύπες» στα δημόσια έσοδα.

Το σενάριο της επιβολής φόρου και για αυτά τα ακίνητα βρίσκεται εκ νέου στο τραπέζι, στο πλαίσιο των αλλαγών που σχεδιάζονται προκειμένου να μην υπάρξουν ανατροπές στον εισπρακτικό στόχο του ΕΝΦΙΑ της επόμενης χρονιάς λόγω αλλαγών στις αντικειμενικές τιμές.

Σύμφωνα με τις προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι, οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες ακινήτων, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα και μόνο, καταβάλλουν φόρο περιουσίας αφού συμψηφίσουν προηγουμένως τον ανάλογο φόρο ή κάποιον άλλον σχετικό φόρο που καταβλήθηκε στη χώρα που βρίσκεται το ακίνητο.

Πρόκειται στην ουσία για την εφαρμογή του νόμου Μόντι, που είχε θεσπιστεί το 2012.

Ο νόμος Μόντι προβλέπει ότι για την αποφυγή της διπλής φορολογίας θα πρέπει να αφαιρείται από τον υπολογισμό ο φόρος ακίνητης περιουσίας που καταβλήθηκε στο εξωτερικό κατά το ίδιο έτος. Το ελληνικό σχέδιο επί της ουσίας θα προβλέπει έναν τελείως διαφορετικό φόρο από τον ΕΝΦΙΑ που επιβάλλεται επί των ακινήτων που βρίσκονται στη χώρα μας. Δηλαδή θα θεσπιστεί ένας φορολογικός συντελεστής ο οποίος θα επιβάλλεται στην κτηματολογική αξία των ακινήτων στο εξωτερικό (σε αρκετές χώρες υπάρχουν οι αξίες των ακινήτων στο κτηματολόγιο) ή στην τιμή που έγινε η αγοραπωλησία ή διαφορετικά στην εμπορική τιμή του ακινήτου. Ωστόσο, ο τρόπος αυτός φορολόγησης μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα συνταγματικότητας, τα οποία άπτονται στο κατά πόσο μπορείς να φορολογείς ένα ακίνητο στην Ελλάδα με βάση τις αντικειμενικές αξίες και ένα άλλο ακίνητο, για παράδειγμα στη Γαλλία, με βάση τις εμπορικές τιμές ή με βάση τη συμβολαιογραφική πράξη

Το σχέδιο Μόντι προβλέπει:

  • Επιβολή φόρου στα ακίνητα του εξωτερικού με συντελεστή 0,76%. Ποσό μικρότερο των 200 ευρώ δεν καταβάλλεται, οπότε και δηλώνεται στη φορολογική δήλωση.
  • Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής 0,4% για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.
  • Στον φόρο υπόκεινται: 1.Ο ιδιοκτήτης των κτιρίων, κτίρια και γήπεδα για οποιαδήποτε χρήση. 2.Ο κάτοχος του εμπράγματου δικαιώματος της επικαρπίας, χρήσης και κατοίκησης και οι μακροχρόνιες μισθώσεις.
  • Ο φόρος επιβάλλεται επί της κτηματολογικής αξίας ή της αξίας που έγινε η αγοραπωλησία ή της εμπορικής αξίας.
  • Οι χώρες για τις οποίες ο φόρος λαμβάνεται με βάση την κτηματολογική αξία του ακινήτου είναι: Αυστρία, Βουλγαρία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα (αντικειμενικές αξίες), Ισλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Τσεχία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ουγγαρία.

Οι χώρες στις οποίες λαμβάνεται υπόψη η αγοραία αξία ή η εμπορική τιμή είναι το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Μάλτα.

  • Ο φόρος, με βάση το σχέδιο Μόντι, υπολογίζεται ως εξής: Έστω, φορολογούμενος διαθέτει ακίνητο στη Γερμανία. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη η κτηματολογική αξία, υπολογίζεται ο φόρος με βάση το κόστος της αγοράς που ανέρχεται στα 100.000 ευρώ. Στη Γερμανία ο τοπικός φόρος ακινήτων που θα καταβληθεί φθάνει στα 400 ευρώ.

Στο παρελθόν όταν είχε τεθεί ανάλογο θέμα, εξεταζόταν όπως τα έσοδα από τη φορολόγηση των ακινήτων του εξωτερικού να κάλυπταν μέρος των απωλειών από τα έσοδα του ΦΠΑ λόγω των εκπτώσεων που υπήρχαν. Ωστόσο η πρόταση αυτή δεν πέρασε και όλες οι εκπτώσεις οδεύουν πλέον προς κατάργηση (το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ ισχύει επί του παρόντος μόνο για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου).

Πηγή: bigbusiness.gr